Právní forma

Právní forma rozlišuje různé druhy právnických osob s právní subjektivitou. Jednotlivé právní formy jsou vždy stanoveny právním řádem daného státu (ČR, SRN, USA apod.) nebo společenství (např. EU). V užším slova smyslu se někdy používá také pojem právní forma podnikání určující typ podnikatelského subjektu, který se věnuje podnikání.

Česko

V Česku jsou uznávány a registrovány následující právnické osoby jako subjekty práva:

Dále je v České republice registrován odštěpný závod, organizační jednotka a složka, pobočná organizace, podnik politické strany či sdružení, podnik se zahraniční majetkovou účastí apod. Ty již však nejsou samostatnými právnickými osobami. Kromě toho může podnikat i fyzická osobapodnikatel nebo také osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), například živnostník, samostatně výdělečný umělec apod. Spolu mohou založit i sdružení podnikatelů, např. sdružení několika OSVČ fakturujících pod jedním jménem, jinak převážně samostatných, nebo tzv. společnost či tichou společnost také bez právní subjektivity. Právní formě podnikání je blízká statistická právní forma, proto jsou číselníky Ministerstva spravedlnosti[1] a ČSÚ[2] téměř totožné.

Definice právnických osob a jejich vztahů jsou uvedeny v občanském zákoníku, zákoně o obchodních korporacích a dalších předpisech. Ne všechny právnické osoby musí být samostatným podnikatelským subjektem, ale mohou být například akcionáři, členy družstev atp. České právo umožňuje i změnu právní formy obchodních společností,[3] kdy se např. společnost s ručením omezeným přemění na akciovou společnost, aniž by taková právnická osoba současně zanikla.[4]

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku List of legal entity types by country na anglické Wikipedii.

  1. Ministerstvo spravedlnosti České republiky, Veřejný rejstřík a sbírka listin, registrované právní formy
  2. Registr ekonomických subjektů
  3. § 360 a násl. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev. Dostupné online.
  4. § 183 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dostupné online.

Související články

Externí odkazy