Portál:Rostliny

e

e

Vítejte na portálu Rostliny
Diversity of plants image version 5.png

Rostliny nás obklopují na každém kroku a jejich význam pro život na Zemi, a tedy i pro člověka, je naprosto nenahraditelný. Díky fotosyntéze dokážou přeměňovat sluneční energii na energii chemickou, využitelnou pro ostatní organismy. Stojí tak jako primární producenti v samotném základu koloběhu energie a potravních řetězců celé planety. Bez rostlin by život v podobě, jaké ho známe, nebyl možný. Na Zemi se v současnosti vyskytuje více než 330 000 druhů rostlin a jejich stáří se odhaduje takřka na dvě miliardy let.

Z existence rostlin odjakživa profituje i člověk. Jako základní potravinu odedávna zemědělsky pěstuje obiloviny a další plodiny, s oblibou konzumuje ovoce, zeleninu nebo různá koření. Využívá sílu léčivých bylin včetně některých halucinogenních či jedovatých, mnohé okrasné rostliny pěstuje pro potěchu oka a duše. Energetické plodiny jsou vhodné k ekologickému získávání energie, technické plodiny zase využitelné v průmyslu.

Vědeckým zkoumáním rostlin se zabývá botanika a mnoho jejích dílčích disciplínː vnitřní stavbu rostlinných těl studuje anatomie rostlin, procesy v buňkách molekulární biologie, růst a vývoj fyziologie rostlin, jejich rozšíření na Zemi fytogeografie a fytocenologie, jejich úlohu ve světových ekosystémech ekologie. Botanická systematika třídí rostliny do taxonomických skupin na základě fylogenetické příbuznosti.

Na české wikipedii je v současné době již zhruba 5500 článků o rostlinných druzích, rodech, čeledích a dalších taxonech. Jsou mezi nimi články o našich domácích rostlinách, stromech a keřích, i o rostlinách velmi exotických, a také o jejich přírodních společenstvechfytocenózách. Díky práci zdejších editorů toto číslo stále stoupá. Máte-li i vy chuť se k tomuto úsilí připojit, jste na správném místě. Základní informace k tvorbě biologických článků poskytuje Nápověda:Biologické články. Potřebujete-li poradit, obraťte se s důvěrou přímo na diskuzní stránku u portálu Rostliny.

e

Z naší přírody

Přicházející léto chystá celou barevnou paletu květů. Méně nápadnou, ale neméně významnou složku v ní hrají kvetoucí trávy, tedy rostliny z čeledi lipnicovité. Jejich květy jsou s geniální účelností přizpůsobeny k opylení pomocí větru. Základním květenstvím je klásek podepřený jednou či dvěma plevami, které mohou být osinaté či nikoli. Okvětí je u trav velmi redukované a nenápadné. Dva vnější okvětní lístky jsou srostlé a přeměněny v plušku, samotný květ je podepřen pluchou, což je útvar listenovitého původu. Klásky většinou skládají další složená květenství, hlavně laty, hrozny, klasy, popř. stažené laty napodobující klas (lichoklasy).

Rostlinám z čeledi lipnicovitých vděčíme za základní suroviny k výrobě potravin – obiloviny včetně kukuřice a rýže, stejně jako za technické plodiny jako cukrová třtina nebo bambus. Jejich pyl je pro některé lidi bohužel také silným alergenem.

Více...

»Připravované «
e

Z exotiky

Filodendron (Philodendron) je notoricky známou pokojovou rostlinou z čeledi áronovitých. V téměř 700 druzích je rozšířen v tropické Americe, nejvíce v Brazílii. Filodendrony rostou zejména ve stínu tropických deštných lesů, v bažinách a podél vodních toků, jako epifyty na stromech, jako litofyty na skalách a útesech nebo jako oddenkové byliny na pevné zemi.

Rod má zajímavý způsob opylování, který je spojen s výraznou tvorbou tepla (termogeneze). Květenství v souvislosti se zvýšenou teplotou šíří silnou vůni a láká poletující bouky, kteří se v něm shromažďují a konzumují sterilní květy a exudát z květů. Teplota v květenství může okolní teplotu přesahovat až o 24 °C. Nejvyšší naměřená teplota dosahovala u druhu Thaumatophyllum bipinnatifidum 43 °C.

Více...
e

Systematika

Biological classification L Pengo-cs.svg

Podle moderní systematické klasifikace rostlin hledící především na fylogenetickou příbuznost, prokazovanou molekulárně biologickými analýzami, patří do říše rostlin (Archaeplastida) kromě tzv. vyšších, suchozemských rostlin také zelené řasy (ovšem bez sinicǃ), dohromady tvořící skupinu zelených rostlin (Viridiplantae či Chloroplastida), a dále tři méně početné skupiny, stojící na samotném základu vývojového stromu rostlin: ruduchy, glaukofyty a nově objevená Rhodelphidia, tvořená jednobuněčnými bičíkatými predátory, jejichž plastid ztratil schopnost fotosyntézy.

Mezi rostlinami, které se dokázaly přizpůsobit životu na souši, jsou nejprimitivnější skupinou mechorosty, dnes vnímané spíše jako tři nezávislé větve na vývojovém stromuː játrovky, mechy a hlevíky. Nemají ještě pravé orgány (kořeny, listy, stonky) ani cévní svazky. Na počátku rostlin cévnatých stojí plavuně, přesličky a kapradiny. Všechny tyto rostliny se rozmnožují pomocí výtrusů.

Vývojově původnější skupinou semenných rostlin jsou rostliny nahosemenné. Svůj zlatý věk prožívaly na konci prvohor a ve druhohorách a mnohé již vyhynuly, některé dnes patří mezi "živoucí fosílie". Najdeme mezi nimi však i stále progresivní skupiny, například jehličnany. Evolučně nejpokročilejší a v současnosti zdaleka nejpočetnější skupinou jsou rostliny krytosemenné, s dokonalými květy a semeny ukrytými v důmyslných plodech. Dále se dělí na skupinu bazálních větví, pro zjednodušení souhrnně označovanou jako "nižší dvouděložné", a dále na dvě velké monofyletické třídyː jednoděložné a pravé dvouděložné.

Více...
e

Zajímavý Článek

Prunus tenella bloom C.jpg

Křovinná vegetace je druh biotopu, v jehož rostlinné složce dominují keře. Může se vyskytovat přirozeně, nebo jako výsledek lidských změn či opakovaných závažných disturbancí v krajině. V místech, kde stanovištní podmínky (především sucho, mělká chudá půda, časté požáry nebo mráz) neumožňují vzrůst stromů, jsou trvalým a stabilním společenstvem, jinde jsou pouhým sukcesním stadiem v přechodu od travinného společenstva k lesnímu. V různých klimatických a vegetačních pásech mohou nabývat nejrůznějších podob, od hustých, neprůchodných, až 8 metrů vysokých porostů po řídké, roztroušené skupiny nízkých keříků v polopouštních a arktických oblastech. Přechody mezi jednotlivými formacemi jsou neostré, na okrajích křoviny zpravidla plynule přecházejí do lesního porostu nebo do lesostepní či stepní vegetace. V kulturní krajině mají křoviny významnou funkci ekologickou, protierozní, klimatickou, hygienickou a v neposlední řadě též krajinotvornou a estetickou.

Více...

»Předchozí články «
e

Obrázek měsíce

Orchidej Trichoglottis atropurpurea v brooklynské botanické zahradě
»Připravované «
e

Zajímavosti

Víte, že ...
Maranta dokáže díky ztlustlině na řapíku zvané pulvinus pohybovat listy (zrychlený záznam)

... plody anony šupinaté jsou považovány za ovocnou delikatesu, zatímco jejich jedovatá semena se používají jako insekticid?

... květy masonií jsou opylovány hlodavci?

... exemplář fíkovníku banyánu pojmenovaný "Thimmamma Marrimanu" a rostoucí v Indii ve státě Ándhrapradéš zabírá plochu asi 2 ha (20 000 m²) a má přes 1600 vzdušných kořenů?

... novokaledonský endemit Parasitaxus ustus je jediným známým parazitickým jehličnanem?

... jeden strom kadidlovníku pravého dokáže za rok vyprodukovat 2–3 kg pryskyřice – surového kadidla nejvyšší jakosti?
e

Kapka poezie

Mám cypřiš rád, to pravý
marabout zahrad jest;
meč zeleně své tmavý
on tyčí v azur hvězd.

Své protkne ostřím dýky
hruď nebe, ze všech stran
že tekou ohně šiky
z azuru modrých ran.


(Robert de Montesquiou; ze sbírky Moderní básníci francouzští. Vyd. J. R. Vilímek, okolo 1893)
e

Kategorie

Botanika
Anatomie rostlin
Botanici
Botanická systematika
Botanické zahrady
Dendrologie
Fytocenologie
Fytogeografie
Fytochemikálie
Fytopatologie
Fytoterapie
Fyziologie rostlin
Geobiocenologie
Herbáře
Morfologie rostlin
Paleobotanika
Rostliny
Flóra podle kontinentů
Flóra Afriky
Flóra Antarktidy
Flóra Australasie
Flóra Evropy
Flóra Jižní Ameriky
Flóra Severní Ameriky
Flóra temperátní Asie
Flóra Tichomoří
Flóra tropické Asie


e

Informace

e

Nové články

(P) - pahýl, (R) - komplexní rozšíření již založeného článku

 • 03. 02. 2020: Smldník jelení
 • 05. 02. 2020: Buk východní
 • 07. 02. 2020: Modřín americký
 • 10. 02. 2020: Topol balzámový
 • 12. 02. 2020: Chrpa čekánek, Jestřábník zelenohlavý, Jestřábník klamný, Fíkovník egyptský (P)
 • 13. 02. 2020: Topol osikovitý, Jestřábník licholabský
 • 14. 02. 2020: Konopice pýřitá, Jestřábník dvouklaný, Jestřábník Englerův
 • 15. 02. 2020: Drmek (R)
 • 16. 02. 2020: Stauntonie
 • 17. 02. 2020: Pelyněk ladní, Kokyl dvoutrojný
 • 19. 02. 2020: Tinospora, Buddleja incana
 • 23. 02. 2020: Filodendron
 • 25. 02. 2020: Dub (R)
 • 27. 02. 2020: Černucha setá (R)
 • 01. 03. 2020: Olšina (les), Spathantheum
 • 04. 03. 2020: Smil písečný
 • 08. 03. 2020: Mentzelie
 • 09. 03. 2020: Čistec rolní, Pryšec skočcový
 • 10. 03. 2020: Pryšec dřevnatý
 • 11. 03. 2020: Černohlávek dřípený
 • 13. 03. 2020: Zimolez tatarský
 • 19. 03. 2020: Plicník úzkolistý (P)
 • 20. 03. 2020: Saurauja, Sněhové vyležisko
 • 21. 03. 2020: Samara (plod), Myrhovník pravý
 • 22. 03. 2020: Tvrdolistá středomořská doubrava
 • 23. 03. 2020: Dub oregonský
 • 25. 03. 2020: Konopice dvouklaná
 • 27. 03. 2020: Přestup drsný, Ožanka hroznatá
 • 28. 03. 2020: Květ (R)
 • 30. 03. 2020: Vlasokvět okurkový
 • 02. 04. 2020: Květní obaly (R)
 • 03. 04. 2020: Prameniště (nový z rozcestníku)
 • 04. 04. 2020: Šáchor jedlý
 • 07. 04. 2020: Voskovec velkoplodý
 • 08. 04. 2020: Agastache svraskalá
 • 09. 04. 2020: Agastache (R), Gymnocalycium baldianum (P)
 • 11. 04. 2020: Kopretinovec dřevnatý, Olejnička
 • 12. 04. 2020: Kalich (R)
 • 13. 04. 2020: Sedmisyn jasmínovitý, Mateřídouška panonská
 • 16. 04. 2020: Růže bahenní, Klasnatka (R), Konopí rumištní (P)
 • 18. 04. 2020: Krásnoplodka (R)
 • 19. 04. 2020: Pomíšenka nepitolistá
 • 22. 04. 2020: Lichoklas
 • 24. 04. 2020: Nandina domácí
 • 26. 04. 2020: Silenka ušnice (P)
 • 29. 04. 2020: Užanka lékařská
 • 30. 04. 2020: Sclerocactus

e

Kvalitní články

Články, které splnily kritéria wikiprojektu Kvalitaː


Příbuzné portály

Anguilla anguilla.jpg   Biologie

Duha.svg   Životní prostředí

Lioness updated.jpg   Živočichové

Cantharellus cibarius - Lindsey.jpg   Houby

Fulmer Falls Closeup 3000px.jpg   Příroda

Red pansy.jpg   Zahrada a zahradnictví

04-09-12-Schaupflügen-Fahrenwalde-RalfR-IMG 1232.jpg   Zemědělství


Ostatní projekty

Wiktionary-logo-cs.svg Rostlina na Wikislovníku

Wikispecies-logo.svg Plantae na Wikidruzích

Logo Wikimedia Commons Rostliny na Commons

e

Na čem je aktuálně potřeba pracovat?
 • Obecněː Mnoho článků vzniklých v dávnověku Wikipedie je ve stavu, který už neodpovídá dnešním standardům. Dochází tak k zajímavému paradoxu, kdy poměrně okrajová témata máme z poslední doby zpracována nepoměrně kvalitněji než články o nejběžnějších a nejzásadnějších rostlinách.
 • Chybějící důležitější a často odkazované článkyː oman; limonka (rostlina); smil italský; pandán; asfodel; choulivka jerišská (Anastatica hierochuntica); fíkovník pryžodárný (Ficus elastica); Grammatophyllum speciosum ("tygří orchidej"); Miltonia, Oncidium a další běžně prodávané orchideje; motar přímořský (Crithmum maritimum); řečík lentišek; lípie sladká (Lippia dulcis); kostřava ovčí; kostřava lesní; tomka vonná; voskovka menší; chlupáček (Pilosella); hrachor černý; pryšec sladký; kokořík vonný; křivatec český; užanka lékařská; pomněnka (rod); plicník měkký; tavolník vrbolistý; kosatec nízký; prorostlík srpovitý; vítod větší; mnoho tipů na zajímavé nové články lze nalézt též na WP Chráněná území a Požadované botanické články
 • Pahýly a témata volající po rozšíření: hruštička (plus založit alespoň naše druhy), založit jednotlivé druhy strdivek (a rozpracovat naše trávy obecně), ořešák popelavý, jeřáb ptačí, Faboideae, plavuně – rozšířit článek, revidovat a zamodřit systematiku; flóra Česka, Seznam invazních rostlin, Metasekvoje čínská (již úvod je zmatený); Cypřiš stálezelený; Trojpuk; silenka ušnice;
 • Chybějící články z morfologie: Thyrsus, okvětí (článek místo přesměrování), květní terč, poltivý plod, Číška
 • Chybějící články o biotopech: Páramo, některé významnější z Katalogu biotopů České republiky
 • Kategorie k uspořádání: Invazní_druhy – rozdělit živočichy a rostliny, začíná to být nepřehledné; Botanika – roztřídit, ponechat pouze věci týkající se obecně botaniky jakožto vědního oboru
 • Problematická taxonomie: Saccoloma (rod asi rozdělen, podle World Ferns 13 druhů pouze z trop. Ameriky), jeřáb – dle DE i EN rod rozdělen do několika menších, kolkvície (rod vřazen do rodu zimozel), hebe - sloučen s rodem rozrazil, šafrán bělokvětý a šafrán jarní - synonyma, Prvosenkovité – tax. rozdělení je složitější, Čilimník (více lat. rodů); Šablona:Vřesovcovité – velká část článků prakticky subpahýly, mnoho z nich již s neplatnou taxonomií (namátkou Stokoeanthus chionophilus– dnes pouhé synonymum pro Erica stokoenanthus); kruštík širolistý pravý – článek pouze o poddruhu, veškerá interwiki včetně českého popisku na WD ale odkazuje na druh, z článků je odkazován taky většinou druh – ideálně přesunout a doplnit
 • Z článků týkajících se obsahu portálu prosíme odkazujte na tento portál šablonou {{Portály|Rostliny}} umístěnou na konci článku těsně nad kategoriemi, resp. {{DEFAULTSORT:}}. V případě, že již článek odkazuje na jiný portál, přidejte odkaz abecedně do již vložené šablony {{Portály}}, viz návod.
 • Pokud založíte nový článek týkající se rostlin, neváhejte ho přidat do nových článků.
 • Spolupracovali či spolupracují: OJJ, Zákupák, DAV456, I.Sáček, Pelát, Ramon de L, Vojtěch Zavadil, Borzywoy a další
 • Průběžná aktualizace a údržbaː Borzywoy

Média použitá na této stránce

Wiktionary-logo-cs.svg
(c) Wikimedia Foundation, CC BY-SA 3.0
Czech version of Wiktionary logo
Wikispecies-logo.svg
Autor: (of code) cs:User:-xfi-, Licence: CC BY-SA 3.0
The Wikispecies logo created by Zephram Stark based on a concept design by Jeremykemp.
Farmer plowing.jpg
Autor: Ralf Roletschek , Licence: CC BY-SA 2.5
Farmer plowing at plowing competition 2004 in Fahrenwalde, Mecklenburg-Vorpommern, Germany
Diversity of plants image version 5.png
Autor: Rkitko, Licence: CC BY-SA 4.0
Composite image to illustrate the diversity of plants. See below for image and species list.
Philodendron undulatum Engl. - Flor.jpg
Autor: Andre Benedito, Licence: CC BY-SA 4.0
Determinação da espécie Dr. Marcus A. Nadruz Coelho

Planta cultivada em um parque público da cidade de Santo André, SP.

Informações segundo Reflora:

Planta Nativa do Brasil

Distribuição Geográfica Ocorrências confirmadas: Centro-oeste (Mato Grosso do Sul) Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo) Sul (Rio Grande do Sul) Possíveis ocorrências: Sul (Paraná, Santa Catarina)

Domínios Fitogeográficos Cerrado, Mata Atlântica Tipo de Vegetação Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Ombrófila (= Floresta Pluvial), Restinga, Vegetação Aquática, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Philodendron in Flora do Brasil 2020 em construção. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB25181>. Acesso em: 08 Mai. 2016
Maranta-timelapse.gif
Autor: Raphael Carter, Licence: CC-BY-SA-3.0
Animation of a prayer plant (Maranta leuconeura var. erythroneura) raising its leaves for the evening
Fulmer Falls Closeup 3000px.jpg
Autor: Photo by and ©2006 Derek Ramsey (Ram-Man), Licence: GFDL 1.2
A close view photograph of the Fulmer Falls waterfall located in the Childs Recreation Area in the Pocono Mountains.
Trisetum flavescens CB003.jpg
Autor: Donkey shot, Licence: CC BY-SA 4.0
Goldhafer (Trisetum flavescens) bei Hattorf (Wolfsburg)
Gold piece.png
Autor: Rei-artur, Licence: CC-BY-SA-3.0
Original image: GoldenWiki award. by Hill (it wiki)
Portal.svg
Autor: , Licence: CC BY 2.5
Icon for Wikimedia project´s portals.
Giardino bardini, cipresso.JPG
(c) I, Sailko, CC BY-SA 3.0
Giardino bardini, cipresso
Anguilla anguilla.jpg
Autor: GerardM, Licence: CC-BY-SA-3.0
European eel (Anguilla anguilla) from nl wikipedia
Duha.svg
Autor: Honza Groh (Jagro), Licence: CC BY 3.0
Duha
Dark purple Trichoglottis (70213s)c.jpg
Autor: Rhododendrites, Licence: CC BY-SA 4.0
Dark purple Trichoglottis (Trichoglottis atropurpurea) in Brooklyn Botanic Garden.
Cantharellus cibarius - Lindsey.jpg
(c) James Lindsey at Ecology of Commanster, CC BY-SA 3.0

Cantharellus cibarius from Commanster, Belgium.

The determination of the species shown in this picture has been verified.
Flower poster 2.jpg
Autor: Alvesgaspar, Licence: CC BY-SA 3.0

A poster with twelve flowers of different families:

Silver piece.png
Autor: Rei-artur, Licence: CC-BY-SA-3.0
Remake of GoldenWiki award by Hill (it wiki).
Prunus tenella bloom C.jpg
Autor: Le.Loup.Gris, Licence: CC BY-SA 3.0
Prunus tenella (Batsch.; syn.: Amygdalus nana L., Prunus nana L.) in bloom. Quercus robur (L.) trees are seen in the background. Habitat: dry meadow on a south facing slope. Vicinity of Saratov city, Russia.
Lioness updated.jpg
Autor: SonNy cZ, Licence: CC-BY-SA-3.0
Lioness in a Czech zoo