Ruda

Manganová konkrece
Zlatá ruda

Ruda (latinsky minera) označuje v geologii takový minerál nebo horninu, který obsahuje ekonomicky významný podíl chemických prvků, většinou kovů, umožňující jejich průmyslovou těžbu nejčastěji za účelem vytváření zisku.

Dělení rud a jejich složení

Rudy se dají rozdělit na monometalické a polymetalické, dále na rudy železa a rudy barevných (neželezných) kovů.

Rudné minerály pocházejí většinou ze skupin oxidů, sulfidů, silikátů, nebo i čistých prvků.

Ekonomická využitelnost

Ruda musí obsahovat takové prvky, které jsou cenné, jsou v ekonomicky využitelných koncentracích a jsou získatelné pomocí dostupných technologií.

Ložiska mohou obsahovat takový rozsah mineralizace, který v určité době nemusí být díky technologii nebo ekonomickým podmínkám využitelný. Tato situace se však v závislosti na změnách cen, potřeb průmyslu nebo vojenského využití suroviny může změnit. Například stará ložiska zlata považovaná za „vytěžená“ jsou díky dnešním technologiím a stálé potřebě zlata i jeho vysokým cenám znovu exploatována.

Důležité rudní minerály

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Kupfer mineral erz.jpg
Autor: unknown, Licence: CC-BY-SA-3.0
Banded iron formation.jpg
Autor: Siim, Licence: CC BY-SA 3.0
Rock sample (iron ore) is from Krivoy Rog, Ukraine. This rock is a property of museum of geology of University of Tartu.