Rozvojová země

     Vyspělé země
     Rozvojové země
     Data nedostupná

Nejnovější klasifikace seřazené podle MMF[1] a OSN[2]

Rozvojová země je pojem obecně používaný k označování států, pro něž je typická nižší úroveň materiálního blahobytu. Neexistuje jediná celosvětově přijímaná definice stavu, kdy je stát „vyspělý“, a úroveň ekonomického rozvoje se také může velmi lišit v rámci skupiny rozvojových zemí.

V minulosti byl kladen důraz především na hospodářský růst a míru industrializace země. Dnes patří k nejuznávanějším měřítkům rozvinutost průmyslové základny a Index lidského rozvoje (HDI), který zohledňuje jak ekonomické, tak sociální aspekty rozvoje. Za rozvojovou tak bývá obvykle označována země s nižší životní úrovní obyvatelstva, méně rozvinutým průmyslem a nižším HDI.

Rozvojové země zahrnují: nově industrializované země, rozvíjející se trhy, hraniční trhy a nejméně rozvinuté země. Většinou jsou do této kategorie zařazovány členské státy G77 a další státy na podobném stupni vývoje. Někdy se nejméně rozvinutým zemím též zjednodušeně říká země Jihu či třetí svět.

Dělení

Mapa světa
Mapa světa představující kategorie HDI (na základě údajů z roku 2021, zveřejněných v roce 2022)
     Velmi vysoký (≥ 0.800)
     Vysoký (0.700–0.799)
     Střední (0.550–0.699)
     Nízký (≤ 0.549)
     Data nedostupná

Rozvojové země bývají ještě dále členěny. Na konci žebříčku se nacházejí nejméně rozvinuté země a naproti tomu se mluví o takzvaných nově industrializovaných zemích. Speciální skupinou jsou státy, které selhaly ve výkonu své funkce - tedy ty, kde vláda nemá kontrolu nad děním v zemi. Ty označujeme jako zhroucené státy (failed states).

Typické znaky

Odkazy

Reference

  1. World Economic and Financial Surveys World Economic Outlook Database—WEO Groups and Aggregates Information [online]. International Monetary Fund [cit. 2022-06-02]. Dostupné online. (anglicky) 
  2. Least Developed Countries May 2011/https://web.archive.org/web/20110517090756/http://www.unohrlls.org/en/ldc/related/62/ Archivováno 17. 5. 2011 na Wayback Machine. (2018 list December 2019/https://web.archive.org/web/20191221185727/http://unohrlls.org/custom-content/uploads/2018/12/list-of-least-developed-countries-rev1.pdf Archivováno 21. 12. 2019 na Wayback Machine.)
  3. New analysis reveals global distribution of toxic pollution and climate change. phys.org [online]. 2021-07-21 [cit. 2022-01-20]. Dostupné online. (anglicky) 

Související články

Rozdělení států světa podle "světů":

   

Externí odkazy

  • (anglicky)Přednáška švédského profesora Hanse Roslonga, Debunking myths about Third World (Rozbití mýtů o Třetím světě)
  • (anglicky)Tabulky (bráno ze statistického serveru NationMaster.com)
Procento obyvatel žijící v chudobě
Děti žijící v chudobě
Dětská úmrtnost a úmrtnost rodiček
Počet ročních dětí očkovaných proti tuberkulóze
Procento obyvatel žijící za 1, 2, 4, 11 dolarů na den.
Míra splácení národního dluhu
Přístup k pitné vodě
Přístup k sanitaci (koupel/sprcha)
Lidé žijící s AIDS
Předpokládaná délka života

Média použitá na této stránce

IMF advanced economies and UN least developed countries.svg
Autor: Allice Hunter, Licence: CC BY-SA 4.0
Countries designated by the International Monetary Fund as advanced economies are in blue, while countries designated as emerging and developing economies are in orange and red; of these, those designated by the United Nations as least developed countries are in red, while others are in orange. Countries shown in gray were not classed by the IMF or UN.
 
Advanced and developed countries
 
Emerging and developing countries
 
Least developed countries
 
Not mentioned by the IMF or UN
2021-22 UN Human Development Report.svg
Autor: Allice Hunter, Licence: CC BY-SA 4.0
Map of countries according to their category in the Human Development Index Report for 2021-22.
 
Very high (≥ 0.800)
 
High (0.700 – 0.799)
 
Medium (0.550 – 0.699)
 
Low (≤ 0.549)
 
Data unavailable