Poslanecká sněmovna

Poslanecká sněmovna je dolní komora parlamentů. Jde o zastupitelský legislativní orgán volený většinou přímo voliči (lidem), na rozdíl od horní komory, která je častěji utvářena i jinak. Jde většinou o orgán legislativně a mocensky i politicky rozhodující. Dolní komora může nést samozřejmě i jiné označení v závislosti na státu nebo jeho správním celku (Sněmovna reprezentantů, Národní rada, Spolkový sněm atd.).

Poslanecké sněmovny

  • Česká republika – Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
  • První republika – Poslanecká sněmovna Národního shromáždění ČSR
  • Rakousko-Uhersko – Poslanecká sněmovna rakouské Říšské rady
  • Itálie – Poslanecká sněmovna Parlamentu Itálie
  • Lucembursko – Poslanecká sněmovna
  • Rumunsko – Poslanecká sněmovna Rumunska
  • Lucembursko - Poslanecká sněmovna Lucemburska