Proces

Proces (z latinského processus, což je tvar slovesa procedere – „postupovat, vyvíjet se“) je postupný děj nebo změna, posloupnost stavů nějakého systému. Dále může označovat:

teorie systémů
  • deterministický proces – takový, kde každý následující stav nutně vyplývá z předchozího
  • stochastický proces – takový, kde lze další vývoj předvídat jen s určitou pravděpodobností
fyzika

V termodynamice (viz termodynamický děj) se rozlišují

  • procesy reverzibilní (vratné), při nichž se entropie systému nemění a které tedy mohou při změně parametrů probíhat i opačně, a
  • procesy ireverzibilní (nevratné), spojené s růstem entropie.
chemie
matematika
informatika
psychologie
politika
právo a soudnictví
historie
literatura
filmy
hudba
jiné
související rozcestníky

Externí odkazy