Renesanční architektura

Kupole baziliky sv. Petra ve Vatikánu

Renesanční architektura (z franc. renaissance, Ital. rinascimento - znovuzrození) je označení pro architektururenesančním slohu, která se vyvinula v italských městech 15. století jako výraz světského a humanistického sebevědomí zámožných měšťanů a nové vlny zájmu o antickou architekturu. V soutěživém prostředí městských států se měšťané potřebují prezentovat a také města navzájem soutěží ve svých reprezentačních stavbách.

Renesanční architekti se opět inspirovali antickými, zejména římskými stavbami (viz také klasická řádová architektura), jejich souměrností, jednoduchostí geometrických tvarů a pravidelností proporcí, důležité je také zachování lidského rozměru u staveb světských. Renesanční architektura se tedy odlišuje od gotiky celým svým zaměřením; hlavním stavebníkem monumentálních staveb se místo církve pozvolna stává město a měšťané, šlechta nebo panovník. Vznikají nové typy světských staveb, jako je předměstská vila, zámek, palác nebo radnice. Městský dům ani zámek už nemá funkci obrannou, ale spíše reprezentativní. Vedle kamene se začaly užívat v mnohem větší míře cihly, stavby se zpravidla omítají a zdobí štukem nebo mramorovým obkladem. Hojně se uplatňuje vnější sloupořadí, valená klenba a kupole a schodiště se stává samostatným architektonickým prvkem. Vzniká nový druh výzdoby spíše ploché fasády zvaný sgrafito. Místo lomených oblouků nastupují kruhové a u oken a dveří převládají jednoduché obdélné tvary.

Na renesanční architekturu přímo navazuje a dynamicky ji přetváří architektura baroka. Ke statičtější výrazu antických vzorů se novým způsobem v 18. století vrací klasicistní architektura. V duchu historismu se architekti 19. století inspirují renesanční architekturou ve slohu zvaném neorenesance či novorenesance.

Vznik

Giottova zvonice

Renesanční architektura vznikla ve Florencii počátkem 15. století a rychle se rozšířila po dalších bohatých, hlavně severoitalských městech (Mantova, Vicenza, Pisa, Janov, Benátky, Řím). Navazuje na humanistický obrat v literatuře (Dante, Petrarca) a v malířství (Giotto, Fra Angelico), který začal už kolem roku 1300. V italské architektuře se gotický sloh nikdy příliš neprosadil a návrat k římským vzorům byl o to snazší, že ji ovlivňovaly po celý středověk. Za nejvýznamnější příklad přechodu od gotiky k rané renesanci bývá pokládána Giottova zvonice ve Florencii z poloviny 14. století.

Raná renesance

Brunelleschiho kupole dómu ve Florencii

První fáze renesanční architektury, raná renesance či italsky quattrocento začíná kolem roku 1420 a sahá do konce 15. století. Za počátek renesanční architektury se obecně pokládá tvorba Filippa Brunelleschiho (1377–1446) a jeho kupole dómu ve Florencii, poté co byl roku 1418 vybrán jeho návrh v soutěži na výstavbu kupolí florentské katedrály. Právě zde je dobře patrné dokonalé sladění středověké architektury s mramorovým obložením. Hmotnost kopule Santa Maria del Fiore je vyvážena ladností jejího tvaru a díky své eleganci je stále jedním ze symbolů renesanční architektury. Stavba ovlivnila a inspirovala mnoho umělců. Byla inspirací například Michelangelovy kupole svatopeterské baziliky v Římě. Brunelleschi roku 1419 podle plánu zahájil stavbu Ospedale degli Innocenti (dosl. špitál neviňátek - nalezinec). Tato stavba byla první významnou čistě renesanční stavbou. Stavba byla dokončena roku 1421.

Roku 1415 byl ve švýcarském klášteře objeven rukopis Vitruviova spisu „O architektuře“ z 1. století př. n. l. a kolem roku 1450 sepsal italský humanista Leon Battista Alberti vlivný spis „O stavitelství“, který pomohl myšlenky italské renesanční architektury šířit – zejména do Francie, do Uher a jižního Německa. Alberti projektoval několik kostelů a upravil hlavní průčelí kostela S. Maria Novella ve Florencii (1451).

Vrcholná renesance

Vrcholná renesance zahrnuje první polovinu 16. století a mezi hlavní autory patří Donato Bramante, od něhož pochází i první návrh chrámu sv. Petra v Římě, Antonio da Sangallo mladší, Michelangelo Buonarroti nebo Bramantův synovec Raffael Santi, kteří tento chrám dokončili. V jejich dílech se však už objevují různé odchylky, které klasický kánon modifikují a problematizují. Tento sloh, který se někdy nazývá manýrismus, připravuje přechod k ranému baroku. Mezi nejznámější architekty patří Andrea Palladio a Giorgio Vasari, oba také teoreticky činní.

Bazilika sv. Petra v Římě se stavěl téměř 200let. Prošel velkými změnami ve vývoji. Původní půdorys od Bramanta byl později prodloužen do latinského kříže. Původně měl mít tvar řeckého kříže, bazilika měla mít velkou kopulí a okolo ní čtyři menší kopule. Druhý projekt měl zahrnovat menší ochranou budovu postavena přímo nad hrobem sv. Petra. Nakonec byl prodloužen do latinského kříže.

San Pietro in Montorio byl postaven na místě dřívějšího kostela z 9. století. Slouží jako svatyně a označuje údajné místo ukřižování svatého Petra. Byl zasvěcen roku 1500. Na nádvoří postavili malý altán Il Tempietto, který má poukazovat a připomínat vzpomínku na narození syna krále Ferdinanda a královny Isabelly.

Vila La Rotonda u Vicenzy narvhnul Andrea Palladio , stavěla se v letech 1566–1571. Budova byla postavena na vrcholu kopce, který leží nedaleko Itálie. La Rotonda je zřejmě nejznámější z venkovských domů postavených v šestém století.

V roce 1565 se panovník Paolo Almerico rozhodl jako 'apoštolský zpravodaj' papeže Pia IV. a Pia V. vrátit na stáří z Vatikánu zpět do svého rodného města, kde si nechal na vrcholku jednoho z kopců v okolí Vicenzy postavit reprezentativní dům kloubící v sobě humanistický chrám a obydlí. Vila se později stala jednou z nejznámějších Palladiových staveb a inspirovala tisíce dalších architektů. Druhé jméno vila získala podle příjmení bratrů Capra, kteří budovu po získání do svého vlastnictví nechali v roce 1591 dokončit. Kvůli dokonale symetrickému půdorysu rozmístěného kolem centrální kruhové haly se jí také říká vila Rotonda. Stavba má čtvercový půdorys se sloupovými portály na všech čtyřech stranách. Široká schodiště spojují terasy domu s okolní krajinou. Uprostřed dispozice se nachází dvoupodlažní kruhový sál s vybíhajícím ochozem po celém obvodu. Původně měl být sál zastřešen půlkruhovou bání, ale po Palladiově smrti se návrhu ujal jeho žák Vincenzo Scamozzi, který po vzoru římského Pantheonu navrhl nižší kopuli s centrálním oculem otevřeným směrem do nebe. Rozměry místností vychází z matematicky přesných pravidel popsaných Palladiem ve Čtyřech knihách o architektuře (konkrétně ve druhém dílu věnovanému ideálním vilám). Čtvercový půdorys natočen k jihu o 45°, aby se do všech místností dostalo trochu denního světla. Vila je do terénu umístěna asymetricky, aby každá ze čtyř identický lodžií nabízela trochu odlišný výhled do krajiny. Severozápadní portál je umístěn na osu hlavního vstupu. Mírně stoupající přístupová cesta je lemována obslužnými budovami. Osa poté opticky pokračuje směrem ke kapli na okraji města a spojuje tak vilu s městem.[1]

Rozšíření mimo Itálii

Už počátkem 16. století se renesanční stavby objevují i ve Francii, v Polsku nebo v jižním Německu, jejich dalšímu šíření však nepřály náboženské války, takže do severního Německa a do Anglie dorazily až daleko později. Zato se v Anglii stavěly renesanční domy až do poloviny 18. století.

V českých zemích

Podrobnější informace naleznete v článku Renesanční architektura v Česku.
Letohrádek královny Anny

Renesance přichází do českých zemí se také s jistým zpožděním, a Češi ji zprvu nepospíchají přijmout. Souvisí to s hlubokým zakořeněním gotického umění v obecném vkusu a s narušením kulturního rozmachu doby Lucemburské během husitských válek. Proto i první renesanční prvky na Moravě a v Čechách jsou součástmi vesměs pozdně gotických staveb. Vůbec první renesanční památkou je vstupní portál Spanilé věže zámku v Tovačově datovaný rokem 1492, ze stejného roku pochází také portál jižní brány zámku v Moravské Třebové. Teprve v následujícím roce se pak renesance částečně projevila v Praze – okna nově zbudované části královského paláce na Pražském hradě. Renesanční stavitelé ještě dlouhou dobu používali gotické prvky, tak např. Bonifác Wolmut na renesanční kruchtě v katedrále sv. Víta použil ještě síťovou klenbu. Renesance se v českých zemích uplatnila nejvíce u šlechty a měšťanů. Staví se honosné paláce, jako např. Lobkovický palác na Hradčanech (dnes Schwarzenberský). Hrady se přestavují na zámky, jako je tomu v např. v Pardubicích. Církevní stavby se však kromě nutných oprav povětšinou nedočkaly žádných velkých úprav, nepřibylo ani mnoho novostaveb. Situace se měla změnit po bitvě na Bílé hoře, v té době však renesance odeznívá a nastupuje doba manýrismu a raného baroka. Česká renesance se stala samostatným pojmem pro směs italské a německé renesance s určitým podílem českých uměleckých tradic.

Významné renesanční stavby

Litomyšl

Galerie

Odkazy

Reference

  1. Archiweb - Villa Rotonda. www.archiweb.cz [online]. [cit. 2021-04-02]. Dostupné online. 

Literatura

  • B. Fletcher, A history of architecture. New York: Scribner 1948. Str. 604–850
  • Ottův slovník naučný, heslo Architektura. Sv. 2, str. 670
  • Alena Odehnalová, Vybrané kapitoly z dějin kultury, Akademické nakladatelství CERM s.r.o

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Náměstí Zachariáše z Hradce, Telč.jpg
Autor: xkomczax, Licence: CC BY-SA 4.0
Předmětem tohoto obrázku je kulturní památka České republiky evidovaná
v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem:
Petersdom von Engelsburg gesehen.jpg
St. Peter's Basilica in Rome seen from the roof of Castel Sant'Angelo.
Neuhaus-JindrHradec4.jpg
Autor: SchiDD, Licence: CC BY-SA 3.0
Arkadenhof im Schloss von Neuhaus / Jindřichův Hradec
Thomas Jefferson's Monticello Estate.jpg
This photograph is of Thomas Jefferson's estate, Monticello, which is located in the Commonwealth of Virginia.
Palazzo Pitti (Florence) - Facade.jpg
Autor: Yair Haklai, Licence: CC BY-SA 4.0
Palazzo Pitti (Florence) - Facade
Queens House.jpg
Autor: Bill Bertram, Licence: CC BY-SA 2.5
Queen's House in Greenwich, South East London, United Kingdom.
Church of St. Stanislaus and St. Wenceslaus, Sigismund chapel, Wawel 1, Old Town, Kraków, Poland.jpg
Autor: Zygmunt Put, Licence: CC BY-SA 4.0
Church of St. Stanislaus and St. Wenceslaus, Sigismund chapel, Wawel 1, Old Town, Kraków, Poland
Exterior of the Basilica of San Lorenzo (Florence).jpg
Autor: Yair Haklai, Licence: CC BY-SA 4.0
Exterior of the Basilica of San Lorenzo (Florence)
Villa Medici a Fiesole 1.jpg
Autor: Donata Mazzini, Licence: CC BY-SA 3.0
Villa Medici in Fiesole
PalladioRotondaPlan.jpg
Abbildung 49 aus Andrea Palladio: I quattro libri dell’Architettura
Larotonda2009.JPG
Autor: Marco Bagarella, Licence: CC BY-SA 3.0
Picture of Villa La Rotonda in Vicenza
Einblick LH2 San Lorenzo Florenz.jpg
Autor: Stefan Bauer, www.ferras.at, Licence: CC BY-SA 2.5
Einblick ins Langhaus (Richtung Chor) der Basilica di San Lorenzo di Firenz
Florence duomo fc01.jpg
Autor: Fczarnowski, Licence: CC BY-SA 4.0
Florence, the Cathedral of Santa Maria del Fiore
Palais Farnese.jpg
Autor: Myrabella, Licence: CC BY-SA 3.0
Palazzo Farnese v Římě (16. století). Od roku 1874 slouží jako francouzská ambasáda v Itálii.
StPetersDomePD.jpg
The dome of San Pietro in Vaticano (Saint Peter's Basilica) in Rome, seen from the roof of the Castel Sant'Angelo
Column impost.svg
Autor: Ssolbergj, Licence: CC BY-SA 3.0
The impost of a column.
Litomyšl (Leitomischl) chateau - by Pudelek.jpg
Autor: Pudelek, Licence: CC BY-SA 4.0
Litomyšl (Leitomischl) - zámek
Tempio Malatestiano - Rimini 2.JPG
Autor: Paperoastro, Licence: CC BY-SA 4.0
This is a photo of a monument which is part of cultural heritage of Italy. This monument participates in the contest Wiki Loves Monuments Italia 2015. See authorisations.
Parione - palazzo Riario o Cancelleria nuova 1628.JPG
Façade of the Palazzo della Cancelleria in Rome. The smaller door is the entrance to the minor basilica of San Lorenzo in Damaso.
Wawel Royal Castle courtyard (N), 4 Wawel, Old Town, Krakow, Poland.jpg
Autor: Zygmunt Put, Licence: CC BY-SA 4.0
Wawel Royal Castle courtyard (N), 4 Wawel, Old Town, Krakow, Poland
Florence duomo fc10.jpg
Autor: Fczarnowski, Licence: CC BY-SA 4.0
Florence, the Cathedral of Santa Maria del Fiore
Tempietto di San Pietro in Montorio.jpg
Autor: Labicanense, Licence: CC BY 4.0
Tempietto di San Pietro in Montorio
Révai nagy lexikona; az ismeretek enciklopédiája (1911) (14579850939).jpg
Autor: Internet Archive Book Images, Licence: No restrictions

Identifier: rvainagylexikona01rvai (find matches)
Title: Révai nagy lexikona; az ismeretek enciklopédiája
Year: 1911 (1910s)
Authors: Révai, Mr János, 1860-1926 Kovács, Zoltán, 1863- Sziklay, János, 1857-1941
Subjects: Encyclopedias and dictionaries, Hungarian
Publisher: Budapest Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság
Contributing Library: Robarts - University of Toronto
Digitizing Sponsor: University of Toronto

View Book Page: Book Viewer
About This Book: Catalog Entry
View All Images: All Images From Book
Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

Text Appearing Before Image:
raművész, szül.Gin L-owban 1 se.í- ápr. 10. Apja (franc, zenemű-ve z) lanílotfa majd Krnst PauorLondonban, hon-nan Richter János hozta ol s küldto 1881-bentiszthez; még ugyanaz évben roppant sikerreljátszott a bécsi fühamonikusoknál. 1898. rövidideig a lipcsei konzervatórium tanára (előbbWeimarban karnagy); soká élt Frankfurtban,legújabban líerlinben a zeneszerzésnek ól. Zon-gorára H-moll ésE-dur hangversonydarabokat,Fis-moll szonátát stb. írt, gordonkára C-dur hang-versonyművet; vonósnégyeseket (A-m., Es-d.),megnyitókat, F-dur szimfóniát. Operái: DerRubin (1893), Ghismonda, Gernot (Wagner mo-dorában), Die Abreise (1 felv. víg), Kain, DerImprovisutor, Tiefland (1903. ; berlini, csodá-lato an nagy sikere után Bécsben 1908. ésBudapesten «A hegyek alján» c), Flauto 6olo(1 felv. víg), Tragaldabas (víg), Izeyl (1909). Elsőle;e-éee Teresa Carrenno zongoraművésznő(1892), a második Hermine Fink dalénekesnő(1895); mindkettőtől elvált.
Text Appearing After Image:
ALBERTI LEONE BATTISTA : A PALAZZO RUCCELLAI FIRENZÉBEN Alberta — 301 - Albert 4. A., Heinrich, német költő és zeneszerző, szül.Lobensteinban, Reusz hercegségben, 1604 jun. 28.,megh. Königsbergben 1651 okt. 6., hol 1631 ótaa székesegyház orgonistája volt. Dach és Róber-tban barátjaival az első sziléziai iskolának kónigs-bergi körét alkották. Egyszerűség és bensőségáltal jellemzett dalai, főleg az egyháziak, melyek-hez maga szerzetté a zenét, a kor legjobb Uraitermékei közé tartoznak s megjelentek 1642—48és legújabban 1883—84. Az egyetem 100 évesjubileumára írt énekes színdarabja (operája?«Prussiarchus» c. 1645.) nem maradt fenn. 5. A., Josef, fényképész, szül. 1825 márc. 5. Mün-chenben, megh. u. o. 1886 máj. 5. Hallgatója volta, müncheni műegyetemnek és az akadémiának,1850. fényképészeti műtermet állított fel Augs-burgban, 1858. Münchenben. Ő volt az első, aki afényképezést kézi rajzok és rézmetszetek, ké

Note About Images

Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability - coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.
UNICEF Innocenti Research Centre.jpg
Autor: Warburg, Licence: CC BY-SA 3.0
Piazza Santissima Annunziata in Florence. Ospedale degli innocenti, frontside. Architect: Filippo. Brunelleschi
Chambord-wide-2004.jpg
Autor: unknown, Licence: CC BY-SA 2.0
Heidelberg-Schloß.JPG
(c) Pumuckel42, CC BY-SA 3.0
Heidelberg castle, total view from NNW
Santa Maria Novella.jpg
Autor: No machine-readable author provided. JoJan assumed (based on copyright claims)., Licence: CC BY-SA 3.0

Santa Maria Novella, a church in Florence, Italy

Own photo - photo made by Georges Jansoone on 12 October 2005
Libreria Marciana Venezia sera.jpg
Autor:
This image is not public domain. Please respect the copyright protection. It may only be used according to the rules mentioned here. This specifically excludes use in social media, if applicable terms of the licenses listed here not appropriate.
Please do not upload an updated image here without consultation with the Author. The author would like to make corrections only at his own source. This ensures that the changes are preserved.
Please if you think that any changes should be required, please inform the author.
Otherwise you can upload a new image with a new name. Please use one of the templates derivative or extract.
, Licence: CC BY-SA 3.0
The Biblioteca Marciana in Venice. View at sunset
Palazzo Senatorio Capitol Roma BW 1.JPG
Palazzo Senatorio, Kapitol, Rom