SMS

Přijatá SMS na mobilu Motorola RAZR.
Nejběžnější rozložení klávesnice tlačítkových mobilních telefonů.

Služba krátkých textových zpráv (zkratka SMS z anglického Short message service) je název pro službu dostupnou na většině digitálních mobilních telefonů. Zprávu lze posílat mezi mobilními telefony, jinými zařízeními, na pevné telefony nebo přes internet. Délka zprávy je omezena na 160 znaků. V Evropě se často jako SMS označuje i samotná krátká textová zpráva.

Technologickým nástupcem SMS jsou zprávy MMS, které umožňují posílat i multimediální obsah. Pomocí SMS je také možné podpořit charitu či jinou veřejně prospěšnou aktivitu. Pro tento typ SMS je v ČR používán termín Dárcovská SMS – DMS. Provozovatel DMS garantuje minimální částku, kterou odvádí na konto obecně prospěšné nadace. Zbylá část slouží pro úhradu nákladů operátora s provozem služby DMS.

Historie

První SMS zpráva byla poslána 3. prosince 1992.[1]

Velikost zprávy SMS

SMS má obvykle 160 znaků. Tato velikost je výsledkem standardu GSM, který stanovuje, že pro text SMS je povoleno celkem 1120 bitů na jednu SMS. Jelikož se standardně používá 7bitové kódování ve znakové sadě GSM 03.38, odpovídá tomu 160 znaků.[2] Pokud zpráva obsahuje znaky, které v této znakové sadě obsaženy nejsou (například všechny české znaky s diakritikou kromě é), používá se 16bitové kódování UCS-2, v takovém případě se do jedné SMS zprávy vejde pouze 70 znaků.[pozn. 1]

Moderní mobilní telefony podporují možnost dlouhých SMS zpráv, což je vlastně několik „normálních“ zpráv tvářící se jako jedna. Kvůli tomu, že informace o jednotlivých fragmentech dlouhé zprávy je třeba zapsat do hlavičky, je délka textu jednoho fragmentu spojovatelné zprávy omezena na 153 znaků (při 7bitovém kódování), resp. 67 znaků (při 16bitovém kódování). Dlouhé SMS se mohou skládat v principu z maximálně 255 fragmentů, mobilní zařízení v praxi však podporují zhruba 6–8 fragmentů. Některé přístroje od určitého počtu znaků automaticky odesílají zprávu jako MMS. To může být pro odesílatele i cenově výhodnější, neboť operátoři obvykle účtují poplatek za každý odeslaný fragment. Je však dobré se ujistit, jestli příjemce může MMS na svém zařízení přijmout.

Využití SMS v Česku

Krátké textové zprávy se využívají pro zasílání informací a vzájemné dorozumívání mezi uživateli mobilních sítí GSM. Telekomunikační operátor O2 také umožňuje zasílání SMS z pevné linky na mobilní telefon. Je rovněž možné zaslat SMS na pevnou linku. V takovém případě je SMS strojovým hlasem dvakrát přečtena, pokud má uživatel klasickou pevnou linku. Na nových telefonech s displejem se SMS zobrazuje klasicky.

SMS zprávy jsou využívány jako součást mobilního marketingu na podporu výrobků, služeb a dalších komerčních aktivit (pod jménem Premium Rate SMS, zkráceně PR SMS). Pomocí krátkých textových zpráv je možné hlasovat v soutěžích či dostávat informace a zpravodajství. Interaktivní aplikace v těchto případech umožňují komunikaci on-line. Výsledky hlasování je možné zobrazit okamžitě. Soutěžní SMS ze strany zákazníků se zasílají na klasické mobilní číslo s přijímací GSM bránou anebo na číslo společné pro všechny operátory. Toto číslo je ve tvaru 90Y YY XX, kde XX určuje cenu SMS v korunách včetně DPH a YYY jednoznačně určuje poskytovatele služby. Cena za odeslání takových SMS zpráv se dělí mezi poskytovatelem obsahu (například televizí či jiným médiem, pořadatelem soutěže), poskytovatelem propojení a mobilním operátorem.

Jestliže je soutěž či marketingová podpora většího rozsahu, může se pořádající firma propojit přímo s ústřednou mobilního operátora. V takovém případě garantují smlouvy určitý minimální objem za zaslané zprávy. Takové propojení s operátorem je však velmi drahé. Proto existují firmy, které mají s operátorem zařízeno přímé propojení a zprostředkovávají své služby ostatním. Mezi nejznámější firmy, které poskytují třetím subjektům komerční SMS, v roce 2007 patří Comgate a Axima nebo firmy specializující se na mobilní marketing, kde PR SMS jsou součástí marketingového mixu připraveného kampani na míru. Provize pro zadavatele, v řádu několika desítek procent z ceny SMS, jsou součástí smluv s realizátorem kampaně.

Příkladem komerčního využít SMS zprávy bylo například zvláštní předplatné erotické linky. Odesláním zpoplatněné textové zprávy s klíčovým slovem došlo automaticky k aktivaci přístupu na místní telefonní číslo ve tvaru 2xx xxx xxx. Pokud uživatel své předplatné nezrušil, odečítala se mu z kreditu či na fakturu operátora částka 19,50 Kč. Služba byla zřejmě ojedinělá, protože většina erotických linek či audiotextových služeb je poskytována na číslech se zvláštním tarifem. Později byl tento druh SMS předplatného provozovatelem erotické linky zrušen.

Pro použití Premium Rate SMS existují přísná pravidla.[3] SMS je například možné používat pouze pro činnost, která souvisí s mobilním telefonem. Pravidla se liší podle typu poskytovatele Premium SMS služeb.

Rekordy

Obyvatelé České republiky jsou v užívání SMS velmi zběhlí a stále je trend takový, že každým rokem vzroste objem poslaných SMS. Může za to především přijatelně nízká cena za jednu odeslanou SMS v kombinaci s tím, že 160 znaků bývá dostačující objem pro komunikaci. [zdroj?]

Klasickým „rekordním“ obdobím bývají Vánoce a Nový rok, kdy zatím v těchto obdobích každým rokem padl rekord za předchozí období. Například v roce 2005 prošlo všemi českými sítěmi na Vánoce 58,5 milionů SMS, což znamená, že na každého občana (včetně kojenců a starých lidí) připadlo 6 odeslaných SMS za jeden den. Na Silvestra bylo toho roku odesláno 33 milionů textových zpráv. V roce 2007 bylo na Štědrý den posláno přes 70 milionů SMS.[4][5][6][7][8][9][10][11][12]

V průběhu marketingové akce „Děkujeme, jste jedničky“ firmy T-Mobile, kdy 20. srpna a 21. srpna 2005 byly SMS ze sítě T-Mobile naprosto zdarma prošlo jenom z této sítě 50,6 milionů SMS a v neděli 21. srpna 54 milionů SMS.

Nejvíce úspěšnou službou Premium SMS se ukázalo hlasování do první řady soutěže Česko hledá SuperStar, kdy byl provoz srovnatelný se silvestrovským zatížením. Přitom jedna odeslaná SMS stála 6 Kč.

SMS brány

Mobilní operátoři poskytují svým zákazníkům či veřejnosti možnost zaslat (bezplatnou či zpoplatněnou) textovou zprávu do své vlastní sítě, případně i do sítě jiných operátorů, včetně rozesílání hromadných zpráv.[13] Tato služba je přístupná ze stránek mobilního operátora anebo přes jiné rozhraní.

Veřejné SMS brány

Dříve bylo v ČR zasílání SMS zpráv z bran mobilních operátorů omezené jenom počtem znaků. Později svojí SMS bránu omezil operátor Eurotel (nyní O2). Umožňuje zaslání zprávy zdarma o délce 60 znaků.[14]

U mobilního operátora T-Mobile je SMS brána veřejně dostupná, nachází se na internetovém portálu t-mobile.cz.

Mobilní operátor Vodafone nabízí zaslání SMS do své sítě zdarma všem bez omezení.

Lze využít služeb dalších internetových SMS bran, které odesílají SMS zdarma do všech sítí v ČR, někdy je ovšem nutná registrace. Poskytovatelé telekomunikačních služeb ale tuto službu omezují, operátor Vodafone službu k 30. 4. 2017 ukončil. Nacházela se na stránkách vodafone.park.cz. Operátor O2, který měl také vlastní bránu ji o rok dříve zrušil pro své zákazníky v mojeo2.cz také. Tento trend nastal i s nástupem tzv. virtuálních operátorů, kdy ji provozuje pouze jediný.

Nebezpečí spamu

V souvislosti s SMS branami i komerčním zasíláním SMS existuje riziko spamu. V České republice řeší tuto problematiku zákon o některých službách informační společnosti. Pro zaslání obchodního sdělení pomocí SMS je vyžadován prokazatelný souhlas příjemce. Pokud subjekt prokazatelný souhlas nevlastní, je zasílání obchodních zpráv zakázáno.

Podvržení SMS zpráv

Během různého období se na Internetu objevovaly služby, které nabízely možnost zneužít a zasílat falešné SMS zprávy. Tyto zprávy vypadaly, jako kdyby byly odeslány někým jiným.

Jedna z posledních kauz se objevila koncem srpna roku 2005. Jednalo se o on-line službu serveru SMSspoofing.com, který nabízel po registraci možnost simulovat, že SMS odeslala ze svého mobilního přístroje jiná osoba. Služba fungovala také pro Českou republiku a všechny tři mobilní operátory (Eurotel, T-Mobile, Oskar).

Doručování takových podvržených SMS zpráv bylo po spuštění služby zastaveno například mobilním operátorem Eurotel. Podle odborného serveru Mobil.cz existoval pro rozpoznání falešných SMS zaslaných touto službou následující postup:

Pokud si pravost zprávy neověříte přímo u odesílatele, můžete se podívat na to, z jakého SMS centra byla zpráva odeslána. Některé telefony toto číslo uvádějí v detailních informacích u každé SMS.

 • SMSspoofing.com: +447797706025.
 • Eurotel/O2: +420602909909
 • Oskar/Vodafone: +420608005681
 • T-Mobile: +420603052000

Dosud (rok 2009) je také možné uvést nesprávné odesílací číslo u brány operátora Vodafone. V takové zprávě je však uveden příznak odesílatele „WWW“, což může adresáta v případě pochybností upozornit na nutnost určité obezřetnosti.

Podobnou službu lze využít i v rámci aplikace Oskárek, která umožňuje odesílat tzv. aprílové SMS, kde lze určit odesílatele jako text o délce až 11 znaků. Doručená zpráva se pak může zobrazit např. s odesílatelem "Fantomas", "Jezisek" nebo "Operator".

5. 6. 2012 umělecká skupina Ztohoven posílala falešné sms vzájemně mezi různými poslanci.

Svět

Dle statistik agentury Nielsen poslal průměrný Američan ve druhém čtvrtletí roku 2008 357 textových zpráv měsíčně, zatímco hovorů uskutečnil jen 204. Ve Spojených státech amerických se tak změnila dlouho zažitá tradice - nepopulární textové zprávy předčily klasické telefonování.[15]

Odkazy

Poznámky

 1. Některé přístroje dokáží před odesláním z SMS diakritiku odstranit (tzv. "oříznout"), tedy automaticky nahradit znaky s diakritikou nediakritizovanými. K omezení délky ze 160 na 70 znaků tedy nedojde. Tuto funkci je někdy potřeba aktivovat v nastavení odesílání SMS, jiná zařízení ji naopak mohou mít jako jedinou možnou a SMS odešlou vždy bez diakritiky.

Reference

 1. KLEINMAN, Zoe. 'Merry Christmas': 30 years of the text message. www.bbc.co.uk. Dostupné online. (anglicky) 
 2. http://mobil.idnes.cz/sms-zpravy-jsou-skutecnym-luxusem-i-za-korunu-jsou-predrazene-pvh-/mob_tech.asp?c=A090304_165203_mob_tech_hro
 3. Obecná pravidla pro poskytování Prémiových služeb (Premium SMS, Premium MMS) [online]. Pracovní skupina Premium Services, 2008-08-01 [cit. 2008-10-28]. Dostupné online. [nedostupný zdroj]
 4. Na Štědrý den Češi poslali 70 milionů sms. iHned.cz [online]. 2007-12-25, rev. 2007-12-25 [cit. 2008-01-19]. Dostupné online. ISSN 1213-7693. 
 5. VOLDŘICH, Martin. Štědrý den - 70 milionů SMS. Dumfinanci.cz [online]. 2007-12-27 [cit. 2008-01-19]. Dostupné online. ISSN 1802-5153. 
 6. Lidé letos poslali na Vánoce 70 milionů SMS. Aktuálně.cz [online]. Economia, 2007-12-25 [cit. 2008-01-19]. Dostupné online. 
 7. HRON, Michal. Vánoční přání trhla rekord, zákazníci poslali 70 milionů textovek. iDnes [online]. 2007-12-27 [cit. 2008-01-19]. Dostupné online. 
 8. Na Štědrý den jsme poslali 70 milionů SMS a 290 tisíc MMS [online]. FinExpert, 2007-12-27 [cit. 2008-01-19]. Dostupné online. 
 9. ČTK. Na Štědrý den poslali Češi přes 70 miliónů zpráv. Novinky.cz [online]. BORGIS, 2007-12-27 [cit. 2008-01-19]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2007-12-28. 
 10. POSPÍŠIL, Aleš. Operátoři na Štědrý den: padaly rekordy. MobilMania.cz [online]. 2007-12-26 [cit. 2008-01-19]. Dostupné online. ISSN 1214-1887. 
 11. ŠPULÁK, Ondřej. Češi poslali na Štědrý den přes 70 miliónů zpráv. Slunečnice.cz [online]. 2007-12-25 [cit. 2008-01-19]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2007-12-27. 
 12. pad, ČTK. Češi si poslali 70 milionů vánočních SMS přání. Blesk.cz [online]. 2007-12-25 [cit. 2008-01-19]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2020-07-20. ISSN 1213-8991. 
 13. O2 SMSender [online]. o2 [cit. 2008-01-19]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-04-20. 
 14. Američané přestávají telefonovat. Propadli textovkám. iDNES.cz [online]. [cit. 2008-10-5]. Dostupné online. 

Související články

Externí odkazy

Média použitá na této stránce

Telephone-keypad.png
Autor: unknown, Licence: CC BY-SA 3.0
SMS test.jpg
Autor: Scared Poet (user Scaredpoet, scaredpoet.com), Licence: CC BY-SA 2.5
SMS message received on a Motorola RAZR wireless handset. Note the "New Message" dialogue at the top, telling the user that a new message has just arrived, and the two soft menu buttons at the bottom corners suggesting actions to take. The text contains a variation of the sample "The quick brown fox jumps over the lazy dog", written as "The Quick Red Fox Jumped Over The Lazy Dogs."