Románské jazyky

Rozšíření románských jazyků:
modrá – francouzština; zelená – španělština; oranžová – portugalština; žlutá – italština; červená – rumunština

Románské jazyky je rodina jazyků, které se vyvinuly z latiny. Stejně jako latina náleží do skupiny indoevropských jazyků. Někdy se označují také jako novolatinské. Tyto jazyky vznikly především tam, kde se kdysi rozkládala Římská říše, v níž byla latina úředním jazykem. Každá oblast byla přitom ovlivněna původními jazyky obsazených území a národů. Často tedy vznikaly různé pidžiny nebo kreolské jazyky.

Románskými jazyky mluví 800 miliónů lidí po celém světě.

Seznam románských jazyků

Románské jazyky v Evropě ve 20. století

Jelikož se např. jihoitalské dialekty vyvinuly samostatně z latiny, je možné je z lingvistického a komparativního hlediska považovat také za samostatné jazyky, i když jako takové nejsou uznány.

Odkazy

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Romance 20c en.png
Autor:
  • Koryakov Yuri love lipe silva
  • Serg!o: Outlined generalized Spanish zone and 'greened' Hispanic languages
  • Fert: Outlined generalized Italian zone and 'pinkened' Italian language
, Licence: CC BY-SA 3.0
Románské jazyky v Evropě ve 20. století.
Map-Romance Language World.png
 
es
 
pt
 
fr
 
it
 
ro
 
ca
 
+
 
-
Romance-lg-classification-en.png
Autor: Koryakov Yuri, Licence: CC BY 3.0
Chart of Romance languages based on structural and comparative criteria not on socio-functional ones.
  • FP: Franco-Provençal
  • IR: Istro-Romanian
Based on the chart published in "Koryakov Y.B. Atlas of Romance languages. Moscow, 2001".