Portál:Stromy

e
Vítá vás portál Stromy

Strom (arbor) je růstová forma vyšších rostlin. Prýt (nadzemní část) stromu se skládá ze zdřevnatělé nevětvené spodní části - kmene, který se v určité výšce nad zemí dělí na jednotlivé větve (na rozdíl od keře, kde k větvení dochází již u země, nebo těsně nad zemí). Horní část stromu, kde dochází k větvení, se nazývá koruna. Přesnou definici pojmu strom (nebo keř) není možné vymezit kvůli velké diverzitě rostlin. Někdy je proto výhodnější používat termín stromovitá forma. Různý způsob větvení dává každému druhu charakteristický tvar. Tento tvar může být dále ovlivněn prostředím, ve kterém daný strom roste (zda roste osamoceně nebo uvnitř porostu – lesa). Na povrchu stromu je kůra, která může mít různou podobu, od tenké několikamilimetrové, až po rozbrázděnou mnohavrstevnou kůru, která se postupně odlupuje. Takto rozbrázděná kůra se nazývá borka. Pod kůrou se nachází lýko, které je v podstatě jedinou živou částí kmene. Lýkem prochází sítkovice, které rozvádí organické látky po celé rostlině. Největší část kmene je vyplněna dřevem, což je v podstatě mrtvá hmota cév, skládající se z celulózyligninu. Mezi lýkem a dřevní částí se nalézá kambium, které se významně podílí na růstu kmene.

celý článek »
e

Článek

Arboristika je nauka na pomezí lesnictví a okrasného zahradnictví. Její náplní je komplexní péče o dřeviny v urbanizovaném prostředí. Arboristé provádějí speciální sanační zásahy na solitérních stromech, pečují o okrasné výsadby zvláštního významu v krajině, například o památné stromy, významné aleje nebo zámecké parky, a starají se i o dřevinné vegetační prvky městské zeleně. Tento rozsah od péče o jednotlivé stromy po komplexní pohled na celkovou péči o porosty stromů je v anglicky mluvících zemích nazýváno „Urban Forestry“, neboli městské lesnictví.

Základní znalostí arboristy je detailní poznání stromu a dřevin obecně jak z taxonomického hlediska včetně kultivarů, tak znalost ekofyziologických procesů, poruch a chorob, včetně jejich diagnostiky, metod sanace a konzervace.

celý článek »
» Archiv «
e

Zajímavosti

Květ baobabu (Adansonia rubrostipa)

Víte, že ..

baobaby se vyskytují na Madagaskaru, v Africe a v severozápadní Austrálii, ale není jasné, jak k jejich rozšíření mezi kontinenty došlo?

… první Den stromů novodobé historie se konal v malé španělské obci Villanueva roku 1805?

… v Indii ve státě Ándhrapradéš roste exemplář fíkovníku banyánu pojmenovaný „Thimmamma Marrimanu“, který zabírá plochu asi 2 hektary, má přes 1600 kořenů a je přibližně 650 let starý?

… na státním znaku Libanonu je uprostřed bílého pruhu umístěna stylizovaná zelená silueta cedru?

» Archiv «
e

Památný strom

mohutný dub roku 1890

Albrechtický dub byl památkově chráněný dub zimní, který rostl u vchodu do arboreta pod zámkem Jezeří u zaniklé obce Albrechtice. Obec byla zbořena kvůli těžbě hnědého uhlí, dub však stál mimo těžební oblast a tak byl od poražení uchráněn. 26 metrů vysoký strom s obvodem kmene přes deset metrů měl stáří osmset až tisíc let. Roku 1911 se stal nejmohutnějším dubem v Čechách a celé střední Evropě. Jako „strom mezní, který nesmí býti nikdy poražen“ patřil mezi pět posledních hraničních stromů uvedených v zemských deskách.

Na konci 19. století se z něj vylomila velká větev a kmen otevřela, o půl století později byl otvor zakryt stříškou. Roku 1993 jej zasáhlo trojí podpálení, následně uhynul a jeho torzo pak bylo pokáceno a odstraněno. Oficiální zdůvodnění znělo „zásah blesku“, na jeho místě se však začalo těžit a prostor po pokácení zanikl.celý článek »
» Archiv «
e

Kategorie

Stromy
Seznamy stromů
Aleje
Bonsaj
Dendrologie
Fiktivní stromy
Hraniční stromy
Jehličnaté stromy
Lesy
Listnaté stromy
Okrasné stromy
Ovocné stromy
Památné stromy
Památné stromy v Česku
Poškozené stromy
Pryskyřice
Rodové stromy
Stromy podle stupně ohrožení
Stromy roku
Stromy v náboženství
Významné stromy
Zaniklé stromy
Zdravé stromy pro zítřek
e

Pomozte

Chybějící články

Zde se nacházejí články o stromech, které na této Wikipedii chybí, můžete buď sem připsat další článek a nebo se podívat na Požadované články (konkrétně se stromy nacházejí pod nadpisem botanika)


Akácie dlouhotrnnáen; Akácie zkroucenáen; Palma stinidlováen.
e

Obrázek

Tepaný železný rošt v Hovedbygningenu
Campus NTNU Gløshaugen, Trondheim
» Archiv «
e

Kvalitní články

Ikona Nejlepšího článku Nejlepší články:

Ikona Dobrého článku Dobré články:

e

Nové články

 • 02. 05. 2020: Lípy republiky (Bílá Hora)
 • 01. 05. 2020: Lípa v Lotouši
 • 30. 04. 2020: Buk Na Hrázi
 • 29. 04. 2020: Jítravský kaštanHrušeň tisíciletí na Vyšehradě
 • 28. 04. 2020: Jilm na Zátorách v HolešovicíchKarolinka (památný strom)
 • 27. 04. 2020: Jasan ztepilý u KoulkyDub v Dolní Řasnici
 • 26. 04. 2020: Lípa v Dolní Řasnici (u domu číslo 149)Ústřední lípa republiky na Malé Straně
 • 25. 04. 2020: Lípa v Dolní Řasnici (u domu číslo 24)Stromořadí studentů v Modřanech
 • 24. 04. 2020: Předlánecký obrJasan pana ŠolceLípa na náměstí Padlých v Nebušicích
 • 23. 04. 2020: Hrušeň obecná na Vítězném náměstí
 • 22. 04. 2020: Lípa ve Velkém PoříčíLesopark ViniceSchillerův dubHeroldova lípa v Heroldových sadech
 • 21. 04. 2020: Jilm vaz v KolovratechČapkův dub pod Chlumem
 • 20. 04. 2020: Rothmayerův jasan v BřevnověPlatan javorolistý v Nádražní ulici na SmíchověSkupina stromů v Ludvíkově
 • 19. 04. 2020: Lípy v Hajništi
 • 18. 04. 2020: Dub letní v lesoparku Na CibulkáchDub s bizarním kmenem Na CibulkáchSkupina dubů v lesoparku Na Cibulkách
 • 17. 04. 2020: Dub u Bílého KostelaDub letní v ulici Nad VýšinkouDuby letní na Pavím vrchuSokolské lípy na Spořilově
 • 16. 04. 2020: Dub letní v ulici U Malvazinky
 • 15. 04. 2020: Dva duby v TočnéDub letní u samoty Nouzov v TočnéDub severně ulice Branišovské v TočnéDub v polích mezi Točnou a Cholupicemi
 • 14. 04. 2020: Třešeň na ŽitnéLesopark CibulkaDub letní v Kunratické bažantnici (Lišovická)Dub letní v Kunratické bažantniciDuby letní Na Jelenách u Kunratického lesaDub letní U Vesteckých
 • 13. 04. 2020: Kamýk (les)Dub Františka Josefa I.Dub letní čtyřkmen v Satalické bažantniciDub letní v Podolí
 • 12. 04. 2020: Hlásek (les)Skupina památných dubů u Říčanky v UhříněvsiDub letní v Uhříněvsi
 • 11. 04. 2020: Krejcárek (les)Dub v lesním porostu KamýkDub letní V hrobech
 • 10. 04. 2020: Jasan v Muzejní uliciLípa srdčitá v Nedvězí u ŘíčanLípa u brány zámeckého parku v Kunraticích
 • 09. 04. 2020: Lípa v Mostní uliciLípa srdčitá v KomořanechLípa u kostela sv. Prokopa v Hrnčířích
 • 08. 04. 2020: Lípa SkautůStromořadí lip srdčitých v SuchdolePamátné lípy v SatalicíchLinda v poli u Satalic
 • 07. 04. 2020: Platan javorolistý v parku JezerkaChrastavský liliovník
 • 06. 04. 2020: Vlastníkův dub v Horních PertolticíchDoupný stromHrušeň obecná nad ulicí Zdíkovská
 • 05. 04. 2020: Dub letní v KolovratechDub letní v ModřanechSekvojovce v Michelském leseSkupina dubů v ulici Sládkovičova
 • 04. 04. 2020: Skupina čtyř jilmů v TrojiJavor mléč u zámečku v KrčiJilm vaz v Michelském leseLípa na Vídeňské v Krči
 • 03. 04. 2020: Hraniční dub v PitkovičkáchHraniční dub v KunraticíchHraniční dub v Uhříněvsi
e

Příbuzné portály

e

Informace

 • Z článků týkajících se obsahu portálu prosíme odkazujte na tento portál šablonou {{Portály|Stromy}} umístěnou na konci článku těsně nad kategoriemi, resp. {{DEFAULTSORT:}}. V případě, že již článek odkazuje na jiný portál, přidejte odkaz abecedně do již vložené šablony {{Portály}}, viz návod.
 • Udržuje: Alena Pokorná
e

Média použitá na této stránce

Arborist.jpg
Autor: Capella Tree, Licence: CC BY-SA 4.0
Capella Tree Service
Wiktionary-logo-cs.svg
(c) Wikimedia Foundation, CC BY-SA 3.0
Czech version of Wiktionary logo
Lipa-vektor.svg
Autor: , Licence: CC BY-SA 3.0
Symbolické znázornění lípy.
Hovedbygningen NTNU iron grate.JPG
Autor: NAPkjersti - Kjersti Lie, Licence: CC BY-SA 3.0
Wrought iron grate (width 125 cm, height 99 cm) in Hovedbygningen (=the main building) at Campus NTNU Gløshaugen, Trondheim. Design: Bredo Greve, architect of the building. The building was originally erected for The Norwegian Institute of Technology and opened in 1910.
Gold piece.png
Autor: Rei-artur, Licence: CC-BY-SA-3.0
Original image: GoldenWiki award. by Hill (it wiki)
Portal.svg
Autor: , Licence: CC BY 2.5
Icon for Wikimedia project´s portals.
Silver piece.png
Autor: Rei-artur, Licence: CC-BY-SA-3.0
Remake of GoldenWiki award by Hill (it wiki).
Adansonia rubrostipa 02.jpg
Autor: AxelStrauß, Licence: CC BY-SA 3.0
Adansonia rubrostipa (Malvaceae), flower and leaves, spiny forest at Mangily, western Madagascar
Wikiquote-logo.svg
SVG version of the Wikiquote logo.