Prázdná množina

Jedna z variant zápisu prázdné množiny

Prázdná množina je v matematice množina, která neobsahuje žádné prvky. Značí se obvykle symbolem přeškrtnuté nuly , někdy psané též jako , popř. ∅, anebo symbolem prázdných množinových (složených) závorek {}.

Množina, která není prázdná, tzn. množina obsahující nějaké prvky, bývá označována jako neprázdná množina.

Formální zavedení v teorii množin

V dnes nejčastěji používaném axiomatickém systému Zermelově-Fraenkelově teorii množin se existence prázdné množiny dokazuje ze schématu axiomů vydělení a axiomu existence (existuje alespoň jedna množina) formulí

pro množinu definujme .

Z axiomu extenzionality pak plyne, že prázdná množina je jediná, tj. libovolné dvě prázdné množiny jsou si rovny.

Vlastnosti

 • Prázdná množina je podmnožinou libovolné množiny:
  A: ∅ ⊆ A
 • Libovolná množina se sjednocením s prázdnou množinou nemění:
  A: ∅ ∪ A = A
 • Průnik libovolné množiny s prázdnou množinou je prázdná množina:
  A: ∅ ∩ A = ∅
 • Kartézský součin libovolné množiny s prázdnou množinou je prázdná množina:
  A: ∅ × A = A × ∅ = ∅
 • Jedinou (a to nevlastní) podmnožinou prázdné množiny je právě prázdná množina; žádné vlastní podmnožiny prázdná množina nemá:
  A: A ⊆ ∅ ⇒ A = ∅
 • Mohutnost prázdné množiny je nula, prázdná množina je tedy konečná:
  |∅| = 0

Prázdná množina jako topologický prostor je zároveň otevřená, uzavřená a kompaktní.

Součet prvků prázdné množiny se obvykle definuje jako 0, součin prvků prázdné množiny jako 1, supremum prázdné množiny reálných čísel jako a infimum jako .

Vysvětlení některých vlastností

Definice podmnožiny říká, že každý prvek podmnožiny musí být prvkem druhé množiny. Obecný kvantifikátor pro každý prvek platí je u prázdné množiny vždy splněn, jak plyne z elementárních pravidel logiky.

Také je třeba si uvědomit, že např. A = {∅} není prázdná množina. Je to množina o jednom prvku, kterým je prázdná množina (tzn. jeden prvek množiny A je prázdnou množinou).

Aplikací tohoto faktu je množinové zavedení přirozených čísel (0 je reprezentována ∅, 1 jako {∅} a n jako množina ).

Literatura

 • ŠTĚPÁNEK, Petr; BALCAR, Bohuslav. Teorie množin. Praha: Academia, 2005. ISBN 80-200-0470-X. 

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Venn A intersect B.svg
Venn diagram for the set theoretic intersection of A and B.
Nullset.png
The null set is the set with no elements, denoted by ∅={}.