Portál:Rostliny

e

e

Vítejte na portálu Rostliny
Diversity of plants image version 5.png

Rostliny nás obklopují na každém kroku a jejich význam pro život na Zemi, a tedy i pro člověka, je naprosto nenahraditelný. Díky fotosyntéze dokážou přeměňovat sluneční energii na energii chemickou, využitelnou pro ostatní organismy. Stojí tak jako primární producenti v samotném základu koloběhu energie a potravních řetězců celé planety. Bez rostlin by život v podobě, jaké ho známe, nebyl možný. Na Zemi se v současnosti vyskytuje více než 330 000 druhů rostlin a jejich stáří se odhaduje takřka na dvě miliardy let.

Z existence rostlin odjakživa profituje i člověk. Jako základní potravinu odedávna zemědělsky pěstuje obiloviny a další plodiny, s oblibou konzumuje ovoce, zeleninu nebo různá koření. Využívá sílu léčivých bylin včetně některých halucinogenních či jedovatých, mnohé okrasné rostliny pěstuje pro potěchu oka a duše. Energetické plodiny jsou vhodné k ekologickému získávání energie, technické plodiny zase využitelné v průmyslu.

Vědeckým zkoumáním rostlin se zabývá botanika a mnoho jejích dílčích disciplínː vnitřní stavbu rostlinných těl studuje anatomie rostlin, procesy v buňkách molekulární biologie, růst a vývoj fyziologie rostlin, jejich rozšíření na Zemi fytogeografie a fytocenologie, jejich úlohu ve světových ekosystémech ekologie. Botanická systematika třídí rostliny do taxonomických skupin na základě fylogenetické příbuznosti.

Na české wikipedii je v současné době již zhruba 5500 článků o rostlinných druzích, rodech, čeledích a dalších taxonech. Jsou mezi nimi články o našich domácích rostlinách, stromech a keřích, i o rostlinách velmi exotických, a také o jejich přírodních společenstvech – fytocenózách. Díky práci zdejších editorů toto číslo stále stoupá. Máte-li i vy chuť se k tomuto úsilí připojit, jste na správném místě. Základní informace k tvorbě biologických článků poskytuje Nápověda:Biologické články. Potřebujete-li poradit, obraťte se s důvěrou přímo na diskuzní stránku u portálu Rostliny.

e

Z naší přírody

Abies alba P26.jpg

Jedle bělokorá (Abies alba), kdysi naše nejběžnější jehličnatá dřevina, během 20. století z našich lesů téměř vymizela. Toto „chřadnutí jedle“ bylo způsobeno různými faktory, především hospodářskými, ale i genetickými. Jako ekologicky žádoucí dřevina přirozené skladby je v posledních letech intenzivně lesnicky reintrodukována, její stavy se však stále pohybují hluboko pod cílenou úrovní, která činí 4,4 %. Ve střední Evropě roste v horských a podhorských lesích, společně s bukem vytváří nyní již vzácné bukojedlové lesy. Nejlépe jí svědčí šetrné lesní hospodaření blízké výběrnému lesu.

Zvyk zdobit v období zimního slunovratu jedle či smrky lze vystopovat až ke starým Germánům. Dnes mezi nejoblíbenější vánoční stromky patří především jedle kavkazská, dále borovice lesní, smrk ztepilý nebo pichlavý, roste i obliba douglasek či smrků omorika. Každoročně prodávané vánoční jedličky v květináči jsou symbolickým podpořením návratu jedle bělokoré do našich lesů.

Více…

e

Z exotiky

Lecythis ibiriba (Miers) N. P. Sm., S. A. Mori & Popovkin (5619401797).jpg

Hrnečník (Lecythis) je rod rostlin z čeledi hrnečníkovité. Jsou to stromy s jednoduchými střídavými listy a zajímavě utvářenými květy s množstvím tyčinek, kterých může být u některých druhů až 1000. Květy jsou opylovány zejména včelami nebo netopýry. Plodem je kulovitá nebo zvonovitá dřevnatá tobolka, otevírající se víčkem. Rod zahrnuje 30 druhů a je rozšířen výhradně v tropické Latinské Americe. Nejvíc druhů roste v nížinných tropických pralesích Amazonie. Semena některých druhů jsou jedlá a velmi chutná, nemají ale takový hospodářský význam jako para ořechy. V důsledku akumulace selenu rostlinou mohou být semena toxická.

Hrnečníky mají velmi tvrdé a trvanlivé dřevo, které je používáno tam, kde je zapotřebí značné odolnosti, obtížně se však opracovává. Některé druhy jsou využívány v domorodé medicíně nebo jsou z jejich kůry získávána vlákna. Ze semen je získáván jedlý olej, sloužící též k výrobě mýdla a ke svícení. Prázdné plody hrnečníku jedlého jsou používány jako pasti na opice.

Více…
e

Systematika

Biological classification L Pengo-cs.svg

Podle moderní systematické klasifikace rostlin hledící především na fylogenetickou příbuznost, prokazovanou molekulárně biologickými analýzami, patří do říše rostlin (Archaeplastida) kromě tzv. vyšších, suchozemských rostlin také zelené řasy (ovšem bez sinicǃ), dohromady tvořící skupinu zelených rostlin (Viridiplantae či Chloroplastida), a dále tři méně početné skupiny, stojící na samotném základu vývojového stromu rostlin: ruduchy, glaukofyty a nově objevená Rhodelphidia, tvořená jednobuněčnými bičíkatými predátory, jejichž plastid ztratil schopnost fotosyntézy.

Mezi rostlinami, které se dokázaly přizpůsobit životu na souši, jsou nejprimitivnější skupinou mechorosty, dnes vnímané spíše jako tři nezávislé větve na vývojovém stromuː játrovky, mechy a hlevíky. Nemají ještě pravé orgány (kořeny, listy, stonky) ani cévní svazky. Na počátku rostlin cévnatých stojí plavuně, přesličky a kapradiny. Všechny tyto rostliny se rozmnožují pomocí výtrusů.

Vývojově původnější skupinou semenných rostlin jsou rostliny nahosemenné. Svůj zlatý věk prožívaly na konci prvohor a ve druhohorách a mnohé již vyhynuly, některé dnes patří mezi „živoucí fosílie“. Najdeme mezi nimi však i stále progresivní skupiny, například jehličnany. Evolučně nejpokročilejší a v současnosti zdaleka nejpočetnější skupinou jsou rostliny krytosemenné, s dokonalými květy a semeny ukrytými v důmyslných plodech. Dále se dělí na skupinu bazálních větví, pro zjednodušení souhrnně označovanou jako „nižší dvouděložné“, a dále na dvě velké monofyletické třídyː jednoděložné a pravé dvouděložné.

Více…
e

Zajímavý Článek

Acanthosicyos horridus - Nara-1569 - Flickr - Ragnhild & Neil Crawford.jpg

Naras bodlinatý (Acanthosicyos horridus) je dlouhověká, trnitá tykvovitá rostlina pocházející z jihozápadu Afriky. Je endemickým druhem z oblasti, která je součástí Namibské pouště. Roste výhradně na písečných dunách v suchých korytech řek, kde je k dispozici podzemní voda. V některých oblastech je jediným vyskytujícím se rostlinným druhem, neboť může přežít roky bez deště. Je rostlinou bez listů a funkci fotosyntézy přebírají zelené stonky a trny. Jedna plodící rostlina může pokrývat plochu až 1500 m² (kruh o průměru přes 20 m) a dožít se i sta let.

Zralý plod je aromatický, šťavnatý, obsahuje asi 84 % vody a jeho dužina je bohatá na cukry. Byl téměř po dobu 8000 let jednou ze základních potravin původních obyvatel, kteří byli převážně Khoikhoiové. Dosud nebyl domestikován a pokusy pěstovat jej jinde nebyly úspěšné. Plody se někdy konzervují tak, že se po sběru zakopávají do půdy, nebo jsou prostě ponechány na slunci, dokud nezměknou. Olej ze semen se používá, často ve směsí s barevnou hlínou, také na ochranu pokožky před sluncem.

Více…
e

Obrázek měsíce

Pryšec nádherný
Pryšec nádherný – vánoční hvězda (Euphorbia pulcherrima)
e

Zajímavosti

Víte, že…
Maranta dokáže díky ztlustlině na řapíku zvané pulvinus pohybovat listy (zrychlený záznam)

… plody anony šupinaté jsou považovány za ovocnou delikatesu, zatímco jejich jedovatá semena se používají jako insekticid?

… květy masonií jsou opylovány hlodavci?

… exemplář fíkovníku banyánu pojmenovaný „Thimmamma Marrimanu“ a rostoucí v Indii ve státě Ándhrapradéš zabírá plochu asi 2 ha (20 000 m²) a má přes 1600 vzdušných kořenů?

novokaledonský endemit Parasitaxus ustus je jediným známým parazitickým jehličnanem?

… jeden strom kadidlovníku pravého dokáže za rok vyprodukovat 2–3 kg pryskyřice – surového kadidla nejvyšší jakosti?
e

Kapka poezie

Mám cypřiš rád, to pravý
marabout zahrad jest;
meč zeleně své tmavý
on tyčí v azur hvězd.

Své protkne ostřím dýky
hruď nebe, ze všech stran
že tekou ohně šiky
z azuru modrých ran.


(Robert de Montesquiou; ze sbírky Moderní básníci francouzští. Vyd. J. R. Vilímek, okolo 1893)
e

Kategorie

Botanika
Anatomie rostlin
Botanici
Botanická systematika
Botanické zahrady
Dendrologie
Fytocenologie
Fytogeografie
Fytochemikálie
Fytopatologie
Fytoterapie
Fyziologie rostlin
Geobiocenologie
Herbáře
Morfologie rostlin
Paleobotanika
Rostliny
Flóra podle kontinentů
Flóra Afriky
Flóra Antarktidy
Flóra Australasie
Flóra Evropy
Flóra Jižní Ameriky
Flóra Severní Ameriky
Flóra temperátní Asie
Flóra Tichomoří
Flóra tropické Asie

Flower poster 2.jpg


e

Informace

e

Nové články

(P) – pahýl, (R) – komplexní rozšíření již založeného článku

e

Kvalitní články

e

Na čem je aktuálně potřeba pracovat?
 • Obecněː Mnoho článků vzniklých v dávnověku Wikipedie je ve stavu, který už neodpovídá dnešním standardům. Dochází tak k zajímavému paradoxu, kdy poměrně okrajová témata máme z poslední doby zpracována nepoměrně kvalitněji než články o nejběžnějších a nejzásadnějších rostlinách.
 • Chybějící důležitější a často odkazované článkyː oman; limonka (rostlina); smil italský; pandán; asfodel; choulivka jerišská (Anastatica hierochuntica); fíkovník pryžodárný (Ficus elastica); Grammatophyllum speciosum („tygří orchidej“); Miltonia, Oncidium a další běžně prodávané orchideje; lípie sladká (Lippia dulcis); bakopa drobnolistá ("Brahmí"); kostřava lesní; tomka vonná; voskovka menší; chlupáček (Pilosella); pomněnka (rod); kosatec nízký; prorostlík srpovitý; jabloň drobnoplodá (Malus baccata); skalník vodorovný, skalník Dammerův; borovice paprsčitá (neboli montereyská, Pinus radiata); šalvěj zářivá; mnoho tipů na zajímavé nové články lze nalézt též na WP Chráněná území a Požadované botanické články
 • Pahýly a témata volající po rozšíření: hruštička (plus založit alespoň naše druhy), založit jednotlivé druhy strdivek (a rozpracovat naše trávy obecně), ořešák popelavý, Faboideae; flóra Česka, Seznam invazních rostlin, Cypřiš stálezelený; Trojpuk; silenka ušnice; vstavačovité; lesostep; rozmarýn lékařský
 • Chybějící články z morfologie: Thyrsus, okvětí (článek místo přesměrování), květní terč, poltivý plod, Číška
 • Chybějící články o biotopech: Páramo, některé významnější z Katalogu biotopů České republiky
 • Kategorie k uspořádání: Invazní_druhy – rozdělit živočichy a rostliny, začíná to být nepřehledné; Botanika – roztřídit, ponechat pouze věci týkající se obecně botaniky jakožto vědního oboru
 • Problematická taxonomie: Saccoloma (rod asi rozdělen, podle World Ferns 13 druhů pouze z trop. Ameriky), jeřáb – dle DE i EN rod rozdělen do několika menších, kolkvície (rod vřazen do rodu zimozel), hebe – sloučen s rodem rozrazil, šafrán bělokvětý a šafrán jarní – synonyma, prvosenkovité – tax. rozdělení je složitější, Čilimník (více lat. rodů); kruštík širolistý pravý – článek pouze o poddruhu, veškerá interwiki včetně českého popisku na WD ale odkazuje na druh, z článků je odkazován taky většinou druh – ideálně přesunout a doplnit, diksoniovité – vřazeny do čel. cyateovité.
 • Z článků týkajících se obsahu portálu prosíme odkazujte na tento portál šablonou {{Portály|Rostliny}} umístěnou na konci článku těsně nad kategoriemi, resp. {{DEFAULTSORT:}}. V případě, že již článek odkazuje na jiný portál, přidejte odkaz abecedně do již vložené šablony {{Portály}}, vizte návod.
 • Pokud založíte nový článek týkající se rostlin, neváhejte ho přidat do nových článků.
 • Spolupracovali či spolupracují: OJJ, Zákupák, DAV456, I.Sáček, Pelát, Ramon de L, Vojtěch Zavadil, Borzywoy a další
 • Průběžná aktualizace a údržbaː Borzywoy

Média použitá na této stránce

Lecythis ibiriba (Miers) N. P. Sm., S. A. Mori & Popovkin (5619401797).jpg
Autor: Alex Popovkin, Bahia, Brazil from Brazil, Licence: CC BY 2.0
Lecythis ibiriba (Miers) N. P. Sm., S. A. Mori & Popovkin
Farmer plowing.jpg
Autor: Ralf Roletschek , Licence: CC BY-SA 2.5
Farmer plowing at plowing competition 2004 in Fahrenwalde, Mecklenburg-Vorpommern, Germany
Diversity of plants image version 5.png
Autor: Rkitko, Licence: CC BY-SA 4.0
Composite image to illustrate the diversity of plants. See below for image and species list.
Maranta-timelapse.gif
Autor: Raphael Carter, Licence: CC BY-SA 3.0
Animation of a prayer plant (Maranta leuconeura var. erythroneura) raising its leaves for the evening
Fulmer Falls Closeup 3000px.jpg
Autor: Photo by and ©2006 Derek Ramsey (Ram-Man), Licence: GFDL 1.2
A close view photograph of the Fulmer Falls waterfall located in the Childs Recreation Area in the Pocono Mountains.
Nochebuenas201711.jpg
Autor: Carlos Valenzuela, Licence: CC BY-SA 4.0
Euphorbia pulcherrima, Poinsettia flowers, image created by combining two images with CombineZP software
Giardino bardini, cipresso.JPG
(c) I, Sailko, CC BY-SA 3.0
Giardino bardini, cipresso
Anguilla anguilla.jpg
Autor: GerardM, Licence: CC BY-SA 3.0
European eel (Anguilla anguilla) from nl wikipedia
Duha.svg
Autor: Honza Groh (Jagro), Licence: CC BY 3.0
Duha
Abies alba P26.jpg
Autor: Jerzy Opioła, Licence: CC BY-SA 4.0
Abies alba (habitat: Pieniny (Nowa Góra (Poland))
Cantharellus cibarius - Lindsey.jpg
(c) James Lindsey at Ecology of Commanster, CC BY-SA 3.0

Cantharellus cibarius from Commanster, Belgium.

The determination of the species shown in this picture has been verified.
Flower poster 2.jpg
Autor: Alvesgaspar, Licence: CC BY-SA 3.0

A poster with twelve flowers of different families:

Lioness updated.jpg
Autor: SonNy cZ, Licence: CC BY-SA 3.0
Lioness in a Czech zoo