Sázavka (říčka)

Sázavka
Sázavka u Světlé nad Sázavou
Základní informace
Délka toku32,2 km
Plocha povodí132,7 km²
Průměrný průtokJosefodol 0,75 m³/s
SvětadílEvropa
Hydrologické pořadí1-09-01-102
Pramen
Ústí
Protéká
ČeskoČesko Česko (Kraj Vysočina - Habry, Leština u Světlé, Světlá nad Sázavou)
Úmoří, povodí
Atlantský oceán, Severní moře, Labe, Vltava, Sázava
Povodí Sázavky
Povodí Sázavky
Logo Wikimedia Commons multimediální obsah na Commons
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Sázavka nazývaná též Malá Sázava je největší pravostranný přítok Sázavy, který pramení jihozápadně od osady Rankov v nadmořské výšce 558 m, západně od Chotěboře, v Kraji Vysočina. Délka toku činí 32,2 km.[1] Plocha povodí měří 132,7 km².[2]

Průběh toku

Geomorfologické členění

Nejprve její tok směřuje na sever. Protéká Spáleným rybníkem, pod kterým se obrací na západ. Dále napájí Branecký rybník a větší Jilemský rybník. Po dalších dvou kilometrech vtéká do přírodní rezervace Havranka, kde přijímá z pravé strany svůj první větší přítok Vepříkovský potok, který přitéká ze severovýchodu od obce Vepříkov. Pod tímto soutokem vzdouvá její vody velký Jiříkovský rybník. Její tok dále směřuje severozápadním směrem mělkým plochým údolím k městu Habry, kde napájí větší Haberský rybník, který je výraznou dominantou města. Celý tento úsek, který je z velké části regulován, v němž se zachovalo jen několik krátkých přirozených úseků, je znám spíše jako Jiříkovský potok.

Od výtoku z Haberského rybníka je říčka nazývána Sázavkou. V tomto úseku proudí málo zalesněnou krajinou převážně západním směrem ke Štěpánovu, u něhož ji posiluje zprava potok Radinovka. U Štěpánova se nachází jedna z budoucích vhodných lokalit pro výstavbu vodní nádrže. (Viz Lokalita vhodná pro vybudování vodní nádrže.) Níže po proudu u obce Leština u Světlé se do říčky vlévá zprava potok Leština, který je jejím největším pravostranným přítokem. Pod tímto soutokem se její tok obrací k jihu, údolí se prohlubuje a spád říčky se zvyšuje. V úseku mezi Sázavkou a Josefodolem její tok místy meandruje. V Josefodole přijímá zleva Zbožský potok, který je jejím největším levostranným a celkově nejvodnějším přítokem. Jižní směr si již říčka ponechává až ke svému ústí do Sázavy ve Světlé nad Sázavou na říčním kilometru 144,7[1]nadmořské výšce 390 m.

Geomorfologické členění

Celé povodí Sázavky se nachází v geomorfologickém celku Hornosázavská pahorkatina. Údolí říčky tvoří rozhraní mezi jednotlivými jejími podcelky.[3] Všechny její levostranné přítoky a pravostranné přítoky po Jiříkovský rybník odvodňují severozápadní část Havlíčkobrodské pahorkatiny. Nejvyšším bodem této části povodí je vrch Vizáb (598 m), který se nachází západně od Sedletína a je současně i nejvyšším bodem celého povodí. Říčka odvodňuje jeho severní a severovýchodní úbočí. Pravostranné přítoky od Jiříkovského rybníka po Leštinu u Světlé odvodňují jižní část Kutnohorské plošiny. Zbývající pravé přítoky od Leštiny u Světlé po ústí spolu s převážnou částí povodí potoka Leštiny odvodňují východní část Světelské pahorkatiny. Nejvyšším bodem této části povodí je vrch Borovina (585 m), který se nachází jihozápadně od Kynic. Sázavka odvodňuje jeho severovýchodní úbočí.

Klimatické poměry

Klimatické poměry (E. Quitt, 1971)
Riziko vysychání drobných vodních toků v povodí Sázavky dle VÚV T. G. M. (viz Externí odkazy)
Ploché údolí pod Jiříkovským rybníkem
Sázavka pod Haberským rybníkem

Povodí Sázavky se nachází ve čtyřech klimatických oblastech (dle Quitta, 1971).

Klimatické charakteristiky jednotlivých oblastí nacházejících se v povodí Sázavky:[4]

Klimatické charakteristikyCH7MT2MT3MT7
Počet letních dnů10–3020–3020–3030–40
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více120–140140–160120–140140–160
Počet mrazových dnů140–160110–130130–160110–130
Počet ledových dnů50–6040–5040–5040–50
Průměrná teplota v lednu (°C)−3 až −4−3 až −4−3 až −4−2 až −3
Průměrná teplota v červenci (°C)15–1616–1716–1716–17
Průměrná teplota v dubnu (°C)4–66–76–76–7
Průměrná teplota v říjnu (°C)6–76–76–77–8
Průměrný počet dní se srážkami 1 mm a více120–130120–130110–120100–120
Srážkový úhrn ve vegetačním období (mm)500–600450–500350–450400–450
Srážkový úhrn v zimním období (mm)350–400250–300250–300250–300
Počet dnů se sněhovou pokrývkou100–12080–10060–10060–80
Počet dnů zamračených150–160150–160120–150120–150
Počet dnů jasných40–5040–5040–5040–50

Větší přítoky

Nejdelším přítokem Sázavky je potok Leština s délkou toku 7,3 km.[5] Přítokem s největší plochou povodí je Zbožský potok, jehož rozloha povodí činí 19,8 km².[2]

 • Vepříkovský potok, zprava, ř. km 25,6[6]
 • Kněžský potok je levostranný přítok, jehož délka toku činí 3,2 km.[7][pozn 1] Potok pramení severovýchodně od vsi Kněž v nadmořské výšce okolo 545 m. Po celé své délce teče převážně severozápadním směrem regulovaným korytem. Do Sázavky se vlévá na jejím 18,3 říčním kilometru[7] jihozápadně od Habrů v nadmořské výšce okolo 455 m.
 • Radinovka, zprava, ř. km 15,1[8]
 • Leština, zprava, ř. km 13,0[5]
 • Zbožský potok, zleva, ř. km 3,3[1]
 • Bohušický potok, zprava, ř. km 0,6[7]

Rybníky

Vodní nádrže v povodí Sázavky podle rozlohy:[9]

název vodní nádrževodní tokrozloha (ha)celkový objem (tis. m³)retenční objem (tis. m³)
Jiříkovský rybníkSázavka22,6320125
Haberský rybníkSázavka12,98457
Kunický rybníkLeština9,96035
Jilemský rybníkSázavka6,412041
Leštinský rybníkLeština4,97027
Trněný rybníkVepříkovský potok4,610030
Stinkabezejmenný potok[pozn 2][1]4,52515
Tiský rybníkbezejmenný potok[pozn 3][6]2,15413,5
Lesní rybníkVepříkovský potok2,01410
MarkusLeština1,465

Vodní režim

Vodoměrná stanice s limnigrafem v Josefodole
Nový most postavený v roce 2011 na místě starého mostu (snímek výše)

Sázavka patří stejně jako ostatní toky v povodí Sázavy mezi toky vrchovinno-nížinné oblasti. V zimním a jarním období odteče nad 60 % celoročního odtoku. Maxim dosahuje od února do dubna, což je způsobeno především táním sněhu. V letních měsících mohou její hladinu zvýšit přívalové srážky, či dlouhotrvající deště, tak jako se stalo například v polovině srpna roku 2002, kdy na vodočtu v Josefodole vystoupila její hladina na 224 cm.[10]

Průměrný průtok Sázavky v Josefodole činí 0,75 m³/s.[10]

Hlásné profily:[10][11]

místoříční kmplocha povodíprůměrný průtok (Qa)stoletá voda (Q100)poznámky
Josefodol2,30124,42 km²0,75 m³/s59,0 m³/saktualizace 2023
ústí0,0132,68 km²0,78 m³/s68,0 m³/snení aktualizováno

M-denní průtoky u ústí:[12]

M [dní]Q30Q60Q90Q120Q150Q180Q210Q240Q270Q300Q330Q355Q364
Q [m³/s]1,851,230,930,740,600,500,410,340,280,220,160,110,07

N-leté průtoky pod Haberským rybníkem:[13]

N-leté průtokyQ1Q2Q5Q10Q20Q50Q100
Q [m³/s]3,85,68,712,417,726,437,7

N-leté průtoky v Josefodole:[10][pozn 4]

N-leté průtokyQ1Q2Q5Q10Q20Q50Q100
Q [m³/s]17,022,030,036,043,052,059,0

Historické povodně

Rozvodněná Sázavka ve Světlé nad Sázavou v březnu 2006

Povodeň v roce 1891

Jedna z největších historicky doložených povodní na Sázavce proběhla na začátku března roku 1891, kdy během prudkého oteplení a následného tání, které doprovázel vytrvalý déšť, rozvodněná řeka zaplavila celý Josefodol. Další škody způsobila ve Světlé nad Sázavou, kde zatopila parní pilu do výše dvou metrů, strhla most u brusírny Karlov a přerušila tak spojení k místnímu nádraží.[14]

Povodeň v roce 1968

K této povodni došlo v polovině ledna roku 1968, kdy hladina řeky na vodočtu v Josefodole dosáhla 282 cm.[10]

Využití

Doprava

Údolím říčky mezi Leštinou a Světlou nad Sázavou je vedena dvoukolejná elektrizovaná trať č. 230 (Praha–) KolínHavlíčkův Brod.

Lokalita vhodná pro vybudování vodní nádrže

U vsi Štěpánov se dle Generelu LAPV (Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod) vytvořeného pracovní skupinou složenou v roce 2009 ze zástupců MZe, MŽP a AOPK ČR[15] nachází vhodná lokalita pro výstavbu vodní nádrže. Plocha lokality pro územní ochranu činí 235,7 ha.[16] Současný plán počítá se zachováním zástavby Štěpánova. Plocha povodí říčky k profilu plánované hráze činí 67,3 km²[16] a objem nádrže by měl být zhruba 12,0 mil. m³.[16] Využití této nádrže zařazené v Generelu LAPV do kategorie B by spočívalo hlavně v nadlepšování průtoků v řece Sázavě, jejíž průtok je ochuzen o vodárenské odběry z VD Švihov. Dle studie zabývající se změnou klimatu může průměrný průtok Želivky pod VD Švihov v budoucnu klesnout až o 50 procent.[16]

Malé vodní elektrárny

Spádu říčky na dolním toku využívají dvě MVE. První z nich se nachází u Josefodolu zhruba na 2,5 říčním kilometru a nese název MVE Stupník. Druhá, která se nazývá MVE Sázavka, se nachází ve Světlé nad Sázavou na 0,7 říčním kilometru.

Základní údaje o MVE:[17]

názevříční kmcelkový instalovaný výkon (MW)počet zdrojů
MVE Stupník2,50,0202
MVE Sázavka0,70,0123

Rybářské revíry

Rybářské revíry

Říčka Sázavka je rozdělena do 3 rybářských revírů, z nichž jeden je pstruhový.[18]

Sázavka

Je mimopstruhový revír evidovaný pod číslem 451 047 s délkou toku 15,0 km. Má rozlohu 7,00 ha. Uživatel revíru je Východočeský územní svaz. Obhospodařuje jej MO Habry. Revír tvoří úsek Sázavky od jezu v Leštině u Světlé až k jejím pramenům. Dále k němu patří Nový rybník (6,4 ha) a lom Peklo (0,6 ha) v k. ú. Habry. Jiříkovský rybník k revíru nepatří.

Sázavka 1

Je mimopstruhový revír evidovaný pod číslem 401 027 s délkou toku 6,0 km. Má rozlohu 2,00 ha. Uživatel revíru je Územní svaz města Prahy. Tvoří ho dva úseky. První úsek je od ústí Sázavky do Sázavy ve Světlé nad Sázavou až ke sklárnám v Josefodole. Druhý úsek je od železničního mostu pod obcí Sázavka až k jezu v Leštině u Světlé. Přítoky do revíru nepatří.

Sázavka 1 P

Je pstruhový revír evidovaný pod číslem 403 016 s délkou toku 13,0 km. Má rozlohu 3,00 ha. Uživatel revíru je Územní svaz města Prahy. Tvoří jej úsek nad objektem skláren v Josefodole až k železničnímu mostu pod obcí Sázavka. Dále k němu patří dolní část Žebrákovského potoka, přesněji úsek od jeho ústí do Sázavy až po mostek silnice Světlá nad Sázavou–Opatovice. Zbožský potok i ostatní přítoky Sázavky jsou chovné. Úsek Žebrákovského potoka nad výše zmíněným mostkem spolu s nádrží Kristiánka do revíru nepatří.

Vodáctví

Za dobrého vodního stavu během tání sněhu a po vydatných deštích je možno Sázavku sjet. Obvyklý začátek plavby je u mostu ve Štěpánově na ř. km 13,2 nebo u mostu mezi obcemi Sázavka a Ovesná Lhota na ř. km 8,8. Průměrná šířka říčky je okolo 4 m, v nejnižší partii 5–6 m. Vodácká obtížnost je WW1. V Josefodole je umístěn vodočet.

Příroda

Ledňáček říční

Ryby a raci

Mezi nejčastější úlovky místních rybářů patří pstruh obecný potoční (Salmo trutta morpha fario), pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss), siven americký (Salvelinus fontinalis), kapr obecný (Cyprinus carpio) a jelec tloušť (Leuciscus cephalus).[19] V řece se vyskytují kriticky ohrožené mihule potoční (Lampetra planeri)[20] a poměrně silné populace vranky obecné (Cottus gobio) a střevle potoční (Phoxinus phoxinus).[21] Je zde prokázán i výskyt raka říčního (Astacus astacus).[16]

Ptáci a savci

V okolí řeky hnízdí skorec vodní (Cinclus cinclus) a konipas bílý (Motacilla alba). Při březích Sázavky je možné spatřit i ohroženého ledňáčka říčního (Alcedo atthis). Ze savců se zde vyskytuje například vydra říční (Lutra lutra).[22]

Chráněná území v povodí Sázavky

Odkazy

Poznámky

 1. ID vodního toku 125740005000
 2. ID vodního toku 125720001000
 3. ID vodního toku 125790001600
 4. Informace o Q2 a Q20 jsou uvedeny v externím odkazu na aktuální vodní stav v Josefodole

Reference

 1. a b c d HEIS VÚV T. G. M. – Vodní toky (str. 431) [online]. [cit. 2012-09-07]. Dostupné online. 
 2. a b Hydrologický seznam podrobného členění povodí vodních toků ČR [online]. [cit. 2013-04-09]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-10-05. 
 3. Portál veřejné správy České republiky. Geomorfologické členění ČR [online]. [cit. 2010-04-01]. Dostupné online. 
 4. SISPO – Klimatické regiony ČR (dle Quitt, 1971) [online]. [cit. 2016-03-21]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2020-06-02. 
 5. a b HEIS VÚV T. G. M. – Vodní toky (str. 429) [online]. [cit. 2012-12-26]. Dostupné online. 
 6. a b HEIS VÚV T. G. M. – Vodní toky (str. 432) [online]. [cit. 2012-09-07]. Dostupné online. 
 7. a b c HEIS VÚV T. G. M. – Vodní toky (str. 433) [online]. [cit. 2014-05-18]. Dostupné online. 
 8. HEIS VÚV T. G. M. – Vodní toky (str. 428) [online]. [cit. 2012-09-07]. Dostupné online. 
 9. Povodí Vltavy – Seznam vodních nádrží [online]. [cit. 2014-05-18]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-03-05. 
 10. a b c d e Evidenční list hlásného profilu stanice Josefodol [online]. [cit. 2023-03-28]. Dostupné online. 
 11. Strategický plán rozvoje města Světlá nad Sázavou (str. 53) [online]. [cit. 2012-09-07]. Dostupné online. [nedostupný zdroj]
 12. Hydrologická charakteristika vodních útvarů [online]. [cit. 2015-06-08]. Dostupné online. 
 13. Habry – Povodňový plán města [online]. [cit. 2021-07-31]. Dostupné online. 
 14. Analýza historických povodní na Sázavě (str. 144) [online]. [cit. 2010-03-11]. Dostupné online. [nedostupný zdroj]
 15. Časopis Ochrana přírody – Generel lokalit pro akumulaci povrchových vod [online]. [cit. 2012-12-28]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2020-07-25. 
 16. a b c d e Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod (popis lokality str. 108, mapa str. 109) [online]. [cit. 2012-12-28]. Dostupné online. 
 17. Energetický regulační úřad [online]. [cit. 2010-02-20]. Dostupné online. 
 18. Český rybářský svaz [online]. [cit. 2010-03-05]. Dostupné online. 
 19. MO ČRS Světlá nad Sázavou – Naše revíry [online]. [cit. 2013-11-30]. Dostupné online. 
 20. Doplňky k výskytu mihule potoční v České republice (str. 55) [online]. [cit. 2013-11-30]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-12-03. 
 21. Regionální akční plán pro střevli potoční (Phoxinus phoxinus) na Vysočině (str.10) [online]. [cit. 2018-10-16]. Dostupné online. 
 22. Územní plán obce Sázavka – B1 (str. 25) [online]. [cit. 2012-09-07]. Dostupné online. 

Literatura

 • Vladimír Vlček, Zeměpisný lexikon ČSR. Vodní toky a nádrže. Praha: Academia, 1984. (str. 241)

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Flag of the Czech Republic.svg
Vlajka České republiky. Podoba státní vlajky České republiky je definována zákonem České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky, přijatým 17. prosince 1992 a který nabyl účinnosti 1. ledna 1993, kdy rozdělením České a Slovenské Federativní republiky vznikla samostatná Česká republika. Vlajka je popsána v § 4 takto: „Státní vlajka České republiky se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi něž je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky k její délce je 2 : 3.“
Sázavka pod Josefodolem 1.jpg
Říčka Sázavka u silničního mostu na říčním kilometru 2,30. Na snímku je vidět vodočet provozovaný ČHMÚ Praha.
Riziko vysychání drobných vodních toků v povodí Sázavky.png
Autor: JirkaSv, Licence: CC BY-SA 4.0
Riziko vysychání drobných vodních toků v povodí Sázavky
Rybník Markus 1.jpg
Rybník Markus na potoce Leština v okrese Havlíčkův Brod
Jilemský rybník 03.JPG
Autor: JirkaSv, Licence: CC BY-SA 4.0
Pohled od hráze na Jilemský rybník, který se nachází západně od Chotěboře v okrese Havlíčkův Brod.
Jiříkovský rybník 2.jpg
Jiříkovský rybník v okrese Havlíčkův Brod. V pozadí snímku je vidět větrná elektrárna, která se nachází u obce Kámen.
Leštinský rybník 03.JPG
Autor: JirkaSv, Licence: CC BY-SA 4.0
Pohled na Leštinský rybník, který se nachází v Leštině u Světlé v okrese Havlíčkův Brod.
Haberský rybník 2.jpg
Haberský rybník v Habrech v okrese Havlíčkův Brod.
Stinka 03.JPG
Autor: JirkaSv, Licence: CC BY-SA 4.0
Rybník Stinka se nachází západně od Chotěboře v okrese Havlíčkův Brod.
Rozvodněná Sázavka.jpg
Rozvodněná Sázavka ve Světlé nad Sázavou.
MVE Sázavka.jpg
MVE Sázavka na říčce Sázavce ve Světlé nad Sázavou
Sázavka pod Josefodolem 2.jpg
Říčka Sázavka na 2,30 říčním kilometru. Pohled po proudu od silničního mostu.
MVE Stupník.jpg
MVE Stupník na říčce Sázavce mezi Světlou nad Sázavou a Josefodolem.
Klimatické poměry povodí Sázavky.png
Autor: JirkaSv, Licence: CC BY-SA 4.0
Klimatické poměry povodí Sázavky
Kunický rybník 2.jpg
Kunický rybník nacházející se severozápadně od Leštiny u Světlé v okrese Havlíčkův Brod. Na pozadí snímku je vidět část osady Dobrnice.
Geomorfologické členění povodí Sázavky.png
Autor: JirkaSv, Licence: CC BY-SA 3.0
Geomorfologické členění povodí Sázavky
Říční síť Sázavky 1.png
Říční síť Sázavky (novější verze)
Kamenný most v Habrech.jpg
Kamenný most v Habrech přes říčku Sázavku v okrese Havlíčkův Brod. Most byl postaven v roce 1825.
Údolí Jiříkovského potoka.jpg
Údolí Jiříkovského potoka (Sázavky) pod Jiříkovským rybníkem mezi osadami Proseč a Miřátky.
Most přes Sázavku u Josefodolu 1.JPG
Autor: JirkaSv, Licence: CC BY-SA 3.0
Nový most u Josefodolu přes říčku Sázavku na jejím 2,30 říčním kilometru.
Rybářské revíry - Sázavka.png
Rybářské revíry na říčce Sázavce