První písemná zmínka

Zakládací listina litoměřické kapituly, nejstarší český zápis

První písemná zmínka je označení nejstaršího písemného dokladu o určité vsi či městě, hradu, ale i objevu, technickém postupu atp.

Charakteristika

První písemná zmínka je téměř vždy pouze datem ante quem, neboť kromě výjimek, kdy je v písemném dokladu přímo zmíněno založení sledovaného objektu, zpravidla dokládá pouze to, že tento objekt již existoval. Někdy, zvláště v případě menších objektů, může být první písemná zmínka i značně časově vzdálena od data skutečného vzniku (sto i více let), neboť se do současnosti dochovala pouze velmi malá část středověkých listin. Tyto údaje je proto nutné kombinovat s daty získanými jiným způsobem, například na základě slohového rozboru zachovaných stavebních památek nebo archeologicky.

České obce dle roku první písemné zmínky – animovaná mapa

První písemná zmínka často neobsahuje o sledovaném objektu žádné další informace. Velmi často pochází například z listin dokládajících prodej či jiný převod určitého majetku. Sledovaný objekt je v takovém případě připomenut pouze jako položka ve výčtu tohoto majetku.

V jazykovědě

V jazykovědě, resp. etymologii, se používá termín první doklad nebo první doložený výskyt (německy Erstbeleg), která označuje dílo a/nebo čas jeho vzniku, v němž se poprvé nachází daný výraz v daném jazyce (např. první doložený výskyt slova 'rána' (ve významu 'zranění' × 'zvuk', srov. Spor o rukopisy), 'robot' nebo 'segwayista', 'lajk', 'youtuber' apod.).

Odkazy

Média použitá na této stránce

Zakládací listina litoměřické kapituly - revers.jpg
Tzv. zakládací listina litoměřické kapituly zřejmě z 11. století (další dodatky do 13. století), uložená v SOA Litoměřice, fond Kapitula Litoměřice, sign. R2. Revers - zde pouze novější přípisky. Nositel pergamen 40,2 x 23,3 cm, jazyk: latina, stará čeština (3. a 4. řádek).
České obce dle první písemné zmínky.gif
České obce dle první písemné zmínky; data jsou z https://query.wikidata.org