Reliktní záření

Reliktní záření (kosmické mikrovlnné pozadí) je elektromagnetické záření, které přichází z vesmíru ze všech směrů a je považováno za pozůstatek konce velkého třesku, kdy se záření oddělilo od hmoty prvotních atomů. Reliktní záření je jedním z hlavních důkazů pro teorii velkého třesku a zároveň nejvýznamnějším zdrojem poznatků o mladém vesmíru a předmětem intenzivního výzkumu.

Teorie původu záření

Dle v současnosti uznávaného kosmologického modelu byl na počátku vesmír vyplněn hustým a horkým plazmatem, ve kterém se fotony neustále srážely s volnými elektrony a tvořila jej neprůhledná „mlha“. Když se asi 380 tisíc let od počátku velkého třesku vesmír ochladil na teplotu okolo 3000 kelvinů, volné elektrony se spojily s prvotními jádry zejména vodíku a helia a tím vznikla hmota tvořená stabilními atomy. Vázané elektrony se již nesrážely s fotony a hmota se tak stala pro záření průhledná. Fotony oddělené při tomto fázovém přechodu vesmíru se mohly volně pohybovat a jsou dnes pozorovatelné jako reliktní záření. Poté nastalo „temné období“ vesmíru až do emise nového záření prvních hvězd vzniklých vlivem gravitace.

Historie výzkumu

Historie pozorování reliktního záření(červený pruh je záření Mléčné dráhy)

Roku 1941 změřil Andrew McKellar teplotu 2,3 K. Roku 1955 změřil Emile Le Roux teplotu 3 K. Roku 1957 Tigran Šmaonov radiové pozadí o teplotě 4 K.

Poprvé bylo reliktní záření pozorováno pomocí antény z projektu družice Echo v New Jersey roku 1964. Za objev publikovaný v roce 1965[1] spolu s interpretačním článkem[2] byli Arno Penzias a Robert Wilson v roce 1978 oceněni Nobelovou cenou za fyziku. Jeho objevení bylo zastánci teorie velkého třesku (jako Robert Henry Dicke, James Peebles) interpretováno jako nejvýznamnější důkaz tohoto modelu. Je však známo, že Planckovo radiační spektrum je velmi obecným a universálním vyjádřením termodynamické rovnováhy mezi fotonovým plynem a látkou, a jednoznačná vazba mezi modelem velkého třesku a spektrem Planckova typu představuje dosud neprokázanou hypotézu.

Více informací a pozorování struktury reliktního záření umožnila družice COBE vyslaná v roce 1989. Výsledky této mise byly publikované roku 1992 a znamenaly nové, zásadní potvrzení teorie velkého třesku. John C. Mather a George F. Smoot za ně získali také Nobelovu cenu roku 2006. Ještě podrobnější mapu reliktního záření pořídila sonda WMAP vyslaná roku 2001, výsledky byly publikované v roce 2012.

Teplota záření

Podle teorie standardního modelu vesmíru se 379 tisíc let po velkém třesku oddělilo záření od hmoty s počáteční teplotou okolo 3000 kelvinů a dnes mělo mít podle různých dřívějších odhadů (před objevením reliktního záření) teplotu 4 až 40 kelvinů. Například Ralph Alpher a Robert Herman takto předpověděli teplotu 5 K již v roce 1948. Nebo Arthur Eddington 3,18 K roku 1926.[3] Kdežto například George Gamow, zastánce teorie velkého třesku, původně roku 1952 předpovídal teplotu 50 K.

Změřená teplota se dnes pohybuje okolo 2,73 K a největší intenzitu má při vlnové délce 1,06 milimetru.

V kultuře

Reliktní záření bylo součástí seriálu Stargate Universe, ve kterém toto záření měla najít a prozkoumat antická loď Destiny, neboť v něm podle zjištění Antiků byla zakódovaná zpráva, která by mohla dokázat existenci inteligentního života při vzniku vesmíru, či dokonce před ním. Zprávu však nešlo zrekonstruovat pouze z Mléčné dráhy a Pegasu.

Související články

Externí odkazy

Reference

Literatura

  • A. A. Penzias a R. W. Wilson, „A Measurement of Excess Antenna Temperature at 4080 Mc/s,“ Astrophysical Journal 142 (1965), 419. Původní článek popisující reliktního záření.
  • R. H. Dicke, P. J. E. Peebles, P. G. Roll a D. T. Wilkinson, „Cosmic Black-Body Radiation,“ Astrophysical Journal 142 (1965), 414. Teoretické vysvětlení předchozího objevu, vyšlo ve stejném čísle Astrophysical Journal jako článek popisující objev.

Média použitá na této stránce

BigBangNoise.jpg
Diagram of the history of the Cosmic Microwave Background Radiation (CMBR), showing the improvement of CMBR resolution over the years. The CMBR, a faint microwave radiation permeating all space that can be detected by radio telescopes, is remnant radiation left from the Big Bang, and one of the few sources of information on conditions in the early universe.
  • (top left) Penzias and Wilson microwave horn antenna at Bell Labs, Murray Hill, NJ - 1965 Penzias and Wilson discovered the CMBR from the Big Bang and were awarded the 1978 Nobel Prize in physics for their work.
  • (top right) Simulation of the sky viewed by Penzias and Wilson's microwave receiver - 1965
  • (middle left) COBE spacecraft (painting) - The Cosmic Background Explorer (COBE), launched in 1989, first discovered patterns in the CMBR, and Mather and Smoot were awarded the 2006 Nobel Prize for that work.
  • (middle right) COBE's map of early universe- 1992
  • (bottom left) WMAP spacecraft (computer rendering) - The Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP), launched in 2001 and active until 2010, mapped the patterns with much higher resolution to unveil new information about the history and fate of the universe. Bennet, Page, and Spergel won the 2010 Shaw Prize for their WMAP work.
  • (bottom right) Simulated WMAP view of early universe