Poručík

Hodnostní označení poručíka (OF1b) České armády

Poručík je základní důstojnická hodnost policií, armád i hasičských sborů po celém světě.

Por. je zkratka pro aktivního poručíka a Por.v.v. je zkratka hodnosti poručíka ve výslužbě. Často existuje v několika formách, v české armádě a policii jako poručík a nadporučík, v armádě slovenské se nepoužívá verze pod- a v armádě americké je stupeň poručické hodnosti vyjádřen pořadovou číslovkou (Second nebo First Lieutenant).

V české armádě je nejbližší hodností nadporučík, nižší hodnost podporučík byla od 1. ledna 2011 zrušena. Poručík patří mezi nižší důstojníky stejně, jako např. kapitán. Hodnostní označení tvoří dvě trojcípé zlaté hvězdy.

Ekvivalentní hodnost v zahraničí

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

CzArmy 2011 OF1b-Poruchik shoulder.svg
Autor: Asadwarraich; translation cz, de, en, ru: by User:HHubi, Licence: CC BY-SA 4.0
Hodnostní označení Armády České Republiky Poručík na nárameníku (OF-1b, od r. 2011).