Průtah Třebíčí

průtah Třebíčí
Mapa
Základní údaje
Celková délka4,7 km
StátČeskoČesko Česko
Ulice Sportovní v Třebíč
Ulice Sportovní v Třebíč
Objekty na trase
I23směr Praha, České Budějovice
0Třebíč
0,1zastávka Třebíč-Borovina
0,2železniční trať 240
0,5Mol
0,5PAD Třebíč, Borovina, Pražská
1,1železniční trať 240
1,2MAD Sucheniova
1,5Dr. Ant. Hobzy x SucheniovaII410
1,8PAD Třebíč, u aut.nádr.
2,0Komenského nám.II351
2,2Masarykovo nám.
2,4Bráfova x NádražníII351
2,5nádraží Třebíč
2,5MAD Bráfova
2,9MAD Nemocnice
3,1Purkyňovo nám.II360
4,0Jihlava
4,1Sportovní x Brněnská (směr Rafaelova)II360
4,7Třebíč
I23směr Brno
Legenda
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Průtah Třebíčí je silniční komunikace vedená skrze město Třebíč ve směru západ – východ v délce téměř pěti kilometrů. Celý průtah je částí silnice I/23. Jedná se o páteřní komunikaci ve městě, na niž navazují všechny hlavní silnice vedoucí z města.

Podél, či poblíž leží vlakové i autobusové nádraží, velké množství úřadů a institucí, stejně jako centrum města, jehož okrajová část musela při stavbě průtahu ustoupit.

Průtah je tvořen ulicemi a třídami: Pražská, Sucheniova, Bráfova třída, a Sportovní. Rovněž protíná Komenského, Masarykovo a Purkyňovo náměstí.

Historie

Průtah byl slavnostně předán do užívání 30. června 1983, dílo mělo hodnotu 31,5 milionu Kčs. Projektantem stavby byl Dopravoprojekt a investorem byl tehdejší Jihomoravský krajský národní výbor. Celkem bylo vykoupeno a asanováno 121 objektů, primárně rodinných domů. Celkem bylo vykopáno 59 000 m3 zeminy, následně bylo 21 000 m3 užito na náspy pri budování průtahu.[1]

Stará spojnice procházející skrze Žerotínovo náměstí na Stařečce, Karlovo náměstí a přiléhající poměrně úzké ulice již nebyla kapacitně vyhovující. Souběžně s novým autobusovým nádražím začal vznikat nový průtah městem s větší kapacitou a s k křižovatkami řízenými semafory. Na Stařečce, tedy v západní části průtahu, zvláště kvůli stavbě autobusového nádraží, ale zároveň kvůli nové silnici, zmizela velká část této místní části, stejně tak jako byl odstřelen pahorek Horka. Tím byl snížen terén o několik metrů, dnešní silnice se tak nachází pod úrovní bývalé ulice, která vedla v těchto místech. Základní škola T. G. Masaryka (toho času Základní škola Hanělova ulice), která se na této ulici nacházela, dnes stojí nad několikametrovou betonovou stěnou vybudovanou podél průtahu.

Na východní straně města vedla hlavní silnice původně po levém břehu řeky Jihlavy skrze Nové Dvory. Od této trasy bylo při stavbě průtahu rovněž upuštěno a od Masarykova náměstí, kde se dnešní silnice vrací na původní úroveň terénu, bylo využito stávající Bráfovy třídy až po Purkyňovo náměstí. Zde v devadesátých letech vznikla mimoúrovňová křižovatka se silnicí II/360, která rovněž posloužila jako nadjezd na železniční tratí číslo 240 a nahradila tak starý přejezd. V tu dobu se také spekulovalo o novém pojmenování ovlasti nynější Sportovní ulice jako ulice Konečného.[2] V rámci stavby byla skrze skálu a Janáčkovo stromořadí, které bylo zachováno pouze z části, prostřílena nová Sportovní ulice, která byla za městem napojena na stávající výpadovku na Brno. Zároveň bylo počítáno s mimoúrovňovou křižovatkou a se Sportovní ulicí jako se součástí městského okruhu, proto také byla na Sportovní ulici později napojena nově vzniklá Velkomeziříčská ulice, vedoucí silnici II/360 na sever. Dnes se již s tímto úsekem průtahu jako s částí okruhu nepočítá a plánuje se vybudování nové komunikace položené jižněji.

V roce 2017 (předběžně od konce dubna do 30. října[3]) proběhla velká rekonstrukce průtahu, byla opravována Bráfova třída a to za plné uzavírky, tato oprava navázala na dokončení opravy Podklášterského mostu. Oprava byla rozdělena na dvě etapy, první etapa uzavřela silnici od budovy okresního soudu ke křižovatce s Nádražní ulicí, druhá uzavře silnici od křižovatky s Nádražní ulicí po budovu Gymnázia. Součástí oprav kromě povrchu vozovky byly také opravy kanalizace a veřejného osvětlení. Investorem stavby byly Ředitelství silnic a dálnic, město Třebíč a Vodárenská akciová společnost.[4] Rekonstrukce silnice skončila v termínu do 31. října, pokračování bylo naplánováno na rok 2018. Opraven byl také most v Brněnské ulici, následně navázala také oprava mostu ve Sportovní ulici a oprava Sucheniovy ulice.[5]

Úsek Sportovní ulice bude opraven v roce 2018, přesněji od 3. dubna do 3. října[6] (dle novějších informací do 4. října[7]). Ve stejném termínu se bude také stavět podchod pod Sucheniovou ulicí, oba úseky budou průjezdné jedním pruhem.[6] První etapa, kdy bude opravena levá polovina mostu, začne 3. dubna a potrvá do 3. července, následně 4. července bude zahájena oprava druhé poloviny, kdy ta má trvat do 4. října.[7]

Most ve Sportovní ulici byl opraven v roce 2018, do konce srpna tohoto roku byla opravena první polovina, druhá polovina má být opravena ke konci října téhož roku. Stavba nabrala drobná zpoždění, protože stavební dokumentace z doby stavby mostu neodpovídala realitě a tak bylo potřeba provést dodatečnou diagnostiku.[8]

V roce 2019 byl rekonstruován most u nemocnice. V rámci rekonstrukce byly změněny trasy linek MHD.[9]

V souvislosti s přestavbou mostu bylo zmíněno, že v Třebíči chybí další silnice směrem na jih, kdy na Hrotovické a Znojemské ulici projíždělo cca 25 tisíc aut denně, v době uzavírky tento počet projíždí pouze jednou ulicí - Znojemskou. A to způsobuje velké kolony. Město doporučilo řidičům pěší chůzi a prosilo o trpělivost.[10] V roce 2021 byla naplánována rekonstrukce průtahu v prostorách Pražské a Sucheniovy ulice.[11]

Odkazy

Související články

Reference

 1. ji. Průtah Třebíčí v Provozu. Jiskra. 1983-07-06, roč. 1983, čís. 27, s. 1–2. 
 2. Městský úřad v Třebíči. Návrh na přejmenování ulic a jiných veřejných prostranství v městě Třebíči, jak je projednala kulturně historická komise. Třebíčský zpravodaj. 6/1991, roč. 1991, čís. 6, s. 1–3. 
 3. VONDRÁK, František. Opravu průtahu ohrožuje nedostavěný most. Třebíčský deník [online]. VLP, 2017-02-17 [cit. 2017-02-18]. Dostupné online. 
 4. JAKUBCOVÁ, Hana. Až se konečně otevře most, hned zavřou průtah, plánují v Třebíči. iDNES.cz [online]. MAFRA, 2017-02-06 [cit. 2017-02-18]. Dostupné online. 
 5. JAKUBCOVÁ, Hana. Uzavírka Bráfovy třídy brzy skončí. Na příští rok se chystají dopravní lahůdky. Třebíčský deník [online]. VLP, 2017-10-04 [cit. 2017-10-14]. Dostupné online. 
 6. a b JAKUBCOVÁ, Hana. Blíží se uzavírky silnic v Třebíči, první začne příští týden. Třebíčský deník. 2018-03-06. Dostupné online [cit. 2018-03-12]. (česky) 
 7. a b JAKUBCOVÁ, Hana. V Třebíči je nový kruhový objezd. Někteří řidiči reagují zmateně. Třebíčský deník. 2018-03-24. Dostupné online [cit. 2018-04-01]. (česky) 
 8. JAKUBCOVÁ, Hana. OBRAZEM: Bráfova bude dřív, Střítež nabírá zpoždění. Třebíčský deník. 2018-08-28. Dostupné online [cit. 2018-08-30]. (česky) 
 9. V Třebíči začíná oprava důležitého mostu, řidiče čeká půlrok komplikací. iDNES.cz [online]. 2019-05-13 [cit. 2019-10-02]. Dostupné online. 
 10. BLAŽEK, Tomáš. Třebíči chybí další výpadovka na jih, potvrzuje se při opravě mostu. iDNES.cz [online]. 2019-05-22 [cit. 2019-09-25]. Dostupné online. 
 11. BUČEK, Martin. První opravy na silnicích prvních tříd na Vysočině odstartují v dubnu – Vysočina-news.cz. vysocina-news.cz [online]. Revy HB, 2021-03-21 [cit. 2021-04-26]. Dostupné online. 

Média použitá na této stránce

Flag of the Czech Republic.svg
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
BSicon .svg
This is the "empty element" of the Icons for railway descriptions (see there for further informations). The original syntax of Wikipedia:Route diagram templates filled all empty spaces in a diagram with this file (all BSicons were 20x20px). For those cells where an icon ID was provided, some "File:BSicon_ID.svg" were used, and where there was no ID, "File:BSicon_.svg" was substituted. Many major Wikipedias has since upgraded the syntax so that just an empty table cell is used (incl. En.WP).
BSicon BUS2.svg
w:British Rail-style bus symbol (facing right)
BSicon mKRZo.svg
mixed crossing overhead
BSicon lDAMPF.svg
Railway description icon (lineside) for museum railway connection.
SilniceII410.svg
Sign of Czech 2nd-class-route
Street Sportovní in Třebíč, Třebíč District.jpg
Autor: Frettie, Licence: CC BY 3.0
Sportovní ulice v Třebíči.
SilniceII360.svg
Sign of Czech 2nd-class-route
SilniceI23.svg
Sign of 1st class road 23 in Czech Republic
BSicon eABZgl+l.svg
junction straight to the left from the left (with exact circles)
BSicon KMW.svg
mileage change
BSicon eABZgr+r.svg
junction straight to the right from the right (with exact circles)
Cyklo-symbol.svg
Autor: Ria, Licence: CC BY 3.0
Symbol of bike routes for pages about it at cs.wikipedia.org
SilniceII351.svg
Sign of Czech 2nd-class-route
BSicon PET.svg
Gas station symbol