Rakousko-uherská koruna

Rakousko-uherská koruna
Österreichisch-ungarische Krone / osztrák-magyar korona (německy / maďarsky)
20korunová mince s portrétem císaře Františka Josefa I.
20korunová mince s portrétem císaře Františka Josefa I.
ZeměRakousko-UherskoRakousko-Uhersko Rakousko-Uhersko
Dílčí jednotkahaléř (1/100)
Mince1, 2, 10, 20 haléřů
1, 2, 5, 10, 20, 100 korun
Bankovky1, 2, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 1000, 10 000 korun
Rakouská strana bankovky 10 korun
Uherská strana bankovky 10 korun

Rakousko-uherská koruna (německy Österreichisch-ungarische Krone, maďarsky osztrák-magyar korona) byla měna Rakouska-Uherska od 2. srpna 1892[1] do rozpadu říše v roce 1918. Na rozdíl od předchozí stříbrné měny byla založena na zlatě. 1 kg čistého zlata obsahoval 3280 korun. Ze zlata však byly raženy pouze mince o hodnotě 10, 20 a 100 korun o ryzosti 900/1000.

Rakousko-Uhersko bylo tvořeno unií dvou států – Rakouska a Uherska, neoficiálně nazývaných Předlitavsko a Zalitavsko podle řeky Litava (něm. Leitha, maď. Lajta), která je přibližně oddělovala. Každý stát měl pro společnou měnu svůj vlastní oficiální název – v Rakousku Krone, v Uhersku korona. Rakousko-uherská koruna byla také oficiální měnou v Lichtenštejnsku (jako lichtenštejnská koruna) v letech 18981921. Jedna koruna se skládala ze 100 dílčích jednotek – haléřů. Jejich oficiální německý název byl Heller, maďarský fillér.

Do měnové reformy 2. srpna 1892 se používal jako měna zlatý (v Rakousku oficiálně gulden, v Uhersku forint, latinsky florin, v českých zemí zlatý, zlatka, zlatník). Koruna vycházela ze zlatého v poměru 1 zlatý = 2 koruny (z toho vyplývá dodnes lidové označení „pětka“ pro desetikorunu, užívané zejm. v Čechách, na Moravě a ve Slezsku velmi málo; romské označení pro stokorunu zase obsahuje číslovku "penda", tedy padesát). V oběhu však zlatky a krejcary zůstaly ještě několik let.

1. světová válka znamenala rozpad Rakouska-Uherska. Měny nově vzniklých nástupnických států se nazývaly také korunačeskoslovenská koruna, rakouská koruna, maďarská koruna a jugoslávská koruna (dnes už žádná z těchto měn neexistuje). Některá území Rakouska-Uherska připadla sousedním státům (Rumunsku, Polsku, Itálii, Ukrajině) a začaly se používat národní měny těchto států.

Lichtenštejnsko od rozpadu Rakouska-Uherska do roku 1921 používalo jako svou měnu lichtenštejnskou korunu a rakouskou korunu, které měly stejnou hodnotu. Od roku 1921 je zákonným platidlem v Lichtenštejnsku švýcarský frank, kvůli nestabilitě rakouské koruny.

Název měny

Rakousko-Uhersko bylo mnohonárodnostním soustátím. Jednotlivé jazyky, které byly v říši zastoupeny, používaly pro společnou měnu své vlastní pojmenování:

JazykNázevJazykNázevJazykNázev
latinskycoronaněmeckyKronemaďarskykorona
českykorunachorvatskykrunarumunskycoroană
srbskyкрунаslovinskykronaslovenskykoruna
polskykoronaitalskycoronaukrajinskyкорона

Mince

Korunové a haléřové mince si razil každý stát sám. Technické parametry mincí byly shodné, rozdílné byly motivy na mincích. Mince pro Předlitavsko (a také vlastní pro Lichtenštejnsko) se razily ve Vídni, pro Zalitavsko v Kremnici. Nominální hodnoty mincí byly 1, 2, 10, 20 haléřů a 1, 2, 5, 10, 20, 100 korun.

AHK 2 heller 1893 obverse.jpg

Rakousko

AHKf 2 1904 obverse.jpg

Uhersko

Mince 2 haléře, aversy
AHK 1 corona 1901 reverse.jpg

Rakousko

AHK 1 1914 reverse.jpg

Uhersko

AHK 1 Krone 1898 reverse.jpg

Lichtenštejnsko

Mince 1 koruna, reversy
AHK 10 coronae 1909 Marschall reverse.jpg

Rakousko

AHK 10 korona 1900 reverse.jpg

Uhersko

AHK 10 Kronen 1900 reverse.jpg

Lichtenštejnsko

Mince 10 korun, reversy

Bankovky

Bankovky byly tisknuty ve Vídni od roku 1900. Bankovky byly „dvojjazyčné“ – na jedné straně byl německý nápis nominální hodnoty, na druhé maďarský. Hodnota bankovky v ostatních jazycích byla napsána v dolní části bankovky. Bankovky, které se dostaly v průběhu platnosti koruny do oběhu, měly hodnoty 1, 2, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 1000, 10 000 korun.

Reference

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Flags of Austria-Hungary.png
Autor: Dragovit (of the collage), Licence: CC BY-SA 4.0
Both national flags of Austro-Hungary, the collage of flags of the Cisleithania (Habsburg Monarchy) and the Transleithania (Kingdom of Hungary)
AHK 10 1904 reverse.jpg
10 Austro-Hungarian Krone/korona (1904) - reverse
AHK 1 Krone 1898 reverse.jpg
1 Krone, 1898 (Liechtenstein) probe - reverse
AHK 2 heller 1893 obverse.jpg
2 heller, 1893 (Austria) - obverse
AHK 10 korona 1900 reverse.jpg
10 korona (Hungary) 1900 - reverse
AHK 10 Kronen 1900 reverse.jpg
10 Kronen, 1900 (Liechtenstein) - reverse
AHKf 2 1904 obverse.jpg
2 fillér 1904 - obverse
AHK 20 coronae 1909 Marschall obverse.jpg
20 coronae, 1909 (Austria) type Marschall - obverse
AHK 10 coronae 1909 Marschall reverse.jpg
10 coronae, 1909 (Austria) type Marschall - reverse
AHK 10 1904 obverse.jpg
10 Austro-Hungarian Krone/korona (1904) - obverse
AHK 1 corona 1901 reverse.jpg
1 corona, 1901 (Austria) - reverse
AHK 1 1914 reverse.jpg
1 Korona 1914 - reverse