Primátor

Insignie primátora Olomouce

Primátor je v Česku označení starosty statutárního města nebo hlavního města Prahy. Naopak na Slovensku je to označení starosty každého města. Často se tímto termínem v češtině označují i starostové řady světových velkoměst.

Primátor může při významných příležitostech a obřadech používat primátorské insignie (např. v Plzni jsou jimi městská pečeť a primátorský řetěz[1]).

Historie

Historicky se jednalo o neoficiální pojmenování prvního (staršího) purkmistra, který předsedal městské radě a který měl navíc zpravidla na starosti hospodářské záležitosti města. Říkalo se mu také primas, protože šlo o prvního purkmistra v daném roce (konšelé se v předsedání rady pravidelně střídali).[2]

Funkce primátora byla poprvé zavedena od roku 1920 v Praze, tehdy jej ve funkci ještě musel potvrzovat prezident republiky.[3] Od roku 1969 pak byla zavedena v Brně,[4] později ve stejném roce i v Ostravě a v Plzni.[5] Od roku 1990 byla zaváděna i v dalších městech, které zákon o obcích (a jeho novely) určil jako města statutární.[6]

Reference

  1. Symboly města [online]. Plzeň: Město Plzeň, 2014-03-07 [cit. 2014-09-17]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-08-10. 
  2. HLEDÍKOVÁ, Zdeňka; JANÁK, Jan; DOBEŠ, Jan. Dějiny správy v českých zemích. Od počátků státu po současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005. ISBN 80-7106-709-1. S. 215. 
  3. § 2 zákona č. 116/1920 Sb., o organisaci a působnosti ústředního zastupitelstva hlavního města Prahy a místních výborů. Dostupné online.
  4. § 18 odst. 2 zákona č. 175/1968 Sb., o městě Brně (později podle § 45 zákona č. 69/1967 Sb., ve znění zákona č. 146/1971 Sb.)
  5. § 18 odst. 2 zákona č. 40/1969 Sb., o městě Ostravě, a § 18 odst. 2 zákona č. 41/1969 Sb., o městě Plzni (později obě podle § 45 zákona č. 69/1967 Sb., ve znění zákona č. 146/1971 Sb.)
  6. § 3 a § 54 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (později podle § 4 a § 5 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích)

Externí odkazy

Média použitá na této stránce