Čerpadlo

Princip čerpadla
Princip čerpadla

Čerpadlo nebo pumpa (v olejové hydraulice nazýváno hydrogenerátor) je mechanický stroj, který dodává kinetickou, potenciální, nebo tlakovou energii tekutině, která skrz něj protéká. Poháněno bývá obvykle jiným strojem – zpravidla nějakým motorem. V praxi se však běžně vyskytují i malá čerpadla na pohon lidskou, dříve i zvířecí silou.

V přeneseném významu slova se používá i výraz tepelné čerpadlo, což je zvláštní technické zařízení určené pro transport tepelné energie prostřednictvím teplonosného média. První čerpadla jsou známa již ze starověku. Sloužila převážně k dopravě vody a byla většinou poháněna lidskou nebo zvířecí silou.

V současné době jsou využívána čerpadla mnoha konstrukcí ve všech odvětvích hospodářství (zemědělství, průmysl, doprava), ale i na mnoha místech v našich domácnostech.

Výkon čerpadla

Výkon, který musíme čerpadlu dodat, aby dokázalo dopravit určité množství tekutiny do určité výšky, je dán vzorcem:[1]

, kde

Druhy čerpadel podle principu

Objemová čerpadla

Odstředivá čerpadla

Elektrické odstředivé čerpadlo

Odstředivá čerpadla se podle směru průtoku tekutiny vzhledem k ose otáčení rotoru dají dále rozdělit na

  • radiální
  • diagonální
  • axiální

Proudová čerpadla

Proudová čerpadla se podle hnacího media (pára či plyn nebo jiná tekutina) se dělí na

Další druhy

Poznámka: technický termín "pumpa" je lidový výraz používaný pro pístová čerpadla, správný termín pro správný význam je "čerpadlo" nebo technický nejpřesnější "hydrogenerátor".

Odkazy

Reference

  1. Čerpadla Základní parametry [online]. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava [cit. 2024-06-11]. Dostupné online. 

Související články

Literatura

  • PELCÁK, Jan. Čerpadla pístová, odstředivá, různá pro studium i praxi. 1. vyd. Praha: Josef Hokr, 1944. 202 s. 

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Elektrické odstředivé čerpadlo ze strany, ÚV Káraný.jpg
Autor: Che
(Please credit as "Petr Novák, Wikipedia" in case you use this outside WMF projects.), Licence: CC BY-SA 3.0
Elektrická odstředivá čerpadla se používala k výtlaku vody do vodovodních řadů I, II a III. od roku 1936. V současnosti jsou nahrazována elektrickými čerpadly o nižší spotřebě. Výkon 1000l/s, příkon 2 MW.

Zdroje:

  • Křivánek, Oldřich a Kněžek, Miroslav. 2001. Zdroje pitné vody v Káraném. Principy získávání vody v oblasti káranské vodárny. Pražské vodovody a kanalizace a.s.
Bredel Werkingsprincipe animatie.gif
Bredel Hose Pumps: slangen- of peristaltische pomp; werkingsprincipe; 20-09-2006. eigen werk Bredel Hose Pumps B.V. P.O. Box, 47, 7490, Delden, the Netherlands