Rovnoběžky

Rovnoběžky jsou v matematice dvě přímky ležící v téže rovině, které se v Euklidovské geometrii nikde neprotínají.

Rovnoběžky jsou takové dvě přímky, které mají stejný směr, ale neprotínají se v žádném bodě. I v případě prostorových přímek lze rovnoběžkami proložit rovinu.

Definice

Jsou-li p a q dvě přímky, pak jsou rovnoběžné právě tehdy, když platí:

, kde

Konstanta C značí vzdálenost obou přímek. Je-li C = 0, přímky splývají.

Rovnoběžnost dvou přímek a bývá zapisována jako .

Vlastnosti

Přímku různoběžnou s rovnoběžkami označujeme jako příčku rovnoběžek .

Související články


Externí odkazy