Redoxní reakce

Redoxní reakcí je i hoření
Koroze je redoxní reakce s nepříjemnými dopady pro průmysl
Reakce silného oxidačního a redukčního činidla.

Redoxní reakce (také oxidačně-redukční reakce) jsou chemické reakce, při kterých se mění oxidační čísla atomů. Každá redoxní reakce je tvořena dvěma poloreakcemi, které probíhají současně. Tyto dvě poloreakce jsou oxidace a redukce.

Příklady redoxních reakcí

V přírodě se často setkáváme s hořením a korozí. Oba dva procesy jsou redoxními reakcemi.

Rozklad chlorečnanu draselného:

4 KClO3 → 3 KClO4 + KCl

Reakce arsenu s vodným roztokem kyseliny dusičné:

3 As + 5 HNO3 + 2 H2O → 3 H3AsO4 + 5 NO

Reakce kyseliny dusičné s mědí a reakce kyseliny chlorovodíkové s manganistanem draselným:

3 Cu + 8 HNO3 → 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O
2 KMnO4 + 16 HCl → 5 Cl2 + 2 MnCl2 + 2 KCl + 8 H2O

a také se mění oxidační čísla.

Oxidace

Je poloreakce, při níž dochází ke zvyšování oxidačního čísla prvku. Prvek při ní ztrácí elektrony.

Redukce

Je poloreakce, při níž dochází ke snižování oxidačního čísla prvku. Prvek při ní získává elektrony.

Vyčíslování rovnic redoxních reakcí

Rovnice redoxních reakcí se vyčíslují jiným způsobem než neredoxní rovnice. Například rovnice reakce sulfidu olovnatého s peroxidem vodíku:

PbS + 4 H2O2 → PbSO4 + 4 H2O

Nejprve musíme v rovnici najít jednotlivé poloreakce:

  • S−II → S+VI
  • (O2)−II → 2 O−II

Poté zapíšeme rozdíly oxidačních čísel před a po reakci:

Nakonec obě čísla zkrátíme a výsledek přiřadíme druhému reaktantu. Takže v našem případě se dvojka zkrátí na jedničku a osmička na čtyřku. Poté se obě čísla prohodí. U kyslíku bude 4 a u síry 1. Nakonec stačí tato čísla zapsat na obě strany rovnice ke sloučeninám kyslíku a síry.

1 PbS + 4 H2O2 → 1 PbSO4 + 4 H2O [pozn. 1]

Odkazy

Poznámky

  1. Jednička (zde u PbS a PbSO4) se většinou nepíše, ale není chybou ji uvádět.

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Large bonfire.jpg
Autor: Fir0002, Licence: CC-BY-SA-3.0
Large Bonfire
16. Реакција меѓу силно оксидационо и редукционо средство.webm
Autor: Petrovskyz, Licence: CC BY-SA 4.0
Demonstration of the reaction between a strong oxidising and a reducing agent. When few drops of glycerol (reducing agent) are added to powdered potassium permanganate (strong oxidising agent), a vigorous reaction accompanied by self-ignition starts. The reaction takes place as a result of the strong oxidising properties of the potassium permanganate and at the same time the reducing properties of the glycerol. The process can be roughly described by the chemical equation:
14KMnO4(s) + 4C3H5(OH)3(l) = 7K2CO3(s) + 7Mn2O3(s) + 5CO2(g) + 16H2O(g).
Planned and performed by Marina Stojanovska, Miha Bukleski and Vladimir Petruševski, Department of Chemistry, FNSM, Ss. Cyril and Methodius University, Skopje, Macedonia.
Rust03102006.JPG
Autor: No machine-readable author provided. Miskatonic assumed (based on copyright claims)., Licence: CC BY 2.5
Photographed by and copyright of (c) David Corby (User:Miskatonic, uploader)