Portál:Středověk

Andel Saint Genis.jpg
e

Středověk je pojem označující období evropských dějin, za jehož počátek považujeme události spjaté s pádem Západořímské říše, která byla do roku 395 součástí starověkého Říma, v roce 476. Nastalá změna kulturního klimatu přispívá k rozšíření křesťanství v Evropě, což později vede ke křížovým výpravám do Svaté země a vzniku rytířských řádů. Za konec středověku je považováno objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem roku 1492.


e

VÝROČÍ MĚSÍCE


Připravované
e

ČLÁNEK

Portál:Středověk/ČLÁNEK/2021/2.
ArchivPřipravované
e

UMĚNÍ

Portál:Středověk/UMĚNÍ/2021/2.
ArchivPřipravované
e

KATEGORIE

Středověk
Středověk podle zemí
Středověké dějiny Asie
Cechy
Čarodějnické procesy
Dějiny osídlení
Středověká Evropa
Feudalismus
Středověká historiografie
Středověké jazyky
Dějiny křesťanství ve středověku
Středověká kultura
Právo ve středověku
Středověké státy a předstátní útvary
Středověké tituly
Středověká věda
Středověké vojenství
e

ÚRYVKY Z DOBOVÝCH PRAMENŮ

Portál:Středověk/ÚRYVKY Z DOBOVÝCH PRAMENŮ/2021/2.
ArchivPřipravované
e

STŘEDOVĚK V OBRAZECH

ZikmundLux.jpg
Zikmund Lucemburský
e

VYBRANÉ OSOBNOSTI


Další vybraní…
e

NEJLEPŠÍ A POŽADOVANÉ ČLÁNKY

Nejlepší články české Wikipedie související se středověkem:

Požadované články:

 1. První pastýřská výprava
 2. Kilič Arslan II.
 3. Fruela II. Asturský
 4. Elisenda z Montcada
 5. Theobald I. z Baru
 6. Hadmar III. z Kuenringu
 7. Jindřich Raspe
 8. Čákovci
 9. Ivan Kysecký
 10. Ludvík I. z Anjou
 11. Andrej Alexandrovič
 12. Jan I. Namurský
 13. Gerhard V. Julišský
 14. Arnold V. Loošský
 15. Reginarovci
 16. Bitva u Linnichu
 17. Christianizace Litvy
 18. Ota I. Švábský
e
INFORMACE e
 • Logo Wikimedia Commons Obrázky, zvuky či videa k tématu Středověk na Wikimedia Commons
 • Slovníkové heslo středověk ve Wikislovníku
 • Z článků týkajících se obsahu portálu můžete na tento portál odkázat šablonou {{Portály|Středověk}} umístěnou na konci článku těsně nad kategoriemi, resp. {{DEFAULTSORT:}}. V případě, že již článek odkazuje na jiný portál, přidejte odkaz abecedně do již vložené šablony {{Portály}}, viz návod.
 • Krátké články by měly být označeny šablonou {{Pahýl}}.
 • Portál udržuje Khamul1 (diskuse)
 • Doporučené zdroje k psaní článků o středověku naleznete zde
Nové články


 • 8. 2. 2021: Vrben
 • 8. 2. 2021: Vrbjani (Mavrovo a Rostuša)
 • 8. 2. 2021: Tanuše
 • 8. 2. 2021: Sretkovo
 • 8. 2. 2021: Orkuše
 • 8. 2. 2021: Janče (Mavrovo a Rostuša)
 • 8. 2. 2021: Nivište
 • 8. 2. 2021: Žužnje
 • 9. 2. 2021: Ctiborův dům (Tábor)
 • 10. 2. 2021: Debar Maalo
 • 11. 2. 2021: Ibn Džubajr
 • 11. 2. 2021: Vrapčište
 • 11. 2. 2021: Dobri Dol (Vrapčište)
 • 11. 2. 2021: Náser-e Chosrou
 • 11. 2. 2021: Negotino (Vrapčište)
 • 11. 2. 2021: Galate (Vrapčište)
 • 11. 2. 2021: Gorjane (Vrapčište)
 • 12. 2. 2021: Gradec (Vrapčište)
 • 12. 2. 2021: Dolno Sedlarce
 • 12. 2. 2021: Gurgevište
 • 12. 2. 2021: Kalište (Vrapčište)
 • 12. 2. 2021: Lomnica (Vrapčište)
 • 12. 2. 2021: Novo Selo (Vrapčište)
 • 12. 2. 2021: Požarane (Vrapčište)
 • 12. 2. 2021: Olaus Petri
 • 12. 2. 2021: Senokos (Vrapčište)
 • 12. 2. 2021: Toplica (Vrapčište)
 • 13. 2. 2021: Vranovci (Vrapčište)
 • 13. 2. 2021: Zubovce (Vrapčište)
 • 13. 2. 2021: Balin Dol
 • 13. 2. 2021: Belovište (Gostivar)
 • 13. 2. 2021: Čajle
 • 13. 2. 2021: Vrutok
 • 13. 2. 2021: Trnovo (Gostivar)
 • 13. 2. 2021: Debreše
 • 13. 2. 2021: Pečkovo
 • 13. 2. 2021: Gorna Banjica
 • 14. 2. 2021: Kundratice (tvrz, okres Semily)
 • 14. 2. 2021: Pivní dvůr
 • 14. 2. 2021: Reginhar
 • 16. 2. 2021: Dolna Banjica
 • 16. 2. 2021: Brodec (Gostivar)
 • 16. 2. 2021: Forino (Gostivar)
 • 16. 2. 2021: Zdunje
 • 16. 2. 2021: Srbinovo
 • 16. 2. 2021: Korito
 • 16. 2. 2021: Opština Bogovinje
 • 16. 2. 2021: Opština Želino
 • 16. 2. 2021: Benedetto di Sant'Andrea del Soratte
 • 17. 2. 2021: Francesco Laurana
 • 17. 2. 2021: Mogila (Severní Makedonie)
 • 17. 2. 2021: Opština Mogila
 • 17. 2. 2021: Opština Prilep
 • 17. 2. 2021: Opština Dolneni
 • 17. 2. 2021: Opština Bitola
 • 17. 2. 2021: Čedrag
 • 17. 2. 2021: Opština Kruševo
 • 17. 2. 2021: Opština Krivogaštani
 • 18. 2. 2021: Opština Resen
 • 18. 2. 2021: Lakavica (Gostivar)
 • 19. 2. 2021: Barešani
 • 19. 2. 2021: Bistrica (Bitola)
 • 19. 2. 2021: Bratin Dol
 • 19. 2. 2021: Zlokukani (Bitola)
 • 19. 2. 2021: Dolno Egri
 • 19. 2. 2021: Dolneni
 • 19. 2. 2021: Raven (Gostivar)
 • 19. 2. 2021: Malo Turčane
 • 19. 2. 2021: Padalište
 • 19. 2. 2021: Strajane
 • 19. 2. 2021: Rečane (Gostivar)
 • 19. 2. 2021: Dolna Gonovica
 • 19. 2. 2021: Gorno Jelovce
 • 19. 2. 2021: Kafa
 • 19. 2. 2021: Ibn al-Abbár
 • 19. 2. 2021: Milan Stanković
 • 20. 2. 2021: Simnica
 • 20. 2. 2021: Čegrane
 • 20. 2. 2021: Dolno Jelovce
 • 20. 2. 2021: Gorna Gonovica
 • 20. 2. 2021: Kunovo (Gostivar)
 • 20. 2. 2021: Merdita
 • 20. 2. 2021: Mitrovi Krsti
 • 20. 2. 2021: Opština Bogdanci
 • 20. 2. 2021: Opština Strumica
 • 20. 2. 2021: Bosilovo
 • 20. 2. 2021: Opština Dojran
 • 20. 2. 2021: Plakje
 • 20. 2. 2021: Skrebatno
 • 21. 2. 2021: Livoišta
 • 21. 2. 2021: Dolno Konjsko (Ochrid)
 • 21. 2. 2021: Stedingerská křížová výprava
 • 22. 2. 2021: Elšani
 • 22. 2. 2021: Gorno Lakočerej
 • 22. 2. 2021: Zavoj
 • 22. 2. 2021: Velgošti
 • 22. 2. 2021: Lagadin
 • 22. 2. 2021: Chudinská křížová výprava
 • 24. 2. 2021: Želino
 • 24. 2. 2021: Kosel (Severní Makedonie)

Média použitá na této stránce

ZikmundLux.jpg
Zikmund Lucemburský
Andel Saint Genis.jpg
Autor: Acoma, Licence: CC BY-SA 3.0
Klášter Saint-Génis-des-Fontaines