Rastr (kartografie)

Ukázka mapy s kvalitativním rastrem. (Austro-asijské jazyky)

Rastr je pojem, který se v kartografii používá pro způsob vyjádření kvality nebo kvantity plošných jevů v mapě. Jedná se o pravidelně uspořádanou síť bodových nebo liniových kartografických znaků.

Kvalitativní

Kvalitativní rastr se používá pro rozlišení kvality daného jevu (např. náboženská vyznání, geologie, druhy půd). Jedná se o jednu z variant areálové metody. Používají se bodové či liniové znaky, které jsou rozmístěny pravidelně nebo nepravidelně.

Kvantitativní

Kvantitativní rastr se používá pro vyjádření kvantity daného jevu (např. hustota zalidnění, sklon svahů). Tento rastr se používá při tvorbě kartogramů.

Parametry

Čtyřmi základními parametry rastru jsou: struktura, tloušťka, směr a hustota.

Média použitá na této stránce

Austroasiatic-en.gif
Autor: unknown, Licence: Copyrighted free use
This image was prepared for teaching purposes: it may be freely downloaded, and/or reproduced with appropriate author citation, on condition that any document prepared with the benefit of this image is similarly made freely available.