Prominence

A, B, C … vrcholy (A je mateřský vrchol pro B)
SB … klíčové sedlo vrcholu B
VB … nadmořská výška vrcholu B
PB … prominence vrcholu B (od sedla s mateřským vrcholem)
IB … izolace vrcholu B
PB / VB … dominance vrcholu B (v %)
MPC … mokrá prominence vrcholu C (od hladiny moře)
SPC … suchá prominence vrcholu C (od úpatí na dně moře)
Mapa 3 pahorků v americkém státě Maine s vyznačenými vrcholy a klíčovými sedly. Prominence jednotlivých hor (zleva doprava) jsou:
430 − 310 = 120 stop
570 − 530 = 040 stop
671 − 530 = 141 stop

Prominence či význačnost, tedy topografická prominence, je pojem označující relativní výšku hory. Počítá se jako převýšení (rozdíl výšek) mezi vrcholem a nejvyšším (tzv. klíčovým) sedlem s nějakou vyšší (tzv. mateřskou) horou. Jinými slovy jde o počet výškových metrů, o které musíme minimálně sestoupit cestou na vyšší místo.[1][2][3]

Alternativní definice využívá stoupající hladinu moře – kdyby hladina moře stoupla až do výše, která by z vrcholu dané hory udělala nejvyšší bod samostatného ostrova, pak prominence dané hory odpovídá teoretické nadmořské výšce vrcholu při takto zvýšené hladině moře.[4]

Při stanovení prominence se počítá s přirozeným tvarem terénu, bez zásahů člověka. Např. klíčovým sedlem pro Kilimandžáro je Suezská šíje, nikoli hladina Suezského průplavu. Rovněž se nezapočítává sněhová a ledová pokrývka – ani v sedle, ani na vrcholu.

Hodnota prominence bývá maximálně rovna nadmořské výšce hory – takovou má právě nejvyšší bod dotyčné pevniny. Teoreticky ale může být prominence vyšší než nadmořská výška; to může nastat u hor čnějících z prolákliny. Taková místa se nacházejí např. v Kattarské proláklině.

Související pojmy

Na tuto kapitolu je přesměrováno heslo Dominance (topografie).
 • Mateřský vrchol – vyšší vrchol, spojený s daným vrcholem nejvyšším sedlem. Často je to nejbližší vyšší vrchol, který bývá velmi blízko (např. Velká Deštná je mateřským vrcholem Malé Deštné), i když u některých hor může být i velmi daleko (např. pro Kilimandžáro je mateřským vrcholem Everest, vzdálený 5510 km). Někdy má ale nejbližší vrchol nižší sedlo a mateřský vrchol pak není nejbližší. Například pro krkonošský Medvědín jsou mateřským vrcholem Harrachovy kameny, přestože nejbližším vrcholem je Železný vrch, který je ale od Medvědína oddělen hlubokým údolím Labe.
 • Klíčové sedlo – sedlo oddělující danou horu od mateřského vrcholu.[5] Pro nejvyšší vrcholy kontinentů nebo ostrovů je klíčovým sedlem hladina moře. Například pro Králický Sněžník je klíčovým Ramzovské sedlo, které spojuje masiv Králického SněžníkuHrubým Jeseníkem a tedy i vrchol Králického Sněžníku se svým mateřským vrcholem Pradědem.
  Podle alternativní definice je klíčové sedlo posledním místem, které je zaplaveno, když je daná hora stoupající hladinou moře oddělena od své mateřské hory a stane se nejvyšší horou samostatného ostrova.
 • Izolace – osamocenost vrcholu, tj. nejmenší vzdálenost vrcholu k nějakému vyššímu bodu.[1][6] Vyšší bod nemusí být na mateřském vrcholu ani na nejbližším vrcholu, může být i na jiné hoře, která má vzdálenější vrchol, ale má bližší úbočí (svah) s vyšší nadmořskou výškou. Například pro Stříbrné návrší je mateřským vrcholem Studniční hora, nejbližším vrcholem Luční hora, ale izolace je dána vzdáleností od svahu Stříbrného hřbetu.
 • Dominance – procentní vyjádření prominence vzhledem k nadmořské výšce.[1] Everest je 100% dominantní, zatímco K2 ji má jen 47 %. Gerlachovský štít ji má 89 %, zatímco Lomnický štít jen 17 %. Sněžka má dominanci 75 %, zatímco Luční hora 11 %. Zpravidla tedy platí, že nejvyšší hora pohoří je nejdominantnější a druhá nejvyšší je výrazně méně dominantní. Zajímavou výjimkou jsou Smrk (16 %) a Jizera (21 %) – Smrk je sice nejvyšší horou české části Jizerských hor, ale s mateřským vrcholem (polskou Wysokou Kopou) má výrazně mělčí klíčové sedlo než má Jizera se Smrkem.
 • „Mokrá“ prominence – prominence tak, jak je popsána v tomto článku. U nejvyšších hor kontinentů nebo ostrovů se počítá od hladiny moře.[7]
 • „Suchá“ prominence – alternativní druh prominence, který nezohledňuje hladinu moře a počítá tak i s podmořskými sedly a horami.[7] Suchá prominence nejvyšší hory kontinentu nebo ostrova se pak počítá jako mokrá prominence plus převýšení od nejvyššího podmořského sedla.

Názvosloví

Pojem prominence a s ním související termíny nejsou dosud v českém prostředí rozšířené tolik jako v zahraničí, ale už se objevují.[8][9] Vedle slova prominence se lze (častěji) setkat s výrazy jako význačnost, relativní výška, prominentní výška nebo převýšení od sedla.

Alternativní názvy se vyskytují i v jiných jazycích, například v angličtině se vedle prominence používá také relative heightshoulder drop nebo prime factor; v němčině se používá Schartenhöhe nebo Prominenz a ve francouzštině hauteur de culminance nebo proéminence topographique.

Využití prominence

Prominence se využívá především k hodnocení významnosti jednotlivých vrcholů, mj. i k posouzení, co se považuje za samostatný vrchol (horu) a co už ne. Neexistuje jednotné kritérium pro všechna světová pohoří, to se obvykle volí vzhledem k charakteru pohoří nebo oblasti.

Například v USA se za samostatný vrchol obvykle považují hory s prominencí nad 500 stop (asi 152 m) a stejnou hranici používají i skotské munros. Pro alpské nebo tatranské hory se většinou používá prominence 100 metrů.[10]

Hory s prominencí nad 1500 metrů se označují jako ultraprominentní vrchol, zkráceně ultra.[11] Dodnes bylo ve světě identifikováno asi 1515 takových vrcholů: 637 v Asii, 355 v Severní Americe, 209 v Jižní Americe, 119 v Evropě (včetně Kavkazu), 84 v Africe, 69 v Austrálii a Oceánii a 39 v Antarktidě.

Pro české hory byla v rámci projektu Tisícovky Čech, Moravy a Slezska zvolena prominence minimálně 15 metrů (a izolace 400 m) pro tzv. hlavní vrcholy a 5 metrů (a izolace 200 m) pro vedlejší vrcholy.[12] Nejvýraznější tisícovky s prominencí minimálně 100 metrů (a izolací 1 km) se označují jako ultratisícovky,[12][13] naopak vše s prominencí menší než 5 m je označováno jako spočinek.

Nejprominentnější hory světa

#1 Mount Everest
#2 Aconcagua
#3 Denali
#4 Kilimandžáro
#5 Pico Cristóbal Colón

Žebříček 15 nejprominentnějších hor světa[14] je úplně jiný než žebříček nejvyšších hor. Kromě prvního Everestu je v něm jen jedna osmitisícovka (Nanga Parbat), druhá nejvyšší hora světa K2 je podle prominence až 22. Naopak na 4. místě je jen pětitisícovka Kilimandžáro.

V tomto žebříčku se také nachází všech 7 vrcholů Seven Summits, tj. nejvyšších hor jednotlivých kontinentů.

Zajímavou horou je havajská Mauna Kea, která měří jen 4205 m n. m. (necelá polovina nadmořské výšky Everestu), přesto je 15. nejprominentnější horou. Podle suché prominence je dokonce 2. nejprominentnější horou (4205 + 5125 = 9330 m), hned po Everestu.

#VrcholPolohaVýškaPromi-
nence
IzolaceMateřský vrchol
1.Mount EverestNepálNepál Nepál
ČínaČína Čína (Tibet)
8849 m8849 m40008 kmžádný (nejvyšší vrchol Eurafrasie)
2.AconcaguaArgentinaArgentina Argentina6961 m6961 m16518 kmžádný (nejvyšší vrchol Ameriky)
3.DenaliUSA USA (Aljaška)6190 m6130 m07450 kmAconcagua
4.KilimandžároTanzanieTanzanie Tanzanie5895 m5882 m [pozn. 1]05510 kmMount Everest
5.Pico Cristóbal ColónKolumbieKolumbie Kolumbie5700 m5509 m01287 kmAconcagua
6.Mount LoganKanadaKanada Kanada (Yukon)5959 m5250 m00623 kmDenali
7.Pico de OrizabaMexikoMexiko Mexiko5636 m4922 m02690 kmMount Logan
8.Vinson MassifAntarktidaAntarktida Antarktida4892 m4892 m04911 kmžádný (nejvyšší vrchol Antarktidy)
9.Puncak JayaIndonésieIndonésie Indonésie4884 m4884 m05262 kmžádný (nejvyšší vrchol Nové Guiney)
10.ElbrusRuskoRusko Rusko5642 m4741 m02473 kmMount Everest
11.Mont BlancFrancieFrancie Francie
ItálieItálie Itálie
4808 m4695 m02812 kmMount Everest
12.DamávandÍránÍrán Írán5610 m4667 m01165 kmElbrus
13.KljučevskajaRuskoRusko Rusko (Kamčatka)4750 m4649 m02748 kmMount Everest
14.Nanga ParbatPákistánPákistán Pákistán8125 m4608 m00188 kmMount Everest
15.Mauna KeaUSA USA (Havaj)4205 m4205 m [pozn. 2]03947 kmžádný (nejvyšší vrchol Havaje)

Nejprominentnější hory Česka

#1 Sněžka
#2 Praděd
#3 Lysá hora
#4 Klínovec
#5 Králický Sněžník

Podobně jako u světových hor je i tento seznam úplně jiný než Seznam nejvyšších hor Česka. Například třetí nejvyšší Studniční hora má prominenci jen 56 m, naopak jedna z nejnižších českých tisícovek Čerchov (1042 m) je desátá nejprominentnější, dokonce více než Plechý, nejvyšší vrchol české části Šumavy. Zajímavé je také zastoupení hned tří beskydských hor (Lysá hora, Smrk, Kněhyně), které potvrzuje odlišný charakter tohoto karpatského pohoří s hlubokými údolími mezi strmými horskými hřbety.

Následující tabulka uvádí všechny české hory s prominencí alespoň 500 metrů.[15] Všechny české hory s prominencí nad 100 metrů obsahuje Seznam hor a kopců v Česku podle prominence.

#VrcholPohoříVýškaPromi-
nence
IzolaceKlíčové sedloMateřský vrchol
1.SněžkaKrkonoše1603 m1197 m290 kmPrůplav Rýn–Mohan–DunajMont Blanc
2.PradědHrubý Jeseník1491 m0983 m128 kmBohdašínské sedloSněžka
3.Lysá horaMoravskoslezské Beskydy1324 m0769 m054 kmJablunkovský průsmykBabia hora
4.KlínovecKrušné hory1244 m0748 m133 kmsedlo u Nového KlíčovaVelký Javor
5.Králický SněžníkKrálický Sněžník1423 m0664 m030 kmRamzovské sedloPraděd
6.MilešovkaČeské středohoří0837 m0620 m020 kmsníženina J od PočeradMont Blanc
7.SmrkMoravskoslezské Beskydy1277 m0592 m007 kmsedlo nad DoroťankouLysá hora
8.Velká DeštnáOrlické hory1116 m0587 m029 kmMladkovské sedloKrálický Sněžník
9.Velká JavořinaBílé Karpaty0970 m0571 m028 kmprůsmyk u SlavičínaInovec
10.ČerchovČeský les1042 m0527 m019 kmsníženina u MitterteichuKlínovec
11.JeštědJeštědsko-kozákovský hřbet1012 m0517 m018 kmJeřmanické sedloSněžka
12.KněhyněMoravskoslezské Beskydy1258 m0515 m004 kmsedlo nad PodolánkamiSmrk
13.PlechýŠumava1378 m0508 m041 kmsedlo u FrauenberguRoklan

Odkazy

Poznámky

 1. Po prokopání Suezského průplavu je prominence Kilimandžára de facto rovna jeho výšce, nejde však o přirozený stav.
 2. pokud by se uvažoval povrch Země bez oceánů, činila by prominence 9456 metrů

Reference

V tomto článku byly použity překlady textů z článků Topographic prominence na anglické Wikipedii a Schartenhöhe na německé Wikipedii.

 1. a b c Definice prominence a souvisejících pojmů na Goat.cz
 2. Definice prominence na Ultratisicovky.cz
 3. Definice prominence na Peakbagger.com (anglicky)
 4. Definice prominence na Peaklist.org (anglicky)
 5. Definice klíčového sedla na Peaklist.org (anglicky)
 6. Definice izolace na Peakbagger.com (anglicky)
 7. a b Adam Helman, The Finest Peaks: Prominence and other Mountain Measures, Trafford, 2005, ISBN 1-4120-5994-1.
 8. ŠEVIC, Martin. Prominence českých hor - nástroje a prezentace. , 2013 [cit. 2020-06-23]. Bakalářská práce. . Dostupné online.
 9. POLÁŠEK, Petr. Automatizovaná tvorba a kartografická generalizace kótovaných bodů z digitálních modelů reliéfu. 1. vyd. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, 2015. 76 s. Dostupné online. S. 28–29. Diplomová práce. Vedoucí práce Jakub Lysák. 
 10. UIAA Bulletin 3/1994 na Hikr.org (německy)
 11. Definice ultra a kompletní seznamy na Peaklist.org (anglicky)
 12. a b Kritéria pro hlavní a vedlejší vrcholy na Tisicovky.cz
 13. Definice, seznamy a mapy ultratisícovek na Ultratisicovky.cz
 14. Seznam nejprominentnějších hor světa na Peakbagger.com (anglicky)
 15. Hory s prominencí nad 500 metrů na Ultratisicovky.cz

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Flag of Canada (Pantone).svg
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Proposed flag of Antarctica (Graham Bartram).svg
Autor: Tobias Jakobs (in the public domain)., Licence: CC0
One of several flag proposals for Antarctica.
Flag of Indonesia.svg
bendera Indonesia
Flag of Iran.svg
Flag of Iran. The tricolor flag was introduced in 1906, but after the Islamic Revolution of 1979 the Arabic words 'Allahu akbar' ('God is great'), written in the Kufic script of the Qur'an and repeated 22 times, were added to the red and green strips where they border the white central strip and in the middle is the emblem of Iran (which is a stylized Persian alphabet of the Arabic word Allah ("God")).
The official ISIRI standard (translation at FotW) gives two slightly different methods of construction for the flag: a compass-and-straightedge construction used for File:Flag of Iran (official).svg, and a "simplified" construction sheet with rational numbers used for this file.
Králický Sněžník 1.JPG
(c) I, Don Pedro28, CC BY-SA 3.0
Králický Sněžník (1423 m) is the mountain near the the town Králíky, the Králický Sněžník Mountains, Czech Republic
Prominence+dry+wet.png
Autor: Maoman, Licence: CC BY-SA 3.0
Topografická prominence (významnost), suchá prominence, mokrá prominence.
Denali (11329998455).jpg
Mount McKinley rises above wildfire smoke haze. NPS Photo/Daniel A. Leifheit
Topographic prominence.png
Autor: Salix alba, Licence: CC BY-SA 3.0
Map showing the topographic prominence of three peaks near Great Pond Mountain, Maine
Sněžka ze Zahrádek.jpg
Autor: Ladislav Boháč, Licence: CC BY-SA 4.0
Sněžka ze Zahrádek
Pohled na Praděd ze sjezdovky.jpg
Autor: Zdeněk Pavlas77, Licence: CC BY-SA 4.0
Pohled na Praděd ze sjezdovky, Jeseníky
Kibo summit of Mt Kilimanjaro 001.JPG
Autor: Yosemite, Licence: CC BY-SA 3.0
Kibo summit of Mt Kilimanjaro.
Pico Cristobal Colon.jpg
Autor: Sylvain Perret (published under CC BY-SA-3.0), Licence: CC BY-SA 3.0
Pico Cristóbal Colón, the highest mountain in Colombia
Lysa berg.JPG
Autor: Pudelek, Licence: CC BY-SA 3.0
Lysa hora
Aconcagua 13.JPG
Autor: Mariordo Mario Roberto Duran Ortiz, Licence: CC BY 3.0
Aconcagua mountain, viewed from the entrance of Parque Provincial Aconcagua, Mendoza, Argentina
Mt.Everest.jpg
Autor: Wang Lama Humla, Licence: CC BY-SA 4.0
This is a photo of a natural site in Nepal identified by the ID