Poster

Účastníci konference Wikimania prohlížející si poster
Poster v polštině na téma „Wikiverzita“

Poster[1] (v angličtině „plakát“) je plakát většího rozměru (A0, B0, …) používaný k prezentaci výzkumu nebo výzkumného projektu. Funkcí posteru je zaujmout a přitáhnout pozornost posluchačů. Posterů se např. využívá při prezentaci projektu či odborné studie. V rámci některých konferencí se provádí i tzv. diskuse nad postery, kdy každý jedinec nebo tým jmenovaný na posteru je k dispozici k diskusi či dotazům účastníků.

Postery na rozdíl od vědeckých článků nejsou recenzovány a mohou mít též naučnou funkci.

Odkazy

Poznámky a reference

  1. Používání termínu „poster“ v češtině dokládají například tyto stránky:
    Slovensko-české dny – Technická specifikace posteru Archivováno 22. 6. 2008 na Wayback Machine, Sociologický datový archiv Sociologického ústavu AV ČR, říjen 2007
    17. konference GIS ESRI v ČR – Poster[nedostupný zdroj], Arcdata Praha, říjen 2008
    Postery VÚPP 2005 Archivováno 21. 8. 2007 na Wayback Machine, Výzkumný ústav potravinářský Praha

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Wikimania 2006-9.jpg
Autor: unknown, Licence: CC BY-SA 2.0
Poster Wykiwersitet 2007.jpeg
Autor: Juan de Vojníkov, Licence: CC BY-SA 3.0
Poster for Polish Wikimedia Conference - Białowieża 2007 left in Prague.