Purkmistr

Sgrafito purkmistra na pseudorenesanční náchodské nové radnici

Purkmistr (někdy též pudmistr, z německého Bürgermeister) byl od 13. století starosta, původně předseda městské rady (sboru konšelů), protějšek rychtáře jako nejvyššího jmenovaného úředníka. Ve funkci purkmistra se konšelé zprvu střídali, později byl purkmistr volen a potvrzen vrchností. První purkmistr v roce se nazýval primas či primátor. V pozdním středověku se jeho pravomoci postupně rozšiřovaly, až funkci rychtáře z velké části převzal nebo dokonce nahradil. Od konce 15. století se městská samospráva pozvolna omezovala, až v 18. století byla nahrazena magistrátním úřadem se jmenovanými a placenými úředníky. Volená obecní zastupitelstva obnovil František Josef I. roku 1848.[1]

Odkazy

Reference

  1. Ottův slovník naučný, heslo Purkmistr. Sv. 20, str. 1002

Literatura

  • F. Hoffmann, České město ve středověku. Praha: Panorama 1992.
  • Ottův slovník naučný, heslo Purkmistr. Sv. 20, str. 1002
  • Ottův slovník naučný, heslo Čechy – dějiny právní – dějiny ústavy – doba střední – zřízení městské. Sv. 6, str. 512.
  • Ottův slovník naučný, heslo Čechy – dějiny právní – dějiny ústavy – doba novější – zřízení městské. Sv. 6, str. 534.
  • WINTER, Zikmund. Kulturní obraz českých měst : Život veřejný v 15. a 16. věku : mezi roky 1420-1620. Svazek první. Praha: Matice česká, 1890. Dostupné online. Kapitola Purkmistr a primas, s. 671–687. 

Související články

Externí odkazy

  • Slovníkové heslo purkmistr ve Wikislovníku

Média použitá na této stránce