Rajský dvůr

Rajský dvůr kláštera při katedrále v Salisbury (Anglie)
Rajský dvůr s křížovou chodbou v katalánském klášteře Ripoll

Rajský dvůr (lat. paradisus, claustrum) je čtvercové nebo pravoúhlé atrium uprostřed klášterních, kapitulních a podobných budov, lemované křížovou chodbou a obvykle upravené jako zahrada. Někdy se pro něj užívá i označení kvadratura nebo metonymicky křížová chodba.

Účel

Rajský dvůr z křížové chodby, klášter San Lazzaro degli ArmeniBenátkách

Rajský dvůr je od raného středověku jádrem kláštera, kde se odehrává podstatná část mnišského života, oddělená od hospodářského provozu a okolního světa vůbec. Není přístupný veřejnosti a zejména osobám opačného pohlaví (klausura). Tvoří navenek uzavřený prostor (lat. claustrum) s krytým ochozem, který spojuje různé prostory kláštera (kapitulní síň, refektář, dormitář atd.) Obvykle zde byla také studna a plochu pokrýval trávník, případně s květinami a stromy.

Historie

Podle J. Cibulky[1] znamenal „rajský dvůr“ původně peristyl, vstupní nádvoří před chrámem, obvyklé u starověkých chrámů. Latinské paradisus je podle něho patrně perského původu (paradaiza, dvůr, posvátný okrsek) a teprve homonymií s latinským slovem pro „ráj“ (paradisus) dostalo v křesťanství symbolický význam. Takové peristyly jsou doloženy u mnoha starých křesťanských chrámů (Konstantinův chrám svatého Petra v Římě, kde peristyl později nahradilo Svatopetrské náměstí, dále bazilika v Nole aj.) a stavěly se pak i u karolinských klášterních kostelů v Německu a ve Francii (kláštery Lorsch, Cáchy, Essen aj.)

Od raného středověku se začaly stavět kláštery na odlehlých místech, kde vznikla také potřeba uzavření, případně obrany a oddělení. Klášterní budovy se tak uspořádaly do čtverce kolem dvora, na nějž se označení postupně přeneslo. Rajský dvůr byl pak podle řeholí různých středověkých řeholních řádů (benediktini, cisterciáci, kartuziáni) jádrem klášterního komplexu, k němuž přiléhaly ostatní důležité prostory. Označení claustrum se pak metonymicky přeneslo na celý klášter.

Uspořádání budov okolo čtvercového dvora s arkádami převzaly ještě ve středověku univerzity a školy, později i paláce a veřejné budovy.

Galerie

Odkazy

Reference

  1. Ottova encyklopedie nové doby, heslo Rajský dvůr.

Literatura

  • Ottova encyklopedie nové doby, heslo Rajský dvůr. Sv. 9, str. 349
  • W. Koch, Evropská architektura. Praha: Universum 2008

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Wiki zvikov innenhof.jpg
Autor: Klaus Kettner, Licence: CC BY 2.5
Innenhof der Burg Zvikov
St-lazare-cour2.jpg
Autor: Bouarf, Licence: CC BY-SA 3.0
Monastère Santo Lazzari degli Armeni à Venise
Ripoll35.jpg
Autor: Canaan, Licence: CC BY-SA 4.0
Claustro de Santa María de Ripoll
Cloister, Kloster Eberbach 20140903 1.jpg
Autor: DXR, Licence: CC BY-SA 3.0 de
The cloister of Kloster Eberbach as seen from the first floor
Verona SZeno raj dvur DSCN6269.JPG
Verona San Zeno, rajský dvůr
Salisbury Cathedral, cloister, from top of tower.jpg
Autor: Gaius Cornelius, Licence: CC BY-SA 3.0
Salisbury Cathedral's cloister (as seen from the top of the cathedral's tower).

In the centre, the garth has cedars from 1837 (Victoria's accession). The dotted lines are lawn-level memorial marker stones, as the garth was also a burial place.[1]

The cathedral's shop and restaurant area can be seen through the glass roof.