Portál:Pravěk

Portál Pravěk
Vítejte na portálu věnujícímu se tématice pravěku.
e
Stonehenge

Pravěk je tradiční označení období dějin lidstva, ze kterého nejsou písemné prameny, tj. období do vzniku písma. Užívá se též termínu prehistorie nebo předhistorie.

Pravěk zahrnuje období vzniku a vývoje člověka, lidské společnosti a kultury od 3 milionů let př. n. l. (rozhraní třetihor a čtvrtohor) do 4. tisíciletí př. n. l. (platí ovšem jen pro některé eurasijské a africké oblasti). Pravěk je tak nejstarší a nejdéle trvající dějinnou etapou. Namísto chybějících písemných pramenů jsou zdrojem bližšího poznání v období pravěku prameny hmotné (archeologické kultury).

e

Článek

Tula, hlavní město Toltécké říše
Jako Toltékové se označují obyvatelé státního útvaru ve Střední Americe, existujícího v době předkolumbovské Ameriky. Výraz Toltékové byl použit v mnoha středoamerických studiích provedených různými akademiky, kteří poukazovali na aztécké předky. Toltékové jsou prvními, o nichž se zmiňují anály Údolí Mexika, vzhledem však k různým pověrám a mýtům, které přežily, se v minulosti pochybovalo o jejich existenci. Dodnes se přesně neví, zda byli původní etnikum nebo spíše mýtem Aztéků a jiných civilizací. Toltékové mluvili nahujsky, stejně jako Aztékové a ostatní kmeny západního Mexika. Tento jazyk dodnes přežívá ve středním Mexiku a mluví jím více než milión lidí. Toltékové vládli velkému území v Mexiku ze svého hlavního města Tuly. Kolem roku 850 se Mayové přesunuli na sever, na poloostrov Yucatán a moc Toltéků se tak upevnila. V 10. století říše Toltéků vzkvétala, avšak okolo roku 1100 byla napadena a vyhnána cizími kmeny na Yucatán.
e

Obrázek

Molino neolítico de vaivén.jpg
(c) José-Manuel Benito Álvarez, CC BY-SA 2.5
e

Nové články

  • Mitla je významná zapotécká a mixtécká archeologická lokalita ležící v centru obce San Pablo Villa de Mitla. Nachází se ve státě Oaxaca přibližně 40 km východně od města Oaxaca de Juárez. Na počátku 16. století byla Mitla jedním z nejvýznamnějších politických a kulturních středisek zapotécké civilizace v Centrálním údolí Oaxacy.
  • Hurbanovský typ je označení pro malou kulturně smíšenou podskupinu archeologické únětické kultury starší doby bronzové na jihozápadním Slovensku mezi toky Nitry a Žitavy. Pojmenovaná je podle pohřebiště u města Hurbanovo, které bylo prozkoumáno slovenskými archeology Antonem Točíkem a P. Čaplovičem.
  • kultura Chłopice–Veselé je Archeologická kultura konce eneolitu a počátku starší doby bronzové pojmenovaná podle lokalit Chłopice v Malopolsku a Veselé na jihozápadním Slovensku. Vyskytovala se na západní Ukrajině, v jižním Polsku, v Horním Slezsku, na Moravě a jihozápadním Slovensku. Na Moravě a na Slovensku je základem pro vznik nitranské skupiny.
  • Věteřovská skupina je archeologická skupina závěru starší doby bronzové pojmenovaná dle výšinné lokality u Věteřova (okr. Hodonín), která společně s takzvanou maďarovskou skupinou (dle lokality Maďarovce, Slovensko, okr. Levice) tvoří tzv. věteřovsko - maďarovskou kulturu.
  • Magdalénien je archeologická kultura zaujímající svrchní (pozdní) část mladého paleolitu (přibližně 17. až 11. tisíc let BP).
  • Milenci z Ain Sakhri je soška milujícího se páru, nalezená v jeskyních Ain Sakhri poblíž Betléma. Její stáří se odhaduje na 11 000 let, jde tak o nejstarší známé vizuální zobrazení soulože.
e

Periodizace

Třídobá periodizace pravěkých dějin
HolocénHistorická doba
Doba železná
  Mladší doba bronzová 
  Střední doba bronzová
  Starší doba bronzová
Doba bronzová
    Eneolit (Doba měděná)  
  Neolit
Mezolit / Epipaleolit
Pleistocén    Mladý paleolit 
    Střední paleolit
    Starý paleolit
  Nejstarší paleolit
Doba kamenná
e

Kategorie

Pravěk
Pravěk podle zemí
Pravěká archeologie
Doba bronzová
Doba kamenná
Doba železná
Pravěká Evropa
Pravěk v kultuře
Předkolumbovská Amerika
Pravěké umění
e

Související portály

e

Média použitá na této stránce

Molino neolítico de vaivén.jpg
(c) José-Manuel Benito Álvarez, CC BY-SA 2.5
Ground stones from Neolithic to grind up grains by swaying
Stonehenge.jpg
Autor: No machine-readable author provided. Wigulf~commonswiki assumed (based on copyright claims)., Licence: CC BY 2.5
Bãi đá cổ Stonehenge Edit this at Structured Data on Commons
Panorámica de la zona arqueologica de Tula.JPG
Autor: Cesarth, Licence: CC BY-SA 3.0
Panorámica de la zona arqueologica de Tula