Rastr

Rastr může být:

  • motyka nebo hřeben (z latinského rastrum)
  • linkovaný nebo čtverečkovaný papír s předtištěnými sloupci či kolonkami
  • rastr (polygrafie) – reprodukční síťka k rozdělení tiskové předlohy na jednotlivé tiskové body
  • rastr (film) – uspořádaná soustava čar, otvorů, vrypů, plošek a jiných útvarů – síť, síťka, mřížka
  • rastr (technika) – základní struktura televizního obrazu
  • rastr (kartografie) – způsob vyjádření tematického obsahu v mapě
  • rastrová grafika – grafika vycházející z mřížky