Rakousko-turecká válka (1716–1718)

Rakousko-turecká válka (1716–1718)
konflikt: Rakousko-turecké války
{{{alt}}}
Bitva u Petrovaradína
trvání:leden 1716 – 21. července 1718
místo:Srbsko, vojenská hranice, Bosna, Banát a Sedmihradsko
výsledek:rakouské vítězství
změny území:Banát, Srbsko, Olténie a část severní Bosny předána Rakousku.
strany
Habsburská monarchie Habsburská monarchieOsmanská říšeOsmanská říše Osmanská říše
velitelé
Evžen SavojskýDamad Ali
Hacı Halil Paša

ztráty
neznáméneznámé

Původ šesté rakousko-turecké války je nutno hledat v nespokojenosti Osmanské říše s karlovickým mírem (1699). Již dvanáct let po podepsání této smlouvy začali Turci plánovat odvetu za porážku u Vídně (1683).

Nejprve odrazil velkovezír Baltaci Mehmet útok Petra Velikého v Rusko-turecké válce (1710–1711). V prosinci 1714 vyhlásilo Turecko válku Benátkám (vypukla 8. benátsko-turecká válka). Poté v roce 1715 nový velkovezír Damad Ali dobyl od Benátčanů poloostrov Peloponés, v té době známý jako Království Morea, čímž porušil ustanovení karlovického míru.

Osmané se cítili být ohroženi Rakouskem (garantem Karlovického míru), a tak mu vyhlásili válku. V roce 1716 porazil Evžen Savojský tureckou armádu u Petrovaradínu. Poté, co Rakušané dobyli Bělehrad a během bitvy přišel Damad Ali Paša o život, požádali Turci o mír. Ten by podepsán 21. července 1718 v Požarevaci a potvrdil nadvládu Rakušanů nad Bělehradem a výsledky mírové smlouvy z Karlovců. Turkům zůstal v držení jižní břeh Dunaje.

Mír mezi Osmany a Habsburky trval do roku 1737, kdy se do probíhající Rusko-turecké války (1735–1739) zapojilo na ruské straně Rakousko, čímž začala další Rakousko-turecká válka (1737–1739).

Literatura

  • BORITZKA, Jiří. "Válka prince Evžena", 1716-1718. Historický obzor, 2008, 19 (1/2), s. 2-22. ISSN 1210-6097.
  • TARABA, Luboš, Na Bělehrad! Rakousko-turecká válka 1716-1718, Praha 2022, ISBN 978-80-278-0071-1
  • VLNAS, Vít. Princ Evžen Savojský. Život a sláva barokního válečníka. Praha ; Litomyšl: Paseka ; Národní galerie, 2001. 849 s. ISBN 80-7185-380-1. 

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Banner of the Holy Roman Emperor without haloes (1400-1806).svg
Autor: David Liuzzo, eagle by N3MO (re-uploaded by Dragovit), Licence: CC BY-SA 3.0
Banner of the Holy Roman Empire, double headed eagle without haloes (1400-1806)
Ottoman flag by Hieronymus Bosch.svg
Autor: BlinxTheKitty, Licence: CC BY-SA 4.0
"The painter Hieronymus (aka Jérôme) Bosch lived in the Middle Ages (c. 1450-1516) in Brabant. He painted very strange, surrealistic-like paintings. Some of these paintings show Turkish flags. I guess these representations reflect how the West in Bosch's time perceived 'the Turks'. The flags are generally red with a white crescent." Jean Valentin, 27 May 2003 (crwflags.com)
Bredael Schlacht bei Peterwardein.jpg
němčina: Die Schlacht bei Peterwardein am 5. August 1716
title QS:P1476,de:"Die Schlacht bei Peterwardein am 5. August 1716"
label QS:Lde,"Die Schlacht bei Peterwardein am 5. August 1716"