Ren

Jméno
varianty hieroglyfického zápisu

„jméno“


„jméno krále„velké jméno“


„velké jméno krále“
„královská titulatura“

Ren je ve starověké egyptštině slovo s významem „jméno“. Podle představ Egypťanů nesloužilo pouze k označení určitého objektu, ale tvořilo přímo součást existence osoby, předmětu či jevu. U člověka tvořilo jednu ze složek jeho osobnosti. Se slovy jazyka a zejména se jmény proto bylo spojováno přesvědčení o magické moci nad označovaným a o magickém vědění o něm vyplývající ze znalosti jména.[1]

Odkazy

Reference

  1. VERNER, Miroslav; BAREŠ, Ladislav; VACHALA, Břetislav. Encyklopedie starověkého Egypta. Praha: Libri, 2007. 528 s. ISBN 978-80-7277-306-0. S. 234. 

Související články

  • Seznam egyptských jmen
  • Egyptská představa člověka