Rychta (budova)

Stará rychta - Praha 1, Staré Město

Rychta byla v období feudalismu sídlem úředníka – rychtáře. Tato označení byla preferována v oblasti magdeburského práva. V oblasti franského práva (hlavně sever Čech a Moravy, Slezsko a Lužice) byl pro rychtáře preferován synonymní výraz šoltys (též šulc či šolc, jeho sídlo se nazývalo šulcovna), v části Moravy se rychtář nazýval fojt a jeho sídlo fojtství.

Městské rychty

Ve městských rychtách úřadoval královský rychtář dohlížející na městskou radu. Úřad královského rychtáře ztrácel postupně na významu a jeho sídlo bylo někdy změněno na radnici (např. Stará radnice v Brně), nebo bylo přebudováno k jiným účelům.

Významné bývalé městské rychty jsou například:

Venkovské rychty

Hamousův statek – rychta ve Zbečně

Na vesnici byl rychtář vrchnostenským úředníkem, který především zajišťoval plnění vrchností vydávaných pokynů.

Sídla jmenovaných (volených) rychtářů

Na některých panstvích zastávali rychtářský úřad obvykle dobří hospodáři, vážení a vzdělaní, kteří bývali k přijetí funkce vyzváni vrchností, později byli také voleni. Při předávání funkce se stěhovala „obecní almara“ s úředními spisy vždy do usedlosti nového rychtáře. Zpravidla se stavení takového (dočasného) sídla rychty svou velikostí, výstavností ani uspořádáním nelišilo od usedlostí ostatních hospodářů. Příkladem je rychta ve Zbečně.

Jmenovaným rychtářem byl např. František Jan Vavák, kronikář a rychtář v Milčicích.

Sídla dědičných rychtářů

Založení vsi. Předávání výsad lokátorovi (Saské zrcadlo)

Jiná situace vznikala tam, kde rychtářství bylo jakousi výsluhou a odměnou pro lokátora – zakladatele vsi. Rychtář měl tím zajištěny určité výsady. Např. roku 1441 vydal Čeněk ze Šárova na Lanškrouně privilegium na damníkovskou rychtu Václavu Hermanovi. K příslušenství této rychty patřil půllán rolí, mlýn o jednom kole a právo držet k rychtě řemeslníky, jako byl kovář, pekař, řezník, krejčí a švec. Navíc měl tento dědičný rychtář právo za určitý plat svobodně vařit a šenkovat pivo. Pozůstatky těchto rychtářských privilegií se v obci udržely až do 19. století.[1]

Sídlo rychty v takovém případě nejenom zajišťuje dobrý chod rychtářského úřadu (velká světnice pro schůze), ale plní rovněž reprezentativní funkci.

Dědičným rychtářem byl např. Antonín Nývlt ze Rtyně v Podkrkonoší, čelný představitel selského povstání v roce 1775.

Rychty jako stavební památky

Karlovské fojtství – národní kulturní památka, Velké Karlovice
Vísecká rychta
největší roubená stavba v ČR
Rychta v Přerově nad Labem
Polabské národopisné muzeum
Bývalá rychta (dnes Ekocentrum)
Oldřichov v Hájích

Významné bývalé rychty jsou dnes kulturními památkami:

 • Hornoměstská rychta – kulturní památka ve Velkém Meziříčí
 • Chodská rychta (Domažlice) – zájezdní hostinec Domažlice, Čsl. armády 66, kulturní památka
 • Chodská rychta (Draženov) – venkovská usedlost Draženov čp. 127 a 128, kulturní památka
 • Hospoda Na rychtě – bývalé fojtství (šoltézství) v Lipové-lázních, kulturní památka
 • Karlovské fojtstvíVelké Karlovice, národní kulturní památka
 • Maršovská rychta – hotel a kulturní památka v obci Maršovice u Nového Města na Moravě
 • Rychta (Bradlecká Lhota) – přenesena z Bradlecké Lhoty do Muzea lidových staveb v Kouřimi
 • Rychta (Dlouhomilov)Dlouhomilov čp. 7, kulturní památka
 • Rychta (Hanušovice)Hanušovice Údolní 58, okres Šumperk, kulturní památka
 • Rychta (Hlubočky)Hlubočky, náměstí Družby 10, kulturní památka
 • Rychta (Javorek)Javorek čp. 22, kulturní památka
 • Rychta (Kněževes nad Oslavou)Kněževes) čp. 3, budova rychty v sobě ukrývá gotickou tvrz pánů z Kněževsi, kulturní památka
 • Rychta (Komárov)Toužim, místní část Komárov čp. 12, patrně nejstarší památka lidové architektury v ČR
 • Rychta (Kosov)Kosov (okres Šumperk) čp. 1 – kulturní památka, rozsáhlá stavba s neporušenou dispozicí, klenutými chlévy a fasádou z roku 1834
 • Rychta (Kozlov)Kozlov (Bystřice nad Pernštejnem) čp. 4, kulturní památka
 • Rychta (Krásensko)Krásensko čp. 76, kulturní památka a školské zařízení pro environmentální vzdělávání
 • Rychta (Krásněves)Krásněves čp. 3, bez památkové ochrany, zbořena v roce 2016
 • Rychta (Lesnice)Lesnice čp. 31, kulturní památka v horní části obce
 • Rychta (Linhartice)Linhartice čp. 60, kulturní památka
 • Rychta (Lobzy)Plzeň – Lobzy, Rolnické náměstí 1/5, kulturní památka
 • Rychta (Malá Morávka)kulturní památka v obci Malá Morávka
 • Rychta (Mladějov na Moravě)Mladějov na Moravě čp. 125, kulturní památka v západní části obce
 • Rychta (Nezdice na Šumavě)Nezdice na Šumavě čp. 1, kulturní památka
 • Rychta (Obyčtov)Obyčtov čp. 22, kulturní památka
 • Rychta (Oldřichov v Hájích)Oldřichov v Hájích čp. 5, bývalá rychta a zájezdní hostinec, kulturní památka
 • Rychta (Olšany)Olšany čp.17 (okres Šumperk), kulturní památka
 • Rychta (Pejškov)Pejškov u Tišnova čp. 3, kulturní památka
 • Rychta (Petrašovice)Petrašovice čp. 26, okres Liberec, kulturní památka
 • Rychta (Přerov nad Labem)Přerov nad Labem čp.19, dnes tzv. Staročeská chalupa ve Skanzenu v Přerově nad Labem
 • Rychta (Rapotín)Rapotín čp. 112, kulturní památka
 • Rychta (Raspenava)Raspenava čp. 313, kulturní památka (usilováno o zrušení)
 • Rychta (Rychnov na Moravě) – Rychnov na Moravě čp. 164, kulturní památka
 • Rychta (Sněžné)Sněžné čp. 43, okres Žďár nad Sázavou, kulturní památka
 • Rychta (Sirákov) – dosud stojící budova rychty čp. 29, okres Žďár nad Sázavou. Bez památkové ochrany.
 • Rychta (Světlá pod Ještědem)Světlá pod Ještědem, rodný dům Petra Mužáka manžela Karolíny Světlé, kulturní památka
 • Rychta (Třebotov)Třebotov čp. 1, kulturní památka
 • Rychta (Úvalno)Úvalno bývalá kontribučenská sýpka, dnes sídlo galerie "Na Rychtě", kulturní památka
 • Rychta (Vraclávek)Vraclávek čp. 13, kulturní památka
 • Rychta (Vídeň u Velkého Meziříčí) – původně tvrz Vídeňských z Českého Ostrova, poté rychta. Cenná stavba zbourána při cvičení HZS ve druhé polovině 80. let 20. století.
 • Rychta (Zbečno)Zbečno čp. 22, roubená budova (Hamousův statek), kulturní památka
 • Stará rychta – sídlo staroměstského královského rychtáře na rohu Rytířské ulice a ulice Na Můstku v Praze 1
 • Šoltýství Heřmanovice – sídlo šoltýse (rychtáře) Heřmanovice čp. 136, kulturní památka
 • Vísecká rychta – největší roubené stavení v ČR, pobočka Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě s expozicí lidového umění
 • Rychta (Znětínek) – dosud stojící budova svobodné rychty čp. 18 se nachází v severovýchodní části návsi. Bez památkové ochrany.

Významné nedochované rychty

 • Rychta (Kamenice) – Kamenice u Dobrého čp. 1 (nedaleko Dobrušky), mimořádná památka lidové architektury, zničená v 80. letech 20. století
 • Rychta (Žibřidice) – Hrázděná stavba (Kretscham) ze Žibřidic, předloha pro papírový model arch. Richarda Vyškovského[2]

Repliky

Rychta ve skanzenu Řepora

Reference

 1. (Red.) Borkovcová, Marie: Krajem koruny země: Vlastivěda Lanškrounska, Městské muzeum Lanškroun, Lanškroun 2002, 560 stran, ISBN 8023890816
 2. Zlatá kniha vystřihovánek arch. Richarda Vyškovského: 35 vystřihovánek z časopisu ABC a novinka Hrad Točník, BB/art ve spolupráci se společností Ringier ČR, 2007, ISBN 978-80-7381-102-0 (395 stran, vyšlo k 50. výročí časopisu ABC)

Literatura

 • Frolec Václav, Vařeka Josef: Lidová architektura. Encyklopedie, (2. přepracované vydání), Grada, Praha 2007, ISBN 978-80-247-1204-8, EAN 9788024712048;
 • Mencl Václav: Lidová architektura v Československu, Academia, Praha 1980
 • Škabrada Jiří: Lidové stavby – Architektura českého venkova, Argo, Praha 2005, ISBN 80-7203-082-5

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Założenie wsi. rysunek wg Zwierciadła saskiego.jpg
Creating a Village. Sassenspegel ca. 1300
Prerskanzen 05.JPG
Autor: Petr Vilgus, Licence: CC BY-SA 3.0
Skanzen polabské architektury v Přerově nad Labem - Staročeská chalupa
Hamousův statek.jpg
Autor: cs:ŠJů, Licence: CC BY-SA 3.0
Zbečno. Hamousův statek.
Řepora-krčma.jpg
Autor: cs:User:ŠJů, Licence: CC BY-SA 3.0
Skanzen středověkého městečka Řepora, Praha. Krčma.
Vísecká rychta 1.jpg
Vísecká rychta, pobočka českolipského muzea, v obci Kravaře zvenku