Protaktinium

Protaktinium
 [Rn] 5f2 6d1 7s2
213Pa
91
 
        
        
                  
                  
                                
                                
↓ Periodická tabulka ↓
atom protaktinia

atom protaktinia

Obecné
Název, značka, čísloProtaktinium, Pa, 91
Cizojazyčné názvylat. Protactinium
Skupina, perioda, blok7. perioda, blok f
Chemická skupinaAktinoidy
Koncentrace v zemské kůře1×10−6 ppm
Vzhledstříbrný kov
Identifikace
Registrační číslo CAS
Atomové vlastnosti
Relativní atomová hmotnost(231,035 9)
Kovalentní poloměr161 pm
Iontový poloměr(Pa3+) 106 pm
(Pa4+) 91 pm
(Pa5+) 88 pm
Elektronová konfigurace[Rn] 5f2 6d1 7s2
Oxidační číslaII, III, IV, V
Elektronegativita (Paulingova stupnice)1,5
Ionizační energie
První5,60 eV
Druhá11,3 eV
Třetí20,5 eV
Čtvrtá36,4 eV
Látkové vlastnosti
Krystalografická soustavaα-modifikace
čtverečná tělesně centrovaná
a= 388,9 pm
c= 341,7 pm
β-modifikace
krychlová
a = 381 pm
Molární objem15,18×10−6 m3/mol
Teplota změny modifikace1 170 °C (α → β°C (1 443,15 K)
Mechanické vlastnosti
Hustota15,374 g/cm3 (mod. α, 20 °C)
13,87 g/cm3 (mod. β)
Skupenstvípevné
Termické vlastnosti
Tepelná vodivost47 W⋅m−1⋅K−1
Součinitel délkové roztažnosti99×10−7 (mod. α)
Molární atomizační entalpie607,2 kJ/mol
Standardní molární entropie S°51,9 J K−1 mol−1
Termodynamické vlastnosti
Teplota tánípřibližně 1 600 °C (přibližně 1 600 K)
Teplota varupřibližně 3 300 °C (přibližně 3 300 K)
Specifické teplo tání14,65 kJ/mol
Specifické teplo varu460,5 kJ/mol
Měrná tepelná kapacita0,121 J/g (25 °C)
0,099 J/g (plyn)
Elektromagnetické vlastnosti
Elektrická vodivost5,56×106 S/m
Měrný elektrický odpor177×10−9 Ωm
Teplota přechodu do supravodivého stavu1,5 K
Magnetické chováníparamagnetický
Bezpečnost
Radioaktivní
Radioaktivní
IV (%)ST1/2ZE (MeV)P

{{{izotopy}}}

Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Pr
ThoriumPaUran

Protaktinium (chemická značka Pa, latinsky Protactinium) je třetím členem z řady aktinoidů, radioaktivní kovový prvek.

Základní fyzikálně-chemické vlastnosti

Protaktinium je radioaktivní kovový prvek stříbřitě bílé barvy, která se působením vzdušného kyslíku mění na šedavou. Hlavní izotop protaktinia 231Pa je α-zářič.

Ve sloučeninách se vyskytuje v mocenství od Pa+3 po Pa+5, přičemž nejstálejší jsou sloučeniny s oxidačním číslem Pa+5, které se svým chemickým chováním podobají sloučeninám tantalu nebo niobu.

Čistý kov lze připravit redukcí fluoridu protaktiničného kovovým baryem při teplotě kolem 1400 °C.

Historie

Jako první identifikovali protaktinium (izotop 234Pa s poločasem rozpadu 1,17 minuty) Kasimir Fajans a O. H. Göhring jako produkt rozpadu uranu 238U. Pojmenovali jej brevium podle krátké doby života (latinsky brevis – krátký).

Za objevitele protaktinia jsou však obvykle označováni Otto Hahn a Lise Meitner z Německa a Frederick Soddy a John Cranston z Velké Británie, kteří roku 1918 nezávisle na sobě oznámili objev izotopu 231Pa s mnohem delším poločasem rozpadu. Jméno prvku bylo změněno na protaktinium v roce 1949.

Výskyt, izotopy a využití

V zemské kůře se můžeme setkat pouze s velmi nízkými obsahy izotopu 231Pa, který je produktem radioaktivního rozpadu uranu. Poločas rozpadu tohoto izotopu je 32 760 let a proto i v nejbohatších uranových rudách nacházíme protaktinium v množství maximálně 1–3 ppm (mg/kg).

Z dalších izotopů stojí za zmínku např. 230Pa s poločasem rozpadu 17,4 dne nebo 233Pa s poločasem 26,975 dnů. Celkově je známo 30 izotopů protaktinia:

IzotopPoločas přeměnyDruh rozpaduProdukt rozpadu
211Pa>300 nsα207Ac
212Pa5,1 msα208Ac
213Pa5,3 msα209Ac
214Pa17 msα210Ac
215Pa14 msα211Ac
216Pa150 msα (98 %)/ ε (2 %)212Ac/ 216Th
217Pa3,6 msα213Ac
218Pa113 μsα214Ac
219Pa53 nsα215Ac
220Pa0,78 μsα (100,00 %)/ ε (3,0×10−7 %)216Ac/ 220Th
221Pa5,9 μsα217Ac
222Pa2,9 msα218Ac
223Pa5,1 msα219Ac
224Pa846 msα220Ac
225Pa1,7 sα221Ac
226Pa1,8 minα (74 %)/ ε (26 %)222Ac/ 226Th
227Pa38,3 minα (85 %)/ ε (15 %)223Ac/ 227Th
228Pa22,4 hε (98,15 %)/ α (1,85 %)228Th / 224Ac
229Pa1,5 dε (99,52 %)/ α (0,48 %)229Th/ 225Ac
230Pa17,4 dε (92,20 %)/ β (7,80 %)/ α (3,2×10−3 %)230Th/ 230U/ 226Ac
231Pa32 760 rα (100 %) / SF (<3×10−10)227Ac / různé
232Pa1,32 dβ / ε232U / 232Th
233Pa26,975 dβ233U
234Pa6,70 hβ234U
235Pa24,4 minβ235U
236Pa9,1 minβ236U
237Pa8,7 minβ237U
238Pa2,28 minβ238U
239Pa1,8 hβ239U
240Pa?β240U

První izolace oxidu protaktinia Pa2O5 byla uskutečněna roku 1927, kdy Aristid V. Grosse připravil přibližně 2 mg látky. Elementární kov byl získán roku 1934 termickým rozkladem jodidu protaktinia na elektricky zahřívaném kovovém vlákně ve vakuu:

2 PaI5 → 2 Pa + 5 I2

Největší množství čistého prvku bylo připraveno v roce 1961 pod patronací Úřadu pro atomovou energii Velké Británie. Bylo přitom zpracováváno asi 60 tun kalů zbylých po extrakci uranu z konžských rud. Separační proces sestával z dvanácti kroků (loužení kyselinami, kapalinová extrakce, separace na ionexech atd.) a výsledkem bylo 125 g kovového protaktinia o čistotě 99,9 %.

Uvádí se, že náklady na tento proces se pohybovaly kolem půl milionu amerických dolarů a získané množství protaktinia dodnes uspokojuje celosvětovou poptávku po tomto prvku. To jasně ukazuje i na to, že praktický význam protaktinia je zanedbatelný a jeho využití se omezuje pouze na speciální vědecké experimenty.

Budoucí význam protaktinia a především izotopů 233Pa a 234Pa záleží na rozšíření solných reaktorů. Z 233Pa vznikajícího záchytem neutronu jádrem thoria 232Th se jeho rozpadem získává izotop uranu 233U, který je perspektivní náhradou 235U.

Odkazy

Literatura

  • Cotton F.A., Wilkinson J.:Anorganická chemie, souborné zpracování pro pokročilé, ACADEMIA, Praha 1973
  • Holzbecher Z.:Analytická chemie, SNTL, Praha 1974
  • Dr. Heinrich Remy, Anorganická chemie 1. díl, 1. vydání 1961
  • N. N. Greenwood – A. Earnshaw, Chemie prvků II. 1. díl, 1. vydání 1993 ISBN 80-85427-38-9
  • VOHLÍDAL, Jiří; ŠTULÍK, Karel; JULÁK, Alois. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5. 

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Electron shell 091 Protactinium - no label.svg
Autor: commons:User:Pumbaa (original work by commons:User:Greg Robson), Licence: CC BY-SA 2.0 uk
Electron configuration (no language or descriptive labels)
Protactinium spectrum visible.png
Autor: McZusatz (talk), Licence: CC0
Protoactinium spectrum; 400 nm - 700 nm