Ruské carství

Ruské carství
 Русское царство 
 
Российское царство 
15471721Ruské impérium 
Kalmycký chanát 
Vlajka státu
vlajka
Státní znak
znak
geografie
Mapa
Moskevského velkoknížectví 16. století (tmavá),
carství v 17. století (světle zelená),
carství v 18. století (nejsvětlejší zelená)
obyvatelstvo
počet obyvatel:
6 milionů (rok 1500)
12 milionů (rok 1600)
14 milionů (rok 1646)
15.7 milionů (rok 1719)
státní útvar
státní útvary a území
předcházející:
Moskevské velkoknížectvíMoskevské velkoknížectví
Kazaňský chanátKazaňský chanát
Astrachaňský chanátAstrachaňský chanát
Sibiřský chanátSibiřský chanát
Kasimovský chanátKasimovský chanát
Nogajská hordaNogajská horda
následující:
Ruské impériumRuské impérium
Kalmycký chanátKalmycký chanát

Ruské carství (rusky Царство Русское, Russkoje tsarstvo, později změněno na rusky Российское царство, Rossijskoje tsarstvo) byl oficiální[1] název pro ruský stát pod vládou Rurikovců mezi rokem 1547, kdy si Ivan Hrozný z rodu Rurikovců přisvojil titul car vší Rusi, a rokem 1721, kdy Petr Veliký založil Ruské impérium. Někdy také bývá označován jako Moskevské carství (rusky Московское Царство).

V mnoha západních pramenech se lze setkat s názvem „Moskevské Rusko“; termínem, který se původně vztahoval k jeho předchůdci Moskevskému velkoknížectví[1], nebo také „carské Rusko“.

Historie

Související informace naleznete také v článku Dějiny Ruska.

Vytvoření centralizovaného státu

Ivan IV. Hrozný

Roku 1462 se stal moskevským velikým knížetem Ivan III. z rodu Rurikovců, který sjednotil roztříštěná ruská knížectví do jednotného státu. Roku 1480 vyhrál válku s Tatary a velkoknížectví se tak dostalo definitivně z područí Zlaté hordy. Postupně získal přímo či vazalsky další území – Kazaň, Pokamí a Pouralí a pronikl až za hřbet Uralu a k dolnímu toku Obu. Provedl expanzi i do ruských knížectví, která se nacházela pod litevskou či polskou nadvládou. Vznikla tak monarchie, která se opírala o bývalá knížata, o bojary i vyšší třídu z měst. Její další rozvoj pokračoval za vlády Ivana IV., který přestal používat titulu velkoknížete moskevského a vší Rusi a začal užívat od roku 1547 titulu car. Ivan IV. zvaný Hrozný provedl reformy, které modernizovaly ruský stát. V letech 15521556 dobyl Kazaňský a Astrachaňský chanát, pokračoval v expanzi na Sibiř. Pokusil se získat přístup k Baltskému moři a vedl války s Livonskem, Litvou, Polskem a Švédskem. Svoji politiku, která měla znamenat omezení moci šlechty a zavedení samoděržaví, se mu však zcela prosadit nepodařilo.

Nástup Romanovců

Po smrti Fjodora I. roku 1598 vymřela dynastie Rurikovců, čímž se Rusko dostalo do období rozporů a bojů o carskou korunu, nazývané také jako období smuty. Počátkem 17. století vládl Rusku Boris Fjodorovič Godunov, ovšem roku 1605 se objevil člověk, který se vydával za careviče Dimitrije, syna Ivana Hrozného, který byl již dříve zavražděn. Tento ve skutečnosti chudý šlechtic, který byl později nazván Lžidimitrij I., byl za účasti Republiky obou národů dosazen na carský trůn. V Rusku poté vypukly rozbroje a roku 1610 obsadila polská vojska Moskvu. Po vytvoření ruského lidového vojska však byla Moskva roku 1612 opět osvobozena. Roku 1613 byl do Moskvy svolán zemský sněm, který zvolil hlavou státu představitele starého moskevského bojarstva Michaila Fjodoroviče Romanova. Tomu se podařilo získat od Poláků smolenskou a od Švédů novgorodskou zemi, další území získal na jihovýchodě. Rusko pokračovalo v expanzi i v druhé polovině 17. století, kdy se mu díky povstání Bohdana Chmelnického podařilo získat levobřežní Ukrajinu, expandovalo dále na Sibiř, kterou postupně ovládlo. 17. století znamenalo pro Rusko také řadu povstání, z nichž snad nejznámější je selská vzpoura Stěpana Razina.

Rozmach Ruska v 18. století

Expanze Ruska mezi lety 15331896
Petr I. Veliký

Koncem 17. století se stal ruským carem Petr I. Veliký, který se pod cizím jménem Michajlov vydal roku 1697 s ruským „velikým poselstvem“ na cestu po Evropě. Seznámil se s technickým pokrokem, kontaktoval se s vojenskými a politickými osobnostmi, vědci, umělci, techniky, které pozval do Ruska, aby se podíleli na celkové modernizaci země. Po návratu do Ruska musel Petr potlačit povstání střelců. Roku 1700 podepsal po dlouholeté válce s Osmanskou říší mírovou smlouvu, díky níž Rusko získalo důležitý přístav Azov. Téhož roku začal válčit se Švédskem o Pobaltí, čímž začala severní válka trvající 21 let. Již roku 1702 získal Petr Veliký území v ústí Něvy, kde založil Petrohrad, který se stal roku 1712 ruským hlavním městem. Roku 1709 zvítězil nad švédským vojskem v bitvě u Poltavy, čímž se mu otevřela cesta k ovládnutí Pobaltí. Válka skončila Nystadským mírem, kdy Rusku připadlo Livonsko, Estonsko, Ingrie a část Karélie s Vyborgem a Rusko tak pevně zakotvilo na Baltu. Petr se též angažoval na Kavkaze, kde získal podporu knížectví, která byla pod vládou Turků. Dalšími významnými počiny Petra Velikého, které umožnily rozvoj Ruska, byly jeho sociální reformy, snaha o modernizaci země, zavádění manufaktur, rozvoj školství a vědy. Byla vytvořena silná armáda, vzniklo ruské loďstvo. Po smrti Petra Velikého sice nezaznamenalo Rusko žádné velké úspěchy, ač se účastnilo sedmé rakousko-turecké války, vše se změnilo až se zavedením osvícenského absolutismu Kateřinou II. Velikou.

Symbolika

Skica Petra Velikého z roku 1699

Odkazy

Reference

  1. a b "В некотором царстве, в некотором государстве... Sigurd Shmidt, Doctor of history sciences, academician of RAV. istrodina.com [online]. [cit. 2008-07-28]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2007-10-29. 

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Naval ensign of Russia.svg
Při zobrazení tohoto souboru lze snadno přidat orámování
No flag.svg
No official flag.
Seal of Ivan 3 (reverse).svg
Double-headed eagle on the reverse of the seal of Ivan III of Russia
Hw-ivan4.jpg
Ivan IV Vasilevich (Ivan the Terrible) (1530-1584)
Banner of the Most Merciful Savior, 1552.svg
Autor: Лобачев Владимир, Licence: CC BY-SA 3.0
In the Illustrated Chronicle of Ivan the Terrible, there is an image of the banner of Ivan the Terrible in the Kazan campaign — a bifurcated white one with the image of the Savior and an eight-pointed cross above it. According to other sources, the banner was red instead of white. A copy of this banner, which has been restored many times, is still kept in the Kremlin Armoury.
Flag of the Tzar of Muscovia.svg
Autor: Участник Radziun, Licence: CC BY 3.0
Flag of Tzar of Muscovia (circa 1693)
Гербовое знамя 1696.png
Гербовое знамя 1696 г. Одно из первых знамен Петра I 1696 года, в традициях предков.
Russian coa 1604.png
Гербовый орел с большой печати Бориса Годунова. До 1604 г.
Russian Tsardom 1500 to 1700.png
Autor: , Licence: GFDL
Territory of the Tsardom of Russia in
  •  
    AD 1500,
  •  
    1600 and
  •  
    1700.
Seal of Ivan 4 1539 a.svg
Autor: Лобачев Владимир, Licence: CC0
Russian coat of arms during the reign of Ivan Grozny. Seal of Ivan IV. 1539.
Naval Ensign of Russia.svg
Při zobrazení tohoto souboru lze snadno přidat orámování
Flag of Russian Navy (Krepost) 1699-1700.svg
Flag of Russian Navy (Krepost) 1699-1700
Russian-coat-arm-1667.svg
Autor: AlexTref871, Licence: CC BY-SA 4.0
Coat of arms of the Russian kingdom of 1667
Flag of the Kalmyk Khanate.svg
Autor: Dekodrak, Licence: CC BY-SA 4.0
Flag of the Kalmyk Khanate in Kalmykia (today a republic of Russia located directly north of the North Caucasus in Eastern Europe).
Flag of Russia (1668-1693).svg
Ensign of the ship Oryol, the first naval flag of the Milgightav of Russia.
COA by Ivan IV of Russia 1577.png
COA by Ivan IV of Russia. 1577
Naval Jack of Russia.svg
Naval jack of the Russian Federation
Проекты флагов.jpg
Знамя, рисованное Петром I в черновом рескрипте Украинцову, посланном с Жерловым в 1699 году.
Russia03.gif
герб России в конце XVI — начале XVII века
Great banner of Ivan IV of Russia.jpg
The great banner of Ivan IV of Russia. 1560
Royal Coat of arms of Russia (17th century).svg
Autor: TRAJAN 117, Licence: CC BY-SA 3.0
Royal Coat of arms of Russia, used from 1667.
Flag of Oryol ship (variant).svg
Autor: Osipov Georgiy Nokka, Licence: CC BY-SA 3.0
Proposed design of the flag of the ship "Eagle"
Russia 1533-1896.gif
Autor: Marxist Internet Archive, Licence: CC BY-SA 2.0
Russian expansion in Eurasia between 1533–1896
Russia05.png
Coat of arms of Russia in early XVIII century