Portál:Sociologie

e

Sociologie je společenská věda zkoumající sociální život jednotlivců, skupin a společností. O obsahu sociologie a vymezení předmětu jejího zkoumání neexistuje shoda napříč různými sociologickými školami a paradigmaty. Sociologie je chápána např. jako věda o jednání lidí ve společnosti, o struktuře společnosti, o sociální interakci, o sociálních skupinách, o sociálních faktech, o společenském systému a nebo o sociální změně...

e

Vybraný článek

Dějiny sociologie jako samostatné akademické disciplíny jsou poměrně krátké, jelikož sociologie je jako věda relativně mladá. Předpoklady pro její existenci vznikly za Velké francouzské revoluce z myšlenek osvícenců. Počátky jí samotné pak sahají pouze na počátek 19. století. Jako označení vědecké disciplíny použil slovo sociologie poprvé Auguste Comte roku 1838. V průběhu 19. století se díky prvním významnějším badatelům zrodily jednotlivé sociologické směry a byla započata tvorba sociologického názvosloví a definice předmětů zkoumání. V první polovině 20. století prožila původní francouzská sociologie krizi, rozvíjela se tak především sociologie ve Spojených státech amerických. Od konce druhé světové války se sociologie ve všech původních státech mohutně rozvíjí až do současnosti, zároveň probíhá rozvoj i v ostatních zemích, kde je sociologie mladší
e

Témata

Teorie a paradigmata:
 • Mikrosociologie (jedinec, interakce, směna)
  • Symbolický interakcionismus
  • Teorie racionální volby
  • Fenomenologická sociologie
  • Teorie konfliktu
  • Etnometodologie
  • Sociobiologie

Výzkumné metody:

e

Kvalitní články

Dobré články:
Dějiny sociologieHomoparentalita
e

Osobnost

David Émile Durkheim (15. dubna 1858 Épinal15. listopadu 1917 Paříž) byl významný francouzský sociolog. Je řazen mezi tzv. otce zakladatele moderní sociologie. Durkheim založil v roce 1895 první katedru sociologie v Evropě a v roce 1898 také jeden z prvních odborných sociologických časopisů L'Année Sociologique
e

Kategorie

Sociologie
Demografie
Chování
Společenské instituce
Kulturní antropologie
Lidské rasy
Sociologická literatura
Sociologická metodologie
Sociologické organizace
Sociologické pojmy
Sociální deviace
Sociální filosofie
Sociální hnutí
Sociální nerovnost
Sociální struktura
Sociologické subdisciplíny
Sociologické školy a směry
Sociologické výzkumy
Sociologové
Sociologické teorie
e

Pomozte s články

Chybějící články:

sociologická školaSociální konstruktkonfliktualismusreprezentivnostTeorie systémůanalýza textu

Články k úpravě:

Sociologie
e

Média použitá na této stránce

Logo sociology.svg
Sociology logo