Regent

Označení regent se obvykle používá pro dočasného zástupce panovníka v monarchii, tj. pro správce říše. Obvykle se jedná o dočasnou správu za dosud nezletilého dědičného vladaře nebo o situaci, kdy země nemá jednoznačného nástupce zemřelého panovníka a musí ho teprve najít. Výjimečně se regentem myslí právě člen panující královské rodiny, například manžel panovnice (princ regent).

V období feudalismu to byl též název nejvyšších úředníků, např. v českých zemích zemského hejtmana, a dále se tak označoval i vrchní správce šlechtického panství.[1]

Reference

  1. Slovník spisovného jazyka českého. 3, R - U. 1. vyd. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1966. 1079 s. [Viz heslo „regent" na str. 36.]

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Portrait of Philippe d'Orléans, Duke of Orléans in armour by Jean-Baptiste Santerre.png
Portrait of Philippe II, Duke of Orléans (1674-1723) then the "Regent of France" with the sash of the Order of the Holy Spirit, wearing armour.