Relativní molekulová hmotnost

Relativní molekulová hmotnost (též poměrná molekulová hmotnost) je podíl klidové hmotnosti molekuly a atomové hmotnostní konstanty. Číselně je blízká součtu nukleonových čísel atomů, ze kterých se molekula skládá.

Značení

Výpočet

Hodnota relativní molekulové hmotnosti se určí ze vztahu

,

kde je klidová hmotnost molekuly a je atomová hmotnostní konstanta.

Vlastnosti

Relativní molekulová hmotnost se rovná součtu relativních atomových hmotností jednotlivých atomů v molekule. Udává poměr skutečné hmotnosti molekuly k atomové hmotnostní konstantě.

Související články