Ptah

Ptah
varianty hieroglyfického zápisu

 
 
Bůh Ptah

Ptah je staroegyptský bůh doložený už v době 1. dynastie, původně snad uctívaný jen jako lokální bůh v oblasti města Mennoferu, s nímž byl po celou dobu trvání svého kultu spojen. Ve svém kosmologickém aspektu je jedním z bohů země a původcem všech forem hmoty,[1] což vedlo k jeho pojímaní jako patrona řemeslníků a umělců. Častěji je zmiňován od doby 5. dynastie, kdy je jeho jméno součástí jmen některých hodnostářů. V Mennoferské kosmologii zaznamenané na Šabakově desce je pokládán za svrchovaného Stvořitele ostatních bohů a všeho existujícího.

Někdy ovšem postava boha Ptaha splývá s bohem Thovtem.[2]

Jméno

Podle některých názorů je jméno odvozeno od slovního základu později v egyptštině označujícího vytváření soch a jiných artefaktů[3] – snad je lze přeložit jako „Zobrazovatel“;[4] doložen je řecký přepis jména v podobě Φθα, Řekové jej však většinou ztotožňovali s Héfaistem.

Reference

  1. ASSMANN, Jan. Egypt: theologie a zbožnost rané civilizace. Překlad Barbora Krumphanzlová, Ladislav Bareš. Praha: Oikuméné, 2002. 328 s. ISBN 80-7298-052-1. S. 106. 
  2. TOMEK, Jiří. Bohové a Faraoni. Praha: Albatros, 2000. S. 150. 
  3. JANÁK, Jiří. Brána nebes: bohové a démoni starého Egypta. Praha: Libri, 2005. 220 s. ISBN 80-7277-235-X. S. 137n. 
  4. VERNER, Miroslav; BAREŠ, Ladislav; VACHALA, Břetislav. Encyklopedie starověkého Egypta. Praha: Libri, 2007. 528 s. ISBN 978-80-7277-306-0. S. 388. 

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Ptah standing.svg
Autor: Jeff Dahl, Licence: CC BY-SA 4.0
Ptah is one of the ancient Egyptian creator-gods. His cult was based in Memphis. Based on New Kingdom tomb paintings.
Sun god Ra2.svg
(c) fi:Käyttäjä:kompak, CC BY-SA 3.0
The egyptian sun god Ra-Horakhty simplified with File:Maler der Grabkammer der Nefertari 001.jpg as reference (horiz mirrored)