Portál:Ptáci

 • Portál
 • Diskuse portálu
 • WikiProjekt
 • Diskuse projektuPORTÁL PTÁCI

e

Ptáci (Aves) jsou dvojnozí teplokrevní obratlovci. Celkem je známo asi 9300 až 9800 druhů ptáků.

Ptáci se podle nejnovějších výzkumů vyvinuli z drobných teropodních dinosaurů v průběhu jury. Dnešní ptáci jsou charakterizováni peřím, zobákem bez zubů, kladením vajec s tvrdou skořápkou, vysokým stupněm metabolismu, srdcem se čtyřmi komorami a lehkou, ale pevnou kostrou. Většina ptáků má přední končetiny přeměněné na křídla umožňující let, přestože běžci a někteří další, zejména endemické ostrovní druhy tuto schopnost k letu ztratily. >>více

e

Vybraný článek

Modropláštník nádherný (Malurus cyaneus), vlevo samec, vpravo samice

Modropláštníkovití (Maluridae) je malá čeleď primitivních zpěvných ptáků, rozšířená pouze v Austrálii a na Nové Guineji. V současné době je rozlišováno 28 druhů v pěti rodech.

Modropláštníkovití jsou malí až středně velcí pěvci, obývající širokou řadu biotopů od deštných pralesů po pouště. Samci řady druhů jsou velmi barevní. Živí se hmyzem, který obvykle sbírají pod keři. Staví si hnízda v hustém křoví. Mláďata z první snůšky často pomáhají vyvádět mláďata ze snůšek pozdějších.

Zajímavým rysem čeledi je sociální monogamie – přestože tvoří páry, k páření dochází mezi všemi jedinci v komunitě, navíc si vzájemně pomáhají při vyvádění mláďat. Více...

» PřipravovanéArchiv «
e

Vybraný druh

Asio-flammeus-001.jpg

Kalous pustovka (Asio flammeus) je sova z čeledi puštíkovítých.

Je aktivní především během noci, ale především na jaře a začátkem léta může lovit i za denního světla. Tato aktivita pravděpodobně souvisí s vrcholem aktivity hrabošů. Pustovka je jedna z nejrozšířenějších sov světa, vyskytuje se na všech kontinentech kromě Austrálie a Antarktidy. Převážně tažný pták, rozšířený po celé Evropě, většině Asie, v Severní Americe, v jižní části Jižní Ameriky a v západních středomořských oblastech Afriky. Výskyt je nepravidelný a často až invazní. V Evropě hnízdí přes 58 000 párů; počty patrně mírně klesají. V České republice běžně protahuje nebo zimuje, ale hnízdí sporadicky a značně nepravidelně, hlavně v rovinách a pahorkatinách. Málokdy zahnízdí v jedné oblasti více let po sobě a každoroční hnízdiště nejsou známa. V letech 2001–2003 v ČR hnízdilo do pěti párů. Více...

» PřipravovanéArchiv «
e

Systematika

Ptáci je jedna z 9 tříd kmenu obratlovců.

Celá taxonomie ptáků prochází neustálými změnami. Je to způsobeno hlavně tím, že k určování vzájemné příbuznosti ptačích druhů, čeledí a řádů se začala používat analýza DNA. To pochopitelně odhalilo případy, kdy byla podobnost druhů nebo skupin zapříčiněna konvergencí, ne skutečnou příbuzností. Ve fylogenezi ptáků je stále mnoho nejasností, a tak se nadále používá klasický vžitý systém. Jednou z mála potvrzených věcí je tak příbuznost vrubozobých a hrabavých a jejich postavení na bázi letců Neognathae. Dnes jen málokdo pochybuje, že ptáci se vyvinuli koncem jurského období z malých masožravých dinosaurů.

>>více
e

Ptáci v Česku

Seznam druhů ptáků České republiky je sestavován a udržován Faunistickou komisí České společnosti ornitologické. Pozorování druhu nového pro území České republiky musí být před zařazením do oficiálního seznamu touto komisí posouzeno a schváleno. K 8. březnu 2009 byl ve volné přírodě v Česku potvrzen výskyt 406 druhů ptáků (kategorie A, B, C).

Ptáci jsou podle charakteru výskytu rozděleni na základě dohody Evropské asociace faunistických komisí do 5 kategorií:

 • Kategorie A (druhy pozorované alespoň jednou po roce 1950 včetně)
 • Kategorie B (druhy pozorované pouze před rokem 1950)
 • Kategorie C (nepůvodní druhy, které vytvořily samostatně se rozmnožující populaci, včetně záletů jedinců z takových populací v zahraničí)
 • Kategorie D (druhy u nichž existuje důvodná pochybnost o jejich přirozeném výskytu, ale přirozený výskyt není vyloučen)
 • Kategorie E (druhy prakticky s jistotou pocházející ze zajetí)
>>více
e

Osobnost

Sir Walter Lawry Buller (9. října 1838 Pakanae19. července 1906 Fleet) byl novozélandský ornitolog.

Narodil se na misijní stanici v oblasti Northland, jeho otec byl metodistickým kazatelem. Vystudoval Wesley College v Aucklandu, pracoval jako soudní tlumočník maorštiny a poté provozoval advokátní praxi, v roce 1871 byl v Londýně přijat do Inns of Court. Neúspěšně se pokoušel o zvolení do parlamentu za Liberální stranu. Závěr života strávil v anglickém hrabství Hampshire.

K zájmu o přírodní vědy ho přivedl William Swainson. Je autorem knih A History of the Birds of New Zealand, Manual of the Birds of New Zealand a Supplement to the History of the Birds of New Zealand. Podílel se na vytvoření výstavy novozélandské přírody na Světové výstavě 1889 v Paříži a zasloužil se o vyhlášení rezervace v okolí jezera Papaitonga.

Je po něm pojmenován albatros Bullerův, buřňák šedohřbetý (Puffinus bulleri) a racek černozobý (Chroicocephalus bulleri). Byl mu udělen Řád sv. Michala a sv. Jiří a Řád čestné legie, byl zvolen členem Královské společnosti. Novozélandský dramatik Nick Blake mu věnoval životopisnou hru Dr Buller's Birds. Více...

» Archiv «
e

Obrázek měsíce

Samice kolibříka jiskřivého za letu
» ArchivPřipravované «
e

Zajímavosti

Víte, že…
 • luňák hnědý je v Česku hodnocen jako kriticky ohrožený druh a roku 1994 zde žilo již jen na 30–50 párů?
 • … mimo dronta mauricijského žil na maskarénském souostroví také příbuzný druh dronte samotářský?
 • … z hnízd rorýsovitého ptáka salangany ostrovní je v Číně vyráběna luxusní polévka?
 • kondor královský se může dožít až přes 30 let?
«Archiv«
e

Kategorie

Ornitologie
Hnízdní parazité
Ornitologové
Ptáci
e

Informace o portálu

e

Nové články


 • 27. 3. 2020: Hromový pták
 • 28. 3. 2020: Palmovník žlutoboký
 • 5. 4. 2020: Rorýs východoasijský
 • 6. 4. 2020: Jonsdorfské skalní město
 • 13. 4. 2020: Vini modrý
 • 15. 4. 2020: Amazónek bělobřichý
 • 16. 4. 2020: Výr bledý
 • 17. 4. 2020: Rosela černohlavá
 • 18. 4. 2020: Papoušíček žlutolící
 • 19. 4. 2020: Buřňáček černobřichý
 • 20. 4. 2020: Pyrura modrobradý
 • 21. 4. 2020: Pyrura zelenolící
 • 22. 4. 2020: Amazónek běločelý
 • 23. 4. 2020: Trupiál mexický

e

Wikimedia

Kvalitní články

e

Příbuzné portály

e

Pomozte
 • Zakladatel portálu: Trachemys
 • Udržuje: OJJ
 • Spolupracovat slíbili: ADDAM K.

Připište sem článek, který Vám chybí nebo ho založte: Alkoun; Buřňák velký; Holub běloprsý; Housečník papuánský; Husice rajská; Chřástal kubánský; Leskoptev malá; Loriovití; Kos šedokřídlý; Mandelík sahelský; Mesit hnědý; Myšák bělohlavý; Nesyt indický; Papuchalk růžkatý; Sokol malý; Špaček zpěvný • Z článků týkajících se obsahu portálu můžete na tento portál odkázat šablonou {{Portály|Ptáci}} umístěnou na konci článku těsně nad kategoriemi, resp. {{DEFAULTSORT:}}. V případě, že již článek odkazuje na jiný portál, přidejte odkaz abecedně do již vložené šablony {{Portály}}, viz návod.
 • Pokud založíte nový článek týkající se ptáků, zapiště ho prosím mezi nové články.


Média použitá na této stránce

Superb fairy wrens mark 2.jpg
Autor: user:benjamint444, Licence: CC-BY-SA-3.0
Male and Female Superb Fairy-Wren.Taken in Ensay, Victoria. This is a composite image, the right bird was inserted into the image.
Haliaeetus leucocephalus LC0198.jpg
(c) I, Jörg Hempel, CC BY-SA 3.0 de
Bald eagle (Haliaeetus leucocephalus) with visible Nictitating membrane on a bird show on the castle Augustusburg, Germany
Scintillant hummingbird (Selasphorus scintilla) female in flight 3.jpg
Autor: Charles J Sharp , Licence: CC BY-SA 4.0
Scintillant hummingbird (Selasphorus scintilla) female in flight, 3 of a set of 3. Mount Totumas cloud forest, Panama.
Pfau imponierend.jpg
Autor: BS Thurner Hof, Licence: CC-BY-SA-3.0
Páv korunkatý (Pavo cristatus), ukazující svůj chvost v ZOO v Duisburgu.
Asio-flammeus-001.jpg
Autor: Mdf, Licence: CC-BY-SA-3.0
Short-eared Owl. Photo taken on Amherst Island (Ontario, Canada) on a windy day.