Reprodukce (fotografie)

Fotoaparát Joločka (Ёлочка), reprodukční jednotka "C-64"
Amatérská reprodukční sada s fotoaparátem Zenit - EТ, objektiv Industar-61 L/Z připevněn mezikroužky

Fotografická reprodukce, fotoreprodukce je typ fotografie, kde je zapotřebí převést jistý materiální objekt na fotografické zobrazení. Hlavním cílem je zachování autentičnosti objektu, které přesně sdělí informace o něm a jeho vzhledu.

Popis

Například při reprodukcích map je třeba použít zvláštní techniku osvětlení, aby byl obraz osvětlen rovnoměrně, aby se všechny barvy a odstíny reprodukovaly co nejpřesněji. V klasické barevné fotografii je nutné počítat s barevnou teplotou světla a správně zvolit charakteristiku filmu. V digitální fotografii je nutné správné nastavení vyvážení bílé. Je nutné rozumět fyzice, osvětlovací technice a exponometrii.

Faksimile

Faksimile je velice přesné napodobení originálu – nejen vizuálního obsahu, ale všech vlastností reprodukovaného objektu[1], většinou starých tisků nebo rukopisů. Kopie bývá často od původního dokumentu těžko rozlišitelná. Na rozdíl od fotografické reprodukce se faksimile může v nepatrných detailech od originálu lišit, ovšem jeho autenticita je nesrovnatelně vyšší.

Charakteristiky

  • Základní[1]
    • Počet barev tisku (jedno-, dvou- a mnoho- barevný)
    • Použitá metoda tisku (ofset, hlubotisk, fotografický tisk a další)
  • Volitelné
    • Materiál, na kterém je pořízen tisk (na křídovém papíře, raženém papíru, celofánu a podobně).

Odkazy

Reference

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Самодельная репродукционная установка с фотоаппаратом Зенит-ЕТ.jpg
Autor: Andshel, Licence: CC BY-SA 3.0
Самодельная репродукционная установка (фотоувеличитель "Юность") с фотоаппаратом "Зенит-ЕТ"