Portál:Planetární vědy


Portál Planetární vědy

Planetární vědy je název pro soubor vědních disciplín, které se věnují výzkumu planet, mezi nimiž mají výsadní postavení vědy o Zemi. Znalosti původně získané na naší domovské planetě nám mohou pomoci porozumět ostatním tělesům Sluneční soustavy, studovaných v rámci planetologie – jsou to specificky vymezené obory jako:

a také některé multidisciplinární vědy, např. geofyzika či geochemie.

e

Novinky

 • v únoru 2010 NASA rozhodla o prodloužení mise sondy Cassini o dalších 7 let a to až do roku 2017. Každoroční provoz bude stát 60 miliónů amerických dolarů
 • v průběhu července 2009 začala americká sonda Lunar Reconnaissance Orbiter podrobně zkoumat a mapovat povrch Měsíce, čehož by mělo být později využitu k lepšímu porozumění jeho vzniku a taktéž k potenciálnímu výběru místa pro budoucí stálou měsíční základnu... oficiální stránky mise
 • 10. prosince 2007NASA oznámila, že v rámci programu Discovery byl k realizaci vybrán projekt GRAIL zaměřený na precizní měření gravitačního pole našeho Měsíce. Experiment založený na principu měření vzájemného pohybu dvou nezávislých sond (vyzkoušeném v projektu GRACE) by měl startovat v roce 2011 ...tisková zpráva na stránkách NASA

e

Článek

Gejzír Strokkur těsně před erupcí

Gejzír je obecně označení pro pramen charakteristický nepravidelným únikem vody vyvrhované turbulentně do okolí a doprovázené vodní parou. Dříve se termín používal v geologii dle definice schválené USGS jen pro vyvrhování vařícího proudu vody a páry na zemský povrch v určitých časově omezených periodách (či v podstatě i nepřetržitě) ve vulkanicky aktivních oblastech, ale po objevení gejzírů na měsících ve sluneční soustavě jako například na Saturnovo měsíci Enceladu vedlo k rozšíření definice. Název pochází z islandského nejznámějšího gejzíru Geysir v oblasti Haukadalur. Název pocházel původně z islandského slovesa geysa znamenající „proudit“. Na světě je známo okolo tisíce gejzírů (jiný zdroj uvádí počet 700), z toho přibližná polovina se nachází v Yellovstonském národním parku v USA, kde se nachází i pravděpodobně nejznámější gejzír Old Faithful.

Ke vzniku gejzírů dochází jen na několika místech na Zemi, kde panují specifické hydrogeologické podmínky a tak se jedná o poměrně řídký jev. Obecně gejzíry jsou spojené s vulkanicky aktivními oblastmi, jelikož žhavé magma pod povrchem dodává vodě teplo potřebné k přehřátí a vzniku gejzíru. Povrchová či podzemní voda se vsakuje systémem trhlin do podzemí do hloubky okolo 2000 metrů, kde se dostává do kontaktu s horkými horninami, což vede k zahřátí, přehřátí a následnému výstupu na povrch s explozivním závěrem a vzniku gejzíru. Vodní erupce dosahují různé výšky v závislosti na nashromážděném tlaku v podzemí a mohou dosahovat výšky až několika desítek až prvních stovek metrů. Nejvyšší známý aktivní gejzír je Steamboat Geysir, který dosahuje výšky okolo 90 metrů. Vodní erupce jsou často pravidelné a nastávají vždy, když dojde k potřebné akumulaci vody v podzemních přívodových cestách a jejímu následnému přehřátí.

Výtrysky materiálu často označované za gejzíry byly pozorovány na několika měsících ve vnějších okrajích sluneční soustavy. Vlivem okolních nízkých tlaků tyto výtrysky jsou tvořeny plyny bez kapalin, unikající plyny naproti tomu často vynesou do prostoru drobné prachové částice či kousky ledu. Výtrysky vodního ledu byly pozorovány v okolí jižního pólu Enceladu, naproti tomu výtrysky dusíku u Tritonu, měsíce Neptunu. V oblasti jižní polární čepičky Marsu byly pozorovány náznaky existence výtrysků oxidu uhličitého. V případě Marsu a Tritonu není výtrysk způsobován pravděpodobně geotermální energií, ale jejich vznik je vázán na ohřev povrchu tělesa Sluncem a skleníkový efekt.

více ...

e

Obrázek


Erupce sopky Tvashtar Paterae jak ji zachytila sonda New Horizons na povrchu měsíce Io. Materiál byl vyvržen až do výšky 290 km nad povrch měsíce.

e

Pomozte

Články, které potřebují úpravu či přímo vytvořit:

e

Zajímavosti

Věděli jste …
… že na přivrácené straně Měsíce jsou pohoří Karpaty, Apeniny či Kavkaz?
… že na Zemi je pouze 5 dlouhodobějších lávových jezer?
… že kuřáci se dají najít i na dně moří?
… že na Jupiterově měsíci Europa je pod ledovou krustou oceán možná až 100 km hluboký?
… že Kaspické moře splňuje charakteristiky jak moře, tak jezera?

e

Kalendář

e

Nové články

Zde najdete některé z nových zajímavých článků vztahujících se k Zemi a planetám:

e

Kategorie

Zajímavé informace můžete najít v následujících kategoriích:

 • Geofyzika
 • Geologie
  • Karsologie
  • Vulkanologie
  • Mineralogie
  • Horniny
  • Geologická terminologie
  • Geologický čas
 • Fyzická geografie
  • Meteorologie
  • Klimatologie
  • Hydrologie
 • Země
 • Planety
 • Měsíce

 • Z článků týkajících se obsahu portálu můžete na tento portál odkázat šablonou {{Portály|Planetární vědy}} umístěnou na konci článku těsně nad kategoriemi, resp. {{DEFAULTSORT:}}. V případě, že již článek odkazuje na jiný portál, přidejte odkaz abecedně do již vložené šablony {{Portály}}, vizte návod.

e

Informace

Logo Wikimedia Commons Obrázky, zvuky či videa k tématu Geovědy na Wikimedia Commons

Média použitá na této stránce

Nuvola apps mozilla-firebird.png
Autor: David Vignoni / ICON KING, Licence: LGPL
Icon from Nuvola icon theme for KDE 3.x.
Earth mars moon celestia.jpg
Earth moon mars composition
Nuvola apps date.png
Autor: David Vignoni / ICON KING, Licence: LGPL
Icon from Nuvola icon theme for KDE 3.x.
Blacksmoker in Atlantic Ocean.jpg
Black smoker at a mid-ocean ridge hydrothermal vent
Award-star-gold-3d.png
Autor: Lestatdelc, Licence: CC BY-SA 3.0
Illustration of a gold Award star ribbon device for military decorations
DSCN3789a.JPG
Autor: Hansueli Krapf, Licence: CC BY-SA 3.0
Island Island, Strokkur geysir
Nuvola filesystems folder yellow.png
Autor: David Vignoni / ICON KING, Licence: LGPL
Icon from Nuvola icon theme for KDE 3.x.
Celestia.png
Autor: Celestia Development Team, Licence: GPL
Celestia logo
Tvashtarvideo.gif
Sequence of five images taken by NASA's New Horizons probe on March 1st 2007, over the course of eight minutes from 23:50 UT. The images form an animation of an eruption by the Tvashtar Paterae volcanic region on the innermost of Jupiter's Galilean moons, Io. The plume is 330 km high, though only its uppermost half is visible in this image, as its source lies over the moon's limb on its far side.
Nuvola apps background.png
Autor: David Vignoni / ICON KING, Licence: LGPL
Icon from Nuvola icon theme for KDE 3.x.