Primas Poloniae

Znak současného polského primase
Historicky první Primas Poloniæ Mikuláš Trąba
Wojciech Polak, arcibiskup hnězdenský a od roku 2014 primas polský
Kardinál Józef Glemp, primas v letech 1981–2009 a arcibiskup Henryk Muszyński, primas v letech 2009–2010, v legátské purpuře (19. prosince 2009)
Primas Ignác Krasicki
Primas Stefan Wyszyński

Primas Poloniæ (česky primas polský, polsky Prymas Polski, historicky též Primas Království polského a Velkoknížectví litevského, Prymas Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego) je čestný církvení titul udělovaný od roku 1417 hnězdenským arcibiskupům jako zdůraznění jejich postavení v rámci polského episkopátu.

Arcibiskup hnězdenský je dle tradice současně nejvyšším představitelem římskokatolické církvePolsku. Jako Legatus natus je vyslancem Svatého stolce a v Polsku zastupuje papežskou autoritu. Od 17. května 2014 tento úřad vykonává Wojciech Polak.

Historie

Dle bádání polského historika Jana Długosze bylo na kostnickém koncilu v roce 1417 rozhodnuto o prvním udělení titulu Primas Poloniae. Jelikož Hnězdno bylo prvním hlavním městem a současně prvním biskupským sídlem Polska, padla volba na tamního arcibiskupa Mikuláše Trombu (Mikołaj Trąba). Od té doby jsou nositeli titulu všichni hnězdenští arcibiskupové. Od roku 1515 je s úřadem arcibiskupa hnězdenského spojen titul ''Legatus natus''.

Primas Poloniae předsedal synodám, jmenoval arcijáhny a stanovil hranice jednotlivých biskupství. V Polsko-litevské unii (do roku 1818) nosil titul Primas Království polského a Velkoknížectví litevského (Prymas Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego).[1]

V období mezi roky 1572–1795 polský primas také plnil úlohu interrexe, tedy říšského správce v době před zvolením nového krále. Taktéž vedl korunovace a pohřby polských králů, uděloval jim a jejich rodině svátosti. Do roku 1795 byl rovněž jako vrchní senátor nejvyšším představitelem Senátu Rzeczi pospolité.[2]

Od roku 1749 je úřad spojen s kardinálskou hodností.[3]

Bezprostředně po třetím dělení Polska v roce 1795 pruští okupanti zakázali používání titulu primas polský, což ovšem Svatý stolec ignoroval. Poté, co Vídeňský kongres potvrdil rozdělení Polska mezi jeho sousedy, byl v roce 1818 v Polském království ("Kongresové Polsko") i pod ruskou nadvládou ustanoven samostatný primas. Avšak v roce 1829 car Mikuláš I., který byl v personální unii taktéž králem Polska, užívání titulu zakázal.


Seznam

primas polskýv úřadupoznámky
Mikołaj Trąba1417–1422
Vojtěch Jastrzębiec1423–1436
Vincent Kot z Dubna1436–1448v letech 1444 až 1447 kardinál v zastoupení Felix V.
Vladislav Oporowski1449–1453
Jan Sprowski1453–1464
Jan Gruszczyński1464–1473
Jakub z Sienna1474–1480
Zbigniew Oleśnicki1481–1493
Fryderyk Jagiellończyk1493–1503(kardinál)
Ondřej Boryszewski1503–1510
Jan Laský1510–1531první Primas Poloniæ s titulem Legatus natus
Matěj Drzewicki1531–1535
Ondřej Krzycki1535–1537
Jan Latalski1537–1540
Petr Gamrat1541–1545
Mikuláš Dzierzgowski1545–1559
Jan Przerębski1559–1562
Jakub Uchański1562–1581
Stanislav Karnkowski1581–1603
Jan Josef Tarnowski1603–1605
Bernard Maciejowski1605–1608(kardinál)
Vojtěch Baranowski1608–1615
Vavřinec Gembicki1616–1624
Jindřich Firlej1624–1626
Jan Wężyk1627–1638
Jan Lipski1638–1641
Matěj Łubieński1641–1652
Ondřej Lešenský1653–1658
Václav Lešenský1659–1666
Mikuláš Prażmowski1666–1673
Kazimír Florián Czartoryski1673–1674(kníže)
Ondřej Olszowski1674–1677
Jan Stefan Wydżga1677–1685
Štěpán Wierzbowski1686–1687(nominovaný)
Michal Štěpán Radziejowski1687–1705(kardinál)
Stanislav Szembek1706–1721
Teodor Potocki1723–1738
Kryštof Antonín Szembek1739–1748
Adam Ignác Komorowski1749–1759
Vladislav Alexandr Łubieński1759–1767
Gabriel Podoski1767–1777
Antonín Kazimír Ostrowski1777–1784
Michal Jiří Poniatovský1785–1794
Ignác Krasicki1795–1801
Ignác Raczyński1806–1818
Timotej Pavel Gorzeński1821–1825
Teofil Cyprian Wolicki1828–1829
Martin Dunin1831–1842
Leon Michal Przyłuski1845–1865
Mieczysław Halka-Ledóchowski1866–1886(kardinál)
Julius Dinder1886–1890jediný polský primas německého původu, sídlil v Poznani
Florian Stablewski1891–1906
Edward Likowski1914–1915
Edmund Dalbor1915–1926(kardinál)
August Hlond1926–1948(kardinál)
Stefan Wyszyński1948–1981(kardinál)
Józef Glemp1981–2009(kardinál)
Henryk Muszyński2009–2010
Józef Kowalczyk2010–2014
Wojciech Polak2014–

Další tituly

Reference

  1. Úplný titul tehdy zněl latinsky: N.N. Dei et Sedis Apostolicae gratia sanctae Gnesnensis Ecclesiae Archiepiscopus Legatus Natus, Primas Regni Poloniae Magnique Ducatus Lithuaniae Primusque Princeps.
  2. Zbigniew Góralski: Urzędy i godności w dawnej Polsce, Warszawa 1998, s. 62–66
  3. Zbigniew Góralski: Urzędy i godności w dawnej Polsce, Warszawa 1998, s. 62.

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Prymasowie.jpg
Prymas Senior Józef Glemp z lewej oraz nowy Prymas Henryk Muszyński
Wojciech Polak (2014) 02.jpg
Autor: J. Andrzejewski, Licence: CC BY-SA 3.0
Wojciech Polak - Polish Primate
Coat of arms of Wojciech Polak (Primate of Poland).pdf
Autor: anonymous work for hire, Licence: CC BY-SA 3.0
Coat of arms of Wojciech Polak, Primate of Poland
Stefan Wyszynski 1978.jpg
Polish Cardinal Stefan Wyszyński during a meeting with Rosalynn Carter and Zbigniew Brzezinski, January 11, 1978.