Portál (architektura)

Gotický portál z chrámu Notre-Dame v Reugny z konce 12. století
Gotický portál Staré radnice v Brně

Portál (latinsky porta – brána) je architektonicky a umělecky zdůrazněný vchod nebo vjezd do objektu.

Architektura vstupu a následně vlastní vstoupení do objektu má velký psychický účinek a vytváří první dojem o prostoru a jeho vlastníku. Historicky a typologicky je portál vázán k bráně, triumfálnímu oblouku a k propylajím.

Antický portál

V řecké architektuře je vodorovně ukončen římsou na konzolách, ve starém Římě byl nejčastěji tvořen kulatým obloukem a obklopen sloupy, tzv edikulou.


Románský a gotický portál

Románský a gotický portál je nejčastěji ústupkový, později může mít i ostění šikmo se rozevírající. Kromě drobných portálků, které mohou být vybaveny také přímým překladem, je portál vždy opatřen půloválným (románský sloh) či lomeným (gotický sloh) obloukem. Mezi vodorovným nadpražím a obloukem je zpravidla umístěn tympanon, většinou sochařsky pojednaný reliéfem. Rozměrné portály gotických katedrál jsou navíc vybaveny sochařskou výzdobou také po stranách v ostění, kde jsou často například sochy dvanácti apoštolů, a v archivoltách. Zakončení gotického portálu někdy přechází ve vimperk.

V pozdní gotice bývá používán sedlový portál, jehož vyplně horních rohů připomínají sedlo.[1]

Renesanční a klasicistní (empírový) portál

Renesanční portál brány vodní tvrze Popovice (okres Benešov).

Renesance znamená návrat k formám architektury sloupových řádů. Dochází proto k oživení antických forem, především k opětovnému užívání edikuly. Stejně jako v římské antice je portál zdoben sloupy, pilastry, atlanty, karyatidami a podobnými prvky. Ukončen může být vodorovným kladím nebo segmentovým či trojúhelným frontonem. Zvláště v klasicismu se užívá i typ portálu ve formě portiku. Renesanční i empírový portál může být ovšem vybaven také bosáží nebo profilovanou šambránou.

Barokní portál

Také formy barokního portálu vychází ze systému sloupových řádů. Nakládá s nimi ovšem daleko volněji. Uplatňuje se větší plasticita i nové tvarové variace (rozeklaný segment), natáčení pilastrů, bohatá sochařská výzdoba, výrazně předimenzované supraporty. V baroku se též zvětšuje velikost portálu vzhledem k rozsahu průčelí budovy. Prakticky vždy je portál umístěn v ose budovy.

Galerie

Reference

  1. Portály. Blog iDNES.cz [online]. [cit. 2021-06-01]. Dostupné online. 

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Doorway from Notre-Dame at Reugny MET DP132214v2.jpg
Autor: unknown, Licence: CC0
French; Doorway; Installations
Munich - Portal of the Frauenkirche - 01.jpg
Autor: User:Nino Barbieri, Licence: CC BY 2.5
Munich – Portal of the Frauenkirche
Smiřice chapel of epiphany 01.jpg
(c) Karpac at cs.wikipedia, CC-BY-SA-3.0
Smiřice, kaple Zjevení Páně, sochařská výzdoba portálu
Karolinum, portál.jpg
(c) I, Sandik, CC BY 2.5
F. M. Kaňka, Portál Karolina
Smiřice chapel of epiphany.jpg
(c) Karpac at cs.wikipedia, CC-BY-SA-3.0
Smiřice, okres Hradec Králové; kaple Zjevení Páně; portál vstupu do lodi.
Záboří nad Labem - románský portál.jpg
Autor: Prazak, Licence: CC BY 2.5
Románský portál kostela Sv. Prokopa v Záboří nad Labem
Saint André 002.JPG
Porte principale de la cathédrale Saint-André
Stará radnice-portál průchodu (Brno).jpg
Autor: Tibor Kádek (Kandy Talbot), Licence: CC BY 2.5
Stará radnice - hlavný portál průchodu v Brně