Portál:Středověk


e

Středověk je pojem označující období evropských dějin, za jehož počátek považujeme události spjaté s pádem Západořímské říše, která byla do roku 395 součástí starověkého Říma, v roce 476. Nastalá změna kulturního klimatu přispívá k rozšíření křesťanství v Evropě, což později vede ke křížovým výpravám do Svaté země a vzniku rytířských řádů. Za konec středověku je považováno objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem roku 1492.


e

VÝROČÍ MĚSÍCE


Připravované
e

ČLÁNEK

Vratislav (před 1181 – po 1225) byl nejstarší syn českého knížete a krále Přemysla Otakara I. a jeho první manželky Adléty Míšeňské.

Datum narození Přemyslova prvorozence není úplně jasné. Svatba Vratislavových rodičů proběhla patrně v roce 1180.

Přemysl Otakar sice v roce 1192 nastoupil na český knížecí stolec, ale jen na krátko, protože už po roce byl sesazen zradou šlechty. Poté se účastnil bojů v Říši, jeho cílem bylo získat dostatečnou podporu pro návrat na český trůn. V roce 1197 se Přemyslovi znovu podařilo nastoupit na český trůn. Manželku s dětmi však již za sebou do Čech nepustil a zavrhl i již dospělého Vratislava, ačkoli Přemyslovi bylo té době už minimálně čtyřicet let a svým činem riskoval, že přijde o dědice. Vratislav byl totiž nejen Přemyslovým nejstarším dítětem, ale tehdy také jeho jediným synem. Přemysl Otakar dokonce svého prvního syna z druhého manželství, který se narodil v roce 1200, pojmenoval stejně jako toho prvorozeného - Vratislav.

Adléta Míšeňská se sice svých práv a také nástupnických práv svého syna dovolávala i u papeže, jediným výsledkem jejího krátkého návratu na Pražský hrad kolem roku 1204-1205 bylo manželství dcery Markéty s dánským králem Valdemarem II. Odvolací proces se pak táhl až do Adlétiny smrti v roce 1211.

Roku 1212 udělil Ota IV. Brunšvický na naléhání Dětřicha Míšeňského Vratislavovi Čechy v léno. Což byla součást tehdejšího boje o německý trůn a snaha o získání spojence míšeňského markraběte Dětřicha v tomto boji. Jednalo se však pouze o demonstrativní akt a Vratislav neměl reálné šance na zisk české koruny. V roce 1216 zajistil český král nástupnictví svému druhému synovi s Konstancií Uherskou, Václavovi.

Poslední zmínka o Vratislavovi je z roku 1225, kdy se objevuje jako svědek na listině Ludvíka IV. Durynského ve Weissensee. Jeho další osudy ani datum a místo úmrtí a pohřbu nejsou známy.


ArchivPřipravované
e

UMĚNÍ

e

KATEGORIE

Středověk
Období středověku
Středověk podle zemí
Středověké dějiny Asie
Čarodějnické procesy
Černá smrt
Dějiny osídlení
Středověká Evropa
Feudalismus
Středověké jazyky
Dějiny křesťanství ve středověku
Středověká společnost
Středověká věda
Středověké vojenství
e

ÚRYVKY Z DOBOVÝCH PRAMENŮ

Oloupej mandl, utluč je nebo rozetři a rozpusť je teplou vodou. Jestli chceš míti lepší, rozpusť je malvazím, tj. ovocným vínem a oslaď cukrem. Potom dej šafrán, skořici, zázvor a květ.
— Recept na mandlovou polévku z 15. století

ArchivPřipravované
e

STŘEDOVĚK V OBRAZECH

Zikmund Lucemburský
e

VYBRANÉ OSOBNOSTI


Další vybraní…
e

NEJLEPŠÍ A POŽADOVANÉ ČLÁNKY

Nejlepší články české Wikipedie související se středověkem:

Požadované články:

 1. První pastýřská výprava
 2. Kilič Arslan II.
 3. Fruela II. Asturský
 4. Elisenda z Montcada
 5. Hadmar III. z Kuenringu
 6. Čákovci
 7. Ivan Kysecký
 8. Ludvík I. z Anjou
 9. Andrej Alexandrovič
 10. Jan I. Namurský
 11. Gerhard V. Julišský
 12. Arnold V. Loošský
 13. Reginarovci
 14. Bitva u Linnichu
 15. Christianizace Litvy
 16. Pataria
e
INFORMACE e
 • Logo Wikimedia Commons Obrázky, zvuky či videa k tématu Středověk na Wikimedia Commons
 • Slovníkové heslo středověk ve Wikislovníku
 • Z článků týkajících se obsahu portálu můžete na tento portál odkázat šablonou {{Portály|Středověk}} umístěnou na konci článku těsně nad kategoriemi, resp. {{DEFAULTSORT:}}. V případě, že již článek odkazuje na jiný portál, přidejte odkaz abecedně do již vložené šablony {{Portály}}, viz návod.
 • Krátké články by měly být označeny šablonou {{Pahýl}}.
 • Portál udržuje Khamul1 (diskuse)
 • Doporučené zdroje k psaní článků o středověku naleznete zde
Nové články


Média použitá na této stránce

Mistr Theodorik, Sv. Lukáš Evangelista, Národní galerie v Praze.jpg
Mistr Theodorik, Sv. Lukáš Evangelista, Národní galerie v Praze
St-thomas-aquinas.jpg
Tomáš Akvinský
ZikmundLux.jpg
Zikmund Lucemburský
Andel Saint Genis.jpg
Autor: Acoma, Licence: CC BY-SA 3.0
Klášter Saint-Génis-des-Fontaines