Rytmus

Rytmus (latinsky rythmos, řecky ρυθμός) je pravidelné střídání, či opakování zvuku nebo částí nějakého děje (pracovní fáze spalovacího motoru). Příroda má také své přirozené rytmy v podobě střídání dne a noci, střídání ročních období, ve vesmíru i pravidelných periodických pohybech většiny nebeských těles. Od těchto přírodních rytmů pak bývají v běžné praxi odvozeny mnohé další periodické děje a procesy společenské povahy. Rytmus může označovat:

jazyk a literatura
  • rytmus (literatura) – střídání krátkých a dlouhých, nebo přízvučných a nepřízvučných slabik podle daných pravidel, realizace schématu, tj. záměrné opakování určitých zvukových prvků ve verši
    • rytmy se řídce užívá také jako přímé označení pro verše
  • rytmus (lingvistika) – pravidelné uspořádání zvukových prvků, přízvuků, dlouhých slabik a podobně. Tedy i lidská řeč má svůj pravidelný přirozený rytmus
biologie
hudba
ekonomika
  • pracovní rytmus – rozdělení práce na určité dílčí celky či etapy, které mají vymezit délky trvání
kultura
  • Rytmus života – český společenský časopis
  • Rytmus (rapper) – slovenský rapper
  • Rytmus – spolkový hudební časopis sdružení Přítomnost

Související články

Externí odkazy

  • Slovníkové heslo rytmus ve Wikislovníku