Portál:Ptáci

 • Portál
 • Diskuse portálu
 • WikiProjekt
 • Diskuse projektu

Portál Ptáci

Páv korunkatý


e

Ptáci (Aves) jsou dvojnozí teplokrevní obratlovci. Celkem je známo asi 9300 až 9800 druhů ptáků.

Ptáci se podle nejnovějších výzkumů vyvinuli z drobných teropodních dinosaurů v průběhu jury. Dnešní ptáci jsou charakterizováni peřím, zobákem bez zubů, kladením vajec s tvrdou skořápkou, vysokým stupněm metabolismu, srdcem se čtyřmi komorami a lehkou, ale pevnou kostrou. Většina ptáků má přední končetiny přeměněné na křídla umožňující let, přestože běžci a někteří další, zejména endemické ostrovní druhy tuto schopnost k letu ztratily. >>více

e

Vybraný článek

Vybraní zástupci

Trubkonosí (Procellariiformes) je řád mořských ptáků, který zahrnuje čtyři čeledi: Diomedeidae (albatrosovití), Oceanitidae (buřníčkovití), Hydrobatidae (buřňáčkovití) a Procellariidae (buřňákovití). Tito kosmopolitní letci jsou hojně rozšíření napříč všemi oceány. Velikostí se jedná o extrémně diverzifikovanou skupinu ptáků, která zahrnuje jak jedny z největších ptáků schopných letu (k největším trubkonosým patří albatros stěhovavý, jehož váha dosahuje až cirka 11 kg a rozpětí křídel až 3,6 m), tak jedny z nejmenších mořských ptáků vůbec (nejmenší zástupce řádu buřňáček nejmenší (Oceanodroma microsoma) váží kolem 30 g a jeho rozpětí křídel se pohybuje kolem 32 cm). Poměrový rozdíl mezi největším a nejmenším zástupcem řádu je vůbec největší ze všech ostatních ptačích řádů. Více…

e

Vybraný druh

Orel klínoocasý

Orel klínoocasý (Aquila audax) je druh jestřábovitého ptáka, který se vyskytuje v Austrálii, Tasmánii, na jihu Nové Guineje a na některých blízkých menších ostrovech. Je to velký, silný, ale štíhle stavěný dravec s jedinečným dlouhým ocasem ve tvaru kosočtverce a dlouhými, relativně úzkými křídly s prstovitě roztaženými ručními letkami. Patří mezi největší druhy orlů vůbec a je to největší dravý pták Austrálie, rozpětí křídel se pohybuje od 182 do 232 cm, přičemž samice bývají větší než samci. Orel klínoocasý je predátor schopný zabít velké množství druhů zvířat. Nejčastěji se specializuje na lov středně velkých savců a ptáků, ale pokud při lovu spolupracuje vícero orlů, dokáží zabít i velkého klokana. Nejoblíbenější potravu představují nepůvodní králíci, které orel loví přednostně před jinými druhy zvířat.

Orel klínoocasý měl důležité místo v kultuře domorodých obyvatel Austrálie, nejstarší skalní malby znázorňující orly pocházejí z doby již před 5000 lety. Orel představoval důležitou součást domorodé mytologie a mnoha snových příběhů. Nejstarší záznam o druhu od západních výzkumníků pochází pravděpodobně již ze zprávy Williama Dampiera z roku 1699. Vědecky druh poprvé popsal John Latham roku 1801 pod odborným jménem Vultur audax, tedy jako zástupce supů. V současnosti platná systematika řadí orla do rodu Aquila a zdá se, že je nejblíže spřízněn s orlem hnědým (Aquila gurneyi). S rozvojem pastevectví na přelomu 19. a 20. století začal být orel klínoocasý systematicky pronásledován a za jeho zabíjení byly vypláceny dokonce odměny; to vedlo k zabití desítek tisíc jedinců. Teprve roku 1979 se mu dostalo plné ochrany. V současnosti je jeho populace na australské pevnině vzrůstající, pravděpodobně následkem vytváření otevřenějších stanovišť odlesňováním a rozšířením králíků. Tasmánský poddruh je hodnocen jako ohrožený, protože má menší areál a specifičtější požadavky na biotop. Více…

e

Systematika

Ptáci je jedna z 9 tříd kmenu obratlovců.

Celá taxonomie ptáků prochází neustálými změnami. Je to způsobeno hlavně tím, že k určování vzájemné příbuznosti ptačích druhů, čeledí a řádů se začala používat analýza DNA. To pochopitelně odhalilo případy, kdy byla podobnost druhů nebo skupin zapříčiněna konvergencí, ne skutečnou příbuzností. Ve fylogenezi ptáků je stále mnoho nejasností, a tak se nadále používá klasický vžitý systém. Jednou z mála potvrzených věcí je tak příbuznost vrubozobých a hrabavých a jejich postavení na bázi letců Neognathae. Dnes jen málokdo pochybuje, že ptáci se vyvinuli koncem jurského období z malých masožravých dinosaurů.

>>více
e

Ptáci v Česku

Sýkora modřinka

Seznam druhů ptáků České republiky je sestavován a udržován Faunistickou komisí České společnosti ornitologické. Pozorování druhu nového pro území České republiky musí být před zařazením do oficiálního seznamu touto komisí posouzeno a schváleno. K 8. březnu 2009 byl ve volné přírodě v Česku potvrzen výskyt 406 druhů ptáků (kategorie A, B, C).

Ptáci jsou podle charakteru výskytu rozděleni na základě dohody Evropské asociace faunistických komisí do 5 kategorií:

 • Kategorie A (druhy pozorované alespoň jednou po roce 1950 včetně)
 • Kategorie B (druhy pozorované pouze před rokem 1950)
 • Kategorie C (nepůvodní druhy, které vytvořily samostatně se rozmnožující populaci, včetně záletů jedinců z takových populací v zahraničí)
 • Kategorie D (druhy u nichž existuje důvodná pochybnost o jejich přirozeném výskytu, ale přirozený výskyt není vyloučen)
 • Kategorie E (druhy prakticky s jistotou pocházející ze zajetí)
>>více
e

Osobnost

John James Audubon 1826.jpg

John James Audubon (26. dubna 1785, Les Cayes, Haiti27. ledna 1851, Manhattan, New York) byl francouzsko-americký ornitolog, přírodovědec a malíř.

Audubon se narodil na Haiti a v roce 1803 imigroval do Spojených států, kde pobýval až do své smrti. Za svůj život objevil a popsal celkem 25 nových druhů a 12 poddruhů. Byl také členem Linného společnosti a Královské společnosti v Edinburghu a Londýně. Jeho dílo Birds of America z let 18401844 bývá dodnes považováno za jednu z nejvýznamnějších ornitologických prací a obsahuje na 497 obrazů a přes 700 popisů severoamerických ptačích druhů. Audubona třikrát citoval např. i Charles Darwin ve své knize O původu druhů. Více…

» Archiv «
e

Obrázek měsíce

© Hans Hillewaert, CC BY-SA 3.0
Sameček amadiny červenohlavé (Amadina erythrocephala)
e

Zajímavosti

Víte, že…
 • bekasina chathamská dokáže svými ocasními pery vydávat hlasitý zvuk, který byl přirovnán k rachotu řetězu nebo rolování rolety?
 • ostnák trnitý má jedny z nejdelších prstů vzhledem k délce těla mezi všemi ptáky??
 • koliha nejmenší každoročně létá ze Sibiře do Austrálie?
 • ptačí malárie je významnou hrozbou pro mnohé endemitní druhy ptáků?
«Archiv«
e

Kategorie

Ornitologie
Hnízdní parazité
Migrace ptáků
Ornitologové
Ptáci
Pták roku
e

Informace o portálu

e

Nové články


e

Wikimedia

Kvalitní články

e

Příbuzné portály

e

Pomozte
 • Zakladatel portálu: Trachemys
 • Udržuje: OJJ
 • Spolupracovat slíbili: ADDAM K.

Připište sem článek, který Vám chybí nebo ho založte: Alkoun (en); Buřňák velký; Holub běloprsý; Housečník papuánský; Chřástal kubánský; Leskoptev malá; Loriovití; Kos šedokřídlý; Mandelík sahelský; Myšák bělohlavý; Nesyt indický (en); Papuchalk růžkatý; Pipilo rudooký; Sokol malý(en); Špaček zpěvný • Z článků týkajících se obsahu portálu můžete na tento portál odkázat šablonou {{Portály|Ptáci}} umístěnou na konci článku těsně nad kategoriemi, resp. {{DEFAULTSORT:}}. V případě, že již článek odkazuje na jiný portál, přidejte odkaz abecedně do již vložené šablony {{Portály}}, vizte návod.
 • Pokud založíte nový článek týkající se ptáků, zapište ho prosím mezi nové články.


Média použitá na této stránce

Haliaeetus leucocephalus LC0198.jpg
(c) I, Jörg Hempel, CC BY-SA 3.0 de
Bald eagle (Haliaeetus leucocephalus) with visible Nictitating membrane on a bird show on the castle Augustusburg, Germany
Pfau imponierend.jpg
Autor: BS Thurner Hof, Licence: CC-BY-SA-3.0
Páv korunkatý (Pavo cristatus), ukazující svůj chvost v ZOO v Duisburgu.
Procellariiformes - mosaic.jpg
Autor: Michal Klajban based on the mentioned works, Licence: CC BY-SA 4.0
Ve směru hodinových ručiček z levého horního rohu: Garrodia nereis, Oceanodroma tristrami, Daption capense, Thalassarche melanophris, Phoebastria albatrus, Pterodroma mollis
Aquila audax - Captain's Flat.jpg
Autor: JJ Harrison (https://www.jjharrison.com.au/), Licence: CC BY-SA 3.0
Wedge-tailed Eagle (Aquila audax), Captain's Flat, New South Wales, Australia
Amadina erythrocephala ♂.jpg
© Hans Hillewaert, CC BY-SA 3.0
Red-headed Finch, at Sossusvlei, Namib desert, Namibia