Relativní atomová hmotnost

Nukleonové číslo a relativní atomová hmotnost (zaokrouhlená) pro vodík

Relativní atomová hmotnost (též poměrná atomová hmotnost) je podíl klidové hmotnosti atomuatomové hmotnostní konstanty. Pro jeden atom přibližně odpovídá nukleonovému číslu, tj. počtu nukleonůjádře. U prvků v přírodě je dána poměrným zastoupením izotopů prvku.

Značení

Měření

K měření relativní atomové hmotností se používá hmotnostní spektrometr (hmotnostní spektrometrie).

Výpočet

Relativní atomová hmotnost je určena vztahem

,

kde ma je klidová hmotnost atomu, mu je atomová hmotnostní konstanta (1,661×10−27 kg).

Vlastnosti

Relativní atomová hmotnost je rovna číselné hodnotě atomové hmotnosti vyjádřené v (unifikovaných) atomových hmotnostních jednotkách (značka u), též zvaných dalton (značka Da).

Číselně je relativní atomová hmotnost rovna molární hmotnosti vyjádřené v gramech na mol.

Zjištěné relativní atomové hmotnosti se používají k výpočtu hmotnosti atomu ma pomocí vztahu

,

kde je v kilogramech.

Relativní atomová hmotnost pro některé prvky

Látka
Vodík1,00797
Helium4,0026
Uhlík12,01115
Dusík14,0067
Kyslík15,9994
Hliník26,9815
Síra32,064
Chlor35,453
Draslík39,096
Železo55,847
Měď63,546
Stříbro107,870
Zlato196,967
Rtuť200,59
Olovo207,2
Uran238,03

Související články

Média použitá na této stránce

Atomic number Atomic weight.jpg
Autor: Lhunter2099, Licence: CC BY-SA 4.0
Atomic number and atomic weight