Postupimská konference

Zástupci velmocí na postupimské konferenci (sedící zleva: Clement Attlee, Harry Truman, Josif Stalin)

Postupimská konference byla konference, která se konala v blízkosti německého města Postupim (Potsdam) nedaleko Berlína na zámku Cecilienhof. Trvala od 17. července do 2. srpna 1945.

Účastnila se jí: Josef Stalin za Sovětský svaz, Harry Truman za Spojené státy a zprvu Winston Churchill za Spojené království. Oficiálními účastníky konference byli také ministři zahraničí všech třech mocností. Churchill byl na začátku konference ještě úřadujícím premiérem své země, v důsledku prohraných voleb do Dolní sněmovny dne 3. července 1945 byl však od 28. července nahrazen novým premiérem Clementem Attleem.

Předmětem konference byla poválečná správa Německa, které o devět týdnů dříve, 8. května 1945, bezpodmínečně kapitulovalo, a také uspořádání a rekonstrukce válkou poničené Evropy.

Výsledky konference

Nová německo-polská hranice na linii Odra-Nisa

Postupimská dohoda

Související informace naleznete také v článku Postupimská dohoda.

Hlavním výsledkem konference byla Postupimská dohoda, ve které jsou stanoveny následující závěry:

Postupimská deklarace

Související informace naleznete také v článku Postupimská deklarace.

Druhou částí ujednání byla tzv. Postupimská deklarace, která vyzývala Japonsko ke kapitulaci. Deklaraci podepsali 26. července americký prezident Harry Truman, britský premiér Winston Churchill a čínský vůdce Čankajšek. Sovětský svaz v té době nebyl s Japonskem ve válečném stavu. V deklaraci se stanovují podmínky pro případnou japonskou kapitulaci a Japonsku se vyhrožuje naprostým zničením, pokud nekapituluje.

Další témata

V průběhu konference se Truman Stalinovi obecně zmínil o „mocné nové zbrani“.[2] Stalin, který již o amerických jaderných zbraních věděl, Trumana v použití libovolné zbraně, která by zkrátila válku proti Japonsku, podpořil.

Odkazy

Reference

  1. http://studena.valka.cz/postupim.htm
  2. KOCHAŃCZYK, Jan. Polska-Rosja. Chorzów: Videograf, 2014. ISBN 978-83-7835-313-3. Kapitola Gdzie Hiroszima, Gdzie Poczdam, Gdzie Warszawa?, s. 205. (polština) 

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Linie Odra-Nisa.gif
Mapa linie Odra-Nisa (dnešní německo-polská hranice).
Clement Attlee, Harry S. Truman, Joseph Stalin and their principal advisors - Potsdam Conference 1945.jpg
Clement Attlee, Harry S. Truman, and Joseph Stalin at the Potsdam Conference, July 1945.

The "Big Three" pose with their principal advisors, at Potsdam, Germany, circa 28 July -- 1 August 1945.

The three heads of government are (seated, left to right):

  • British Prime Minister Clement Attlee;
  • U.S. President Harry S. Truman;
  • Soviet Premier Joseph Stalin.

Standing behind them are (left to right):

  • Fleet Admiral William D. Leahy, USN, Truman's Chief of Staff;
  • British Foreign Minister Ernest Bevin;
  • U.S. Secretary of State James F. Byrnes;
  • Soviet Foreign Minister Vyacheslav Molotov.