Potok

Pokratický potok u Družby, obchodního centra Pokratic.

Potok je přirozený vodní tok. Mívá menší délku, rozlohu povodí a průtok než říčka nebo řeka. Obvykle teče stále a plynule, ale může se stát, že v letních měsících vysychá. Místo, kde potok vyvěrá na povrch, se nazývá pramen. Potoky mohou tvořit přítoky řek nebo ústit v jezerech, mořích či oceánech. Nemusí téct vždy pouze po povrchu, ale mohou část svého toku vést i pod zemí.

Lingvistika

Slovo potok pro označení malého vodního toku se používá v některých evropských zemích, kde se mluví slovanskými jazyky (Česko, Slovensko, Polsko, Srbsko, Chorvatsko, Severní Makedonie, Slovinsko). V těchto zemích je pak součástí vlastního jména daného vodního toku, pokud je vlastní jméno složené z přídavného jména a slova potok (Potok).[1]

Maďarština převzala slovanské slovo potok v témže významu v podobě patak.

Reference

  1. např.: Šárecký potok (Česko), Hincov potok (Slovensko), Wysoki Potok (Polsko), Mirijevski potok (Srbsko), Belinski Potok (Severní Makedonie), Bavharski potok (Slovinsko)

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Pokratický potok 2.JPG
Autor:

This photograph was taken by Roman Zázvorka and released under the license(s) stated below. You are free to use it as long as you credit me and follow the terms of the license.

Attribution :  © Roman Zázvorka
More of my work can be found in my gallery www.commons-romanzazvorka.org

(Email: to send a message)

, Licence: CC BY-SA 3.0
Pokratický potok