Románská architektura

Románský sloh se prosadil ve stavitelství a výtvarném umění v zemích západní, jižní a střední Evropy v 11.-13. století. Východ Evropy byl v té době ovlivněn byzantským stylem.

V architektuře šlo o postupně rozvíjenou, v rámci Evropy a dané epochy víceméně jednotnou tradici konstruování staveb a použití materiálu. Termín „románská“ v sobě zahrnuje pokus vyjádřit vztah tohoto stavebního slohu k stavebnímu slohu antického Říma, jímž byl do značné míry inspirován a sdílel s ním některé stavební prvky (viz klasickou řádovou architekturu).

Relativní rozšířenost slohu a vzájemná podobnost stavebních struktur po Evropě byla umožněna poměrně značnou mobilitou středověkého lidu. Navzdory mnoha moderním představám o životě před průmyslovou revolucí nejen šlechta a rytíři, ale i kupci, řemeslníci, mniši a misionáři putovali Evropou a roznášeli a sdíleli tak mimo jiné znalosti potřebné ke konstrukci staveb.

Charakteristické znaky slohu

nelomený oblouk
nelomený oblouk

Rozvoj románské architektury a umění byl úzce spjat s dokončením christianizace Evropy, neboť noví věřící potřebovali prostory, kde by se mohli shromažďovat k liturgickým obřadům a kázáním. Stavěly se dva základní typy kostelů - baziliky a rotundy. Oba měly svůj předobraz v antickém stavitelství. Bazilika byla obdélníková stavba, jejíž vnitřní prostor byl podélně rozčleněn sloupořadím do tří i více lodí. Původně sloužila jako tržiště nebo soudní budova. V křesťanském chrámu byla hlavní loď podstatně vyšší i širší. Na východní straně ji ukončoval polokruhový výklenek – apsida, v němž bylo umístěno kněžiště. Uprostřed kněžiště stál oltář, u kterého se sloužila mše. Vnitřek baziliky osvětlovala okna umístěná v horní části zdí, jež vymezovaly střední loď. Součástí stavby bývaly věže. Také rotunda, jednoduchá stavba kruhového půdorysu s kuželovitou střechou, byla známa již ve starověku. Římané je užívali především jako hrobky. Křesťané je začali stavět na místech, kde si připomínali významné události z života svatých nebo jejich mučednickou smrt. Rotundy mívaly jednu i více apsid. Typickou románskou stavbu představují benediktinské kláštery (například proslulé opatství v Cluny), jejichž neodmyslitelnou součástí bývala bazilika.

V románském slohu byly postaveny také světské stavby, zejména hrady. Sloužily především jako pevnosti na obranu před nepřítelem, proto byla velká péče věnována jejich obrannému systému. Tvořily ho hradby, hradní příkopy a věže. Součástí hradu byl obytný palác. Sídlili v něm panovníci nebo jejich správci, později si opevněná sídla začala zřizovat také šlechta.

Na stavbu románských kostelů a hradů se začal používat kámen, zatímco v některých zemích (patří mezi ně i Čechy a Morava) se dosud stavělo především ze dřeva. Nepravidelné a nestejně velké kusy kamene se spojovaly dohromady větším množstvím malty. Zdi bývaly důkladné, široké několik metrů. Není divu, že málo členité stavby působily mohutným až těžkopádným dojmem. Mezi typické znaky románského slohu patří půlkruhový oblouk. Najdeme ho u vchodů a oken, ale také jako valenou klenbu. Používala se vedle plochých trámových stropů k překlenutí vnitřních prostor. Kromě toho již znali stavitelé křížovou klenbu (opírající se o dva oblouky). Tíha klenutého stropu spočívala na masivních zdech a sloupech, které byly zakončeny ozdobnými hlavicemi. Těžké zdivo neumožňovalo stavět širší dveřní ani okenní otvory. Okna věží a velkých sálů v hradních palácích bývala sdružena dvě až čtyři vedle sebe, oddělena sloupky. Vchody zdobily umělecky zpracované portály.

Vnitřek kostelů se většinou omítal. Architekturu vhodně doplňovala sochařská výzdoba a nástěnné malby. Zobrazovaly výjevy z Bible nebo ze života svatých, a názorně je tak přibližovaly věřícím, kteří neuměli číst. Podobné náměty se objevovaly také při výzdobě rukopisů. Malířská výzdoba knih a knižní desky, bohatě zdobené vyřezávaným dřevem, vzácnými kovy či drahokamy, patří stejně jako šperky k typickým projevům románského slohu v oblasti uměleckých řemesel.

Vnitřní zařízení hradů bývalo tehdy ještě poměrně jednoduché. Skládalo se ze základních kusů nábytku. Důležitá byla truhla, do které se ukládaly potřebné předměty včetně oblečení. Sloužila také k sezení nebo ležení. Postel, stůl, křeslo a stolička měly jednoduché tvary. Svítilo se svícemi nebo loučemi upevněnými do svícnů. Hlavním zdrojem tepla byl otevřený oheň v krbu.

Příklady zachovalých románských staveb

Česko

Trojitý nelomený oblouk románského slohu ve Zdíkově paláci (dříve Přemyslovský palác) v Olomouci
Podrobnější informace naleznete v článku Románská architektura v Česku.
Rotunda sv. Jiří na Řípu

Rotundy

Podrobnější informace naleznete v článku Seznam románských rotund v Česku.

Baziliky a jednolodní kostely

Další

Francie

Klášter Conques
Hlavice sloupů křížové chodby kláštera Saint-Génis-des-Fontaines

Německo

Kostel sv. Michala v Hildesheimu v Německu

Španělsko

Irsko

(c) Andreas F. Borchert, CC BY-SA 4.0
Klášter Jerpoint
Ruiny kláštera Baltinglass
 • Cormac's Chapel, Cashel (1127–1134)
 • Aghadoe, County Kerry (1158)
 • Nuns' Church, Clonmacnoise (1167)
 • Tuam Cathedral and Crosses (c. 1184)
 • Ardmore Church and Round Tower, County Waterford
 • Baltinglass Cistercian Abbey, County Wicklow
 • Boyle Cistercian Abbey, County Roscommon
 • Christ Church Cathedral, Dublin
 • Clonfert Cathedral, County Galway
 • Cong Abbey, County Galway
 • Devenish Round Tower and Churches, County Fermanagh
 • Dysert O'Dea Church and Round Tower, County Clare
 • Freshford, County Kilkenny
 • Jerpoint Cistercian Abbey, County Kilkenny
 • Killeshin, County Laois
 • Maghera, County Derry
 • Monaincha Abbey and Cross, County Tipperary
 • Rahan Church of Ireland Church, County Offaly

Itálie

Kostel San Sisto v Pise

Anglie

V Anglii se nazývá románská architektura jako Normanská architektura (Norman architecture).

Nizozemí

PieterskerkUtrecht
 • Sint Servaas, Maastricht
 • Onze-Lieve-Vrouwe, Maastricht
 • Munsterkerk, Roermond
 • Janskerk, Utrecht
 • Pieterskerk, Utrecht
 • St. Plechelmus, Oldenzaal
 • Chapel, Lemiers
 • reformovaný kostel, Oirschot

Belgie

Skandinávie

 • katedrála Domkyrkan, Lund, Švédsko
 • katedrála v Trondheimu, Norsko

Maďarsko

Polsko

 • kostel sv. Ondřeje, Krakov
 • Kostel, Opatów
 • Kostel, Tum
 • Kostel, Kruszwica
 • Kostel, Inowrocław
 • Kostel, Inowłódz
 • Rotunda, Strzelin

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Pieterskerk Utrecht.JPG
Pieterskerk, Utrecht
Aerial photograph Speyer Cathedral.jpg
Autor: Kai Scherrer, Licence: CC0
Aerial photograph of the Speyer Cathedral
StGenisdesFontaines Cloitre 02.jpg
(c) I, LeZibou, CC-BY-SA-3.0
Abbaye de Saint-Génis-des-Fontaines (Pyrénées-Orientales, Languedoc-Roussillon, France) : cloître (XIIIème siècle) : enfilade de chapiteaux
Pisa san Sisto.JPG
Autor: Paolo Fisicaro, Licence: CC-BY-SA-3.0
Chiesa di san Sisto
RotundaRip.jpg
(c) Blanulak, CC-BY-SA-3.0
Rotunda sv. Jiří na Řípu, upraveno - vyvážení barev
BaltinglassAbbey4957.jpg
Baltinglass Abbey, Baltinglass, County Wicklow, Ireland
Fountains Abbey view02 2005-08-27.jpg
Autor: User:Klaus with K, Licence: CC-BY-SA-3.0
Fountains Abbey ruins seen from Southwest.
Column impost.svg
Autor: Ssolbergj, Licence: CC-BY-SA-3.0
The impost of a column.
Rundbåge.png
Autor: unknown, Licence: CC-BY-SA-3.0
Jumièges2.JPG
Autor: Friedrich Tellberg, Licence: CC BY 2.5
Abtei von Jumièges (Frankreich, Dept. Seine-Maritime), Ruine. Querschiff der Abteikirche, Westmauer des Turms, 11. Jh. (romanisch), gotischer Chor aus dem 13. Jh.
Ripoll monestir.jpg
Ripoll monastery, County Ripolles, Catalonia, Spain.
Ják főkapu2.jpg
Autor: unknown, Licence: CC-BY-SA-3.0
Valvbåge.png
Autor: unknown, Licence: CC-BY-SA-3.0
Jerpoint Abbey E 1997 08 28.jpg
(c) Andreas F. Borchert, CC BY-SA 4.0

Jerpoint Abbey, County Kilkenny, Ireland


East view of the abbey