Postranní čára

Postranní čára na těle žraloka; umístění

Postranní čára je mechanorecepční smyslový orgán vodních obratlovců (včetně larev obojživelníků). Zaznamenává změny tlaku (dotyk a změny v proudění okolní vody), bolest, napětí a natažení. Nachází se obvykle v podobě souvislého kanálku po stranách trupu a navazuje na hlavu, kde se složitě větví. Často pokračuje postranní čára z trupu do horní poloviny ocasní ploutve, což je pozůstatek postupného vývoje ocasu v ocasní ploutev. S vnějším prostředím komunikuje postranní čára pomocí otvorů – pórů, které vedou přibližně kolmo skrz kůži do podkožního kanálku. Zde se nachází neuromasty. Neuromasty jsou tvořené pružnou kupolí, na jejímž dně se nacházejí obrvené a podpůrné buňky. Změnami tlaku a směru proudění uvnitř kanálku, do nějž kupole zasahuje, se želatinovitá struktura kupole pohybuje. Tyto změny jsou zaznamenávány brvami obrvených buněk, které je předávají přilehlému nervovému vláknu.

Literatura

  • ROČEK, Zbyněk. Obecná morfologie živočichů, Smysly [online]. Dostupné online. 

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Sharks Lateral Line.svg
Diagram of the sharks lateral line system