Probošt

Heraldický znak probošta (Stejný
používá i generální a biskupský vikář).
Heraldický znak infulovaného probošta (s právem používat za stanovených podmínek pontifikálie).

Probošt (z latinského praepositus = představený) je označení církevního hodnostáře. Původně byl takto nazýván mnich, který se v klášteře nebo kapitule staral o hospodářské záležitosti. Dnes se toto slovo používá v několika významech:[1][2]

  1. Představený metropolitní, katedrální či kolegiátní kapituly (na Moravě či u některých kolegiátních kapitul to bývá druhý dignitář po děkanovi)
  2. Představený menšího, organizačně a právně nesamostatného kláštera (funguje jako zástupce opata mateřského kláštera): tato hierarchická struktura byla obvyklá u benediktinů, cisterciáků nebo premonstrátů
  3. Představený samostatného kláštera některého z jiných mužských řádů, např. křižovníků s červenou hvězdou nebo augustiniánů
  4. Kněz ustanovený jako duchovní správce v ženském klášteře (např. u premonstrátek v Doksanech)
  5. Čestný titul duchovního správce některých významných farností (zejména ve městech, kde bývala kapitula)

Sídlo probošta se nazývá proboštství. Pro přehled proboštství na území ČR viz článek proboštství.

Odkazy

Reference

  1. Buben, Milan. Encyklopedie heraldiky. 4. vyd. Praha: Libri, 2003. S.379.
  2. Slovníček pojmů. www.brevnov.cz [online]. [cit. 2018-10-24]. Dostupné online. (česky) 

Literatura

  • BUBEN, Milan. Encyklopedie heraldiky. Světská a církevní titulatura a reálie. Praha: Libri, 2003. ISBN 80-7277-135-3. 

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce